Šarlenės regėjimai

Šarlenės regėjimas Nr. 402 – Įtempta virvė / Vietinė dovana / Dar vienas regėjimas apie degančią Jeruzalę / Šėtonas, skraidantis virš galvų / Dar vienas regėjimas apie didelį smūgį Damaskui

2024 m. gegužės 6 d., pirmadienio vakaras

Aš garbinau Viešpatį Jėzų Sosto patalpoje pagal giesmes Jesus Culture – „Mighty Breath of God“ https://youtu.be/Z9-0uih5iCg?si=fhVEDMjKif0hj0Ry, Kim Walker Smith – „Spirit Break Out“ https://youtu.be/5_TOOXRpn8w?si=xsPg9wt_f4Cv2Uj0 ir The Worship Initiative – „Repent (What a Joy It Is)“ https://youtu.be/E4-KEiPxq9w?si=qu21wTCLAdZDN6BC. Pradėjau melstis kalbomis ir natūralia kalba už Izraelį, paklydusius žmones visame pasaulyje, grįžtančius paklydėlius, bažnyčią ir pasaulio problemas. Po savo maldos už Izraelį pučiau šofarą. Tai buvo nuostabu ir žinojau, kad tai yra galinga dvasinėje erdvėje. (Demonai nemėgsta jo garsų).

 

REGĖJIMAS: Atsiradau prie pažįstamos upės. Pamačiau, kad Jėzus buvo pririšęs tvirtą suktinę virvę aplink dviejų medžių šakas, kad ji kyboto virš vandens. Virvė buvo labai įtempta. Man buvo sunku suprasti, ką Jis bandė man atskleisti. Ir nesuprasdama, maniau, kad tiesiog pasivaikščiosiu palei upę pažiūrėti į ką nors kito, bet kai pradėjau toliau eiti, buvau pagauta su virvės lasu. Jėzus turi humoro jausmą! Paklausiau Jo: "Ar tikrai tu mane pagavai su lasu?!" Manau, kad turėjau tam tikrų problemų, susijusių su nekantrumu. Jis man tik nusišypsojo. Tebūna giriama Jo kantrybė ir malonė, kurią Jis man parodo! Jėzus demonstravo savo balansavimo techniką. Jis naudojo savo rankas, kojų pozicionavimą, nes kiekvienas žingsnis buvo sąmoningas. Jis turėjo užtikrintumą ir kantrybę kiekviename savo žingsnyje. Man atrodė, kad tai neįmanoma ir maniau, kad jei bandyčiau, tikrai nukrisčiau į vandenį.

 

INTERPRETACIJA: Išgirdau Jėzų sakant: „Visa tai - balansavimo veiksmas.“ Tuomet supratau, kad tai susiję su mano tvarkaraščiu ir bandymu subalansuoti viską, kas yra mano dienotvarkėje. Tikiu, kad Dievas sieka, kad aš iš naujo įsivertinčiau viską, ką darau; užtikrinant, kad tarnystė būtų subalansuota atsižvelgiant į visus kitus dalykus, kuriuos darau, kad nepasiduočiau pervargimui ar nuovargiui. Be to, mano laikas tame, ką darau, turėtų būti sąmoningas ir nešvaistomas. Buvau padrąsinta paklausti Jėzaus, kai ateina mano atsipalaidavimo laikas, ką Jis mano, ką turėčiau žiūrėti, klausytis, skaityti ar veikti. Įtraukti Jį į šiuos sprendimus.

 

REGĖJIMAS: Mano žirgas prisiartino, tad žinojau, kad laikas vykti. Priėjau prie jo ir paglosčiau jo veidą – jo tokie minkšti kailio plaukai. Apsivilkusi savo šarvais, užsėdau ir mes išjojom. Bet šį kartą mes nejojom į slėnį. Mes žingsniavome palei gerokai numindžiotą taką, kuris tiesėsi lygiagrečiai su slėniu, esančiu kairėje pusėje, ir buvo kalno, esančio mano dešinėje pusėje, papėdėje. Nesu tikra, kiek laiko keliavome, bet galiausiai priėjome vietinį kaimelį, kurį buvau mačiusi su savo erelio pagalba; didelę tipi palapinę, kaimo moteris su savo vaikais ir kanojas, plaukiančias į upę. Žiūrėkite regėjimą Nr. 400. Stovėjau šalia kaimelio, prie kelių krūmų ir savo žirgo. Moteris, apsirengusi odiniais drabužiais, artėjo prie manęs ir padovanojo man dovaną. Tai buvo baltas margintas diržas su raudonu ir baltu raštu viduryje. Jis buvo skirtas apsiausti mano juosmenį ir užrišti nugaroje. Niekur neturėjau duoti atgal. Tiesiog padėkojau jai už dovaną. Atsigręžiau ir pamačiau savo erelį pasiruošusį išskristi.

 

INTERPRETACIJA: Šis kaimelis man priminė vietinių gyventojų kaimelį, kurį mačiau su tokiu pačiu išdėstymu: netoli kalnų ir upės regėjime Nr. 363. Ten buvo moteris, vilkinti elnio odos drabužiais, kuri rinko natūralias žoleles, o kitame regėjime palei upę grojo medine fleita. Tikiu, kad Dievas nori atstatyti Pirmųjų Tautų žmones prie Savęs. Manau, kad taip, kaip praeitis stengėsi juos įtakoti yra skausminga. Jėzaus tikslas nėra, kad Pirmųjų Tautų žmonės butų įtalpinti į mūsų nustatytą formą ir jų kultūra pašalinta, verčiau jiems reikia parodyti Jėzų pasitinkant juos ten, kur jie yra, veikiant su meile ir veiksmais. Regėjime, kurį mačiau, jie darė tam tikrus dalykus ir, manau, tai yra Dievo strategija parodanti tam tikrus pavyzdžius kaip mes galėtume juos suprasti ir pasitikti juos jų kultūroje. Vietiniai žmonės mėgsta duoti ir keistis dovanomis. Tai graži meilės kalba, kurią jie turi. Aš tai suvokiu kaip dalinimąsi, mielumą, ramybę ir dosnumą. Diržo dovana, kurią man įteikė moteris, buvo daugiau nei apgalvota, šis veiksmas turėjo keletą reikšmių. Jaučiau, kad ji mane priima ir išreiškė ramybę, mielumą ir pagarbą man, bet konkrečiau, dovana buvo pritaikyta man. Aš esu karė ir galbūt todėl jis buvo išpuoštas raudonu ornamentu. Dar vienas Dievo strategijos pavyzdys yra jų supratimas apie gydančias augalų savybes, kaip kad mačiau tenykštę moterį renkančią žoleles šalia upes regėjime Nr. 363. Natūraliose priemonėse yra išgydymas, nes Dievas sukūrė augalus mums! Man tai primena klevo lapus Kanados vėliavoje, kuris simbolizuoja Kanadą, bet taip pat ir dvasinį tautos išgijimą Kristuje – Jo lapus tautoms. Dar viena strategija yra jų gebėjimas naudoti tam tikrus instrumentus, kaip kad skirtingų rūšių būgnus arba tas atvejis, kai moteris grojo su medine fleita. Yra ir daugiau pavyzdžių kaip jie gyvena bendruomenėje, kas galėtų mums suteikti daugiau idėjų kaip jie daro dalykus, bet Viešpats davė šiuos kelis pavyzdžius. (Mano pažinimas dalinis ir mano regėjimai daliniai). Dievas trokšta, kad Pirmųjų Tautų žmonės nusigręžtų nuo stabmeldystės, nuo kūrinių garbinimo ir pradėtų garbinti Kūrėją ir Jo Sūnų, Jėzų Mesiją, kuris juos labai myli. Tai prasideda nuo užtarimo maldoje ir meilės jiems ten, kur jie yra, kaip kad Jėzus tai daro mums visiems.

 

Man teko paieškoti, ką tenykščių raudona ir balta spalvos reprezentuoja ir atrodo, kad jų reikšmės šiek tiek skiriasi priklausomai nuo genties. Balta gali reprezentuoti: taiką (naudojama taikos sutartyse), o taip pat ramybę ir pasitenkinimą tuo, ką turi. Raudona gali reprezentuoti žemę ir kalnus, karą, kraują ir žaizdas. Ji buvo naudojama išpiešti kario odai arba erelio plunksnas. Įdomu: aš tikrai esu karė, bet mano kova nėra su kūnu ir krauju!

REGĖJIMAS: Išskridau su ereliau skelbdama 91-ą psalmę. Iš arti mačiau degantį pastatą, statytą iš smėlio akmens. Liepsnos veržėsi pro langą ir kilo aukštyn plytine siena. Juodi dūmai kilo kartu su liepsnomis. Mačiau žmones bėgančius ieškoti saugios vietos. Supratau, kad gatvėse kilo panika. Mačiau raketas skrendančias viršum jų ir supratau, kad jos nusileisdavo ant kitų pastatų tolėliau. Žinojau, kad tai buvo Jeruzalė. Miestas buvo chaose. Pažvelgiau aukštyn ir mačiau labai didelį juodą drakoną skrendantį viršuje. Supratau, kad tai buvo šėtonas. Tada Jėzus kalbėjo ir pasakė: "Jam (nurodydamas į šėtoną) nebus leidžiama sunaikinti visos Jeruzalės. Jis sunaikins tik tai, ką Aš leidau." (Ačiū tau, Dieve!)

 

Mano vaizdo perspektyva pasikeitė ir dabar aš buvau naikintuvo kabinoje. Galėjo būti sutema. Žiūrėdama į priekį staiga pamačiau raketos paliktą dūmų kelią. Supratau, kad raketa buvo paleista iš šito naikintuvo. Išvydau didžiulį sprogimą: milžiniškas oranžinis ugnies kamuolys nušvietė dangų. Supratau, kad tai Damaskas.

 

INTERPRETACIJA: Jėzus pasakė: „Taip, Jeruzalė degs. Sandoris bus sudarytas, Šventykla bus pastatyta ir Trumpas prie to prisidės.“ Prisimenu regėjimą, kuriame Trumpas atskrenda karinio tipo sraigtasparniu, kad pasižiūrėtų, kokia žala dėl ugnies buvo padaryta Jeruzalei. Jėzus man priminė, kad esu mačiusi keletą Jeruzalės apimtos ugnies scenų ankstesniuose regėjimuose: Nr. 117, 122, 162, 173, 181 (mačiau pranašą Sadhu žiūrintį kaip Jeruzalė dega regėjime Nr. 181), 241, 314, 334, 344, 352, 385. Jėzus pakartojo žinutę, kad „Jeruzalė degs“ Nr. 181, 334, 352 ir, kad „Miestas visiškai nesudegs.“ Nr. 173.

 

Suprantu, kad naikintuvas buvo iš Izraelio. Esu turėjusi ankstesnių regėjimų apie Izraelį užpuolantį Damaską ir jis sunaikinamas. (Žr. žemiau). Mano suvokimu, tai bus didelis smūgis Damaskui atneš karą. Jėzus pasakė, kad „Audra prasidės“, kur įvyks trumpas karas ir mes išvysime dalį Jeruzalės sudegintą. Tai duos pretekstą „šimtmečio sandoriui“, į kurį įeina Trečiosios šventyklos pastatymas. Pasaulio vadai, kuriuos mačiau susijusius su sandoriu: Trumpas, „paslapties žmogus“ (asmuo, kuris taps Antikristu, bet kuriuo jis dar nėra), Netanyahu, arabų lyderiai ir kiti pasaulio garbūs asmenys. (žr. žemiau). Ir netrukus po to, Antikristas iškils.

 

Jėzus taip pat paminėjo, kad daugiau žydų persikels į Izraelį dėl globalaus antisemtizmo didėjimo. Jis taip pat patvirtino, kad iškils mesijinė bendruomenė. Taip pat, mano supratimu, Putinas turės didžiausią įtaką Jeruzalės atakoje. Žiūrėti regėjimą Nr. 352.

 

Šiokia tokia įvykių seka iš ankstesnių regėjimų:

 

Antikristo iškilimas: 11, 15, 27, 53, 59, 251.

 

Damaskui suduodamas smūgis (Izaijo 17:1): 21, 195, 226, 267 („Audra prasidės“ – trumpas karas, kuris įgalins Antikristo atėjimą) ir 388.

 

Jeruzalė degs/trumpas karas atveria duris Antikristui: 117, 122, 162, 173, 181, 247, 267, 278, 314, 334, 352, 385, 388.

 

Šimtmečio sandoris: 9, 86, 107, 147, 176 Trumpas, Netanyahu, Kushneris, arabų lyderiai ir „Žmogus paslaptis“.

 

Antikristas Trečiojoje šventykloje ir reikalauja būti garbinamas/Netanyahu paspaudžia jo ranką Nr. 11, 230.

 

Trečioji šventykla: 11, 107, 230, 309, 334.

 

Netanyahu suvokia apgaulę: 39, 230.

 

Keturios nuotraukos, kurie atskleidė: Trumpas Ovaliajame kabinete kaip prezidentas, Izraelio žemėlapis ir ateities sandoris, Netanyahu pasiliks premjeru ir „paslapties žmogus“ su išplaukusiu veidu kalbantis už sakyklos. Nr. 278.

 

Regėjime Nr. 278, prieš tris metus, 2021 m. balandžio 20 d. Jėzus pasakė: “Atėjo laikas ir dalykai niekada nebebus tokie patys. Labai greitai Izraelis degs ir antikristas bus iškeltas. Jokūbo nelaimės meto laikas jau beveik čia. Antikristas kyla (asmuo, kuris taps antikristu). Greitai įvyks sandoris, kuris palies Mano paveldą. Jie bus apgauti ir ant jų kris tokios nelaimės, kurių jie nėra patyrę anksčiau, ir jie bėgs. Daugelis tautų juos apleis. Taip turi įvykti, kad sugrąžinčiau juos pas Save.”

https://thepropheticbride.wordpress.com/2024/05/06/vision-402-the-tightrope-the-indigenous-gift-another-vision-of-jerusalem-burning-satan-flying-overhead-another-vision-of-the-big-hit-on-damascus/