Šarlenės regėjimai

Šarlenės regėjimas Nr. 230 – Trečioji Šventykla ir Antikristas / Netanyahu supranta Antikristo apgaulę

2020 m. birželio 20 d., šeštadienio vakaras

 

Šlovinau Sosto patalpoje klausydama instrumentinės šlovinimo muzikos, deklaruodama Raštą ir dėkodama Jėzui už viską, kas Jis man yra. Aš esu nustebinta, kaip visažinis Dievas, žinodamas, jog mums reikės Biblijos, išsaugojo šiai dienai Dovydo gyriaus, šlovinimo ir garbinimo žodžius; savo širdimi, esančia su Dievu, ir savo žodžiais per Šventąją Dvasią jis skatina ir motyvuoja mus daryti tą patį! Atrodo, jog tas laikas buvo tik vakar, o ne prieš tūkstančius metų. Man tai patinka! Ačiū, Dieve Tėve!

 

Man pradėjus melstis ir skelbti 91-ą psalmę, aš lipau kalnu ir atsidūrusi viršūnėje, išvydau didžiulį šėtoną mano kairėje, esantį ore, aš jam pasakiau: “Ne, aš nesivelsiu į mūšį su tavimi! Kur mano erelis?” Pažvelgiau į dešinę ir ten manęs laukė mano ištikimas didžiulis baltagalvis erelis. Paprašiau angelų ir Jėzaus, kad susitvarkytų su tuo piktuoju. (Galvojau, kodėl toks didelis jo noras įsikišti.) Mano pačios angelas jau buvo įsitraukęs į mūšį, kad apsaugotų mane, bet aš ten nepasilikau. Žinojau, jog jie kaunasi už mane. Tegul tai ir jus padrąsina! Taigi, aš skelbiau psalmę ir atsidūriau šventykloje. Mąsčiau, ar tai Danguje, bet tada pažvelgiau į šventyklos kolonas ir išvydau, jog jos ne tokios aukštos, kokios turėtų būti Danguje. Išvydau vyrą, vilkintį kunigų drabužiu, kokiais kunigai vilkėdavo Izraelio karalių šventyklos laikais, eidami laiptais aukštyn į šventyklą. Tada išvydau vyrą, apsirengusį kostiumu, einantį link laiptų ir lipantį aukštyn. Jis apsisuko, atsistojo laiptų viršuje žvelgdamas į žmones, kurie buvo atsigręžę į šventyklos įėjimą, ir iškėlė savo rankas skelbdamas: “Kas prilygsta man?”. Ir tada jis paskelbė save dievu ir pareikalavo šlovinimo. Jo veido negalėjau įžiūrėti. Mano vaizdas pasikeitė ir aš išvydau premjerą Netanyahu, stovintį arti tos vietos kartu su kitais stebintį šį vaizdą. Pažiūrėjau į jo veidą, kuriame buvo siaubo išraiška. Supratau, jog tai tas momentas, kai premjeras supras apgaulę. Jo veidas viską pasakė. Esu turėjusi ankstesnių regėjimų apie antikristą Trečiojoje šventykloje Nr. 11 ir susirinkimą dėl jos atstatymo Nr. 107. Turėjau tris regėjimus apie tai, kaip antikristas reikalauja šlovinimo Nr. 11, 15 ir 27. Yra dar regėjimas apie premjerą, kuris kalba apie apgaulę regėjime Nr. 39. Regėjimas Nr. 61 atskleidžia kaip Obama pareiškia apie antikristo šlovinimo svarbą ir jis pats pagarbina antikristą regėjime Nr. 27. Aš paklausiau, ar tai šventykla, kuri bus pastatyta Jeruzalėje? Jėzus atsakė: “Taip, dukra.” Kur? - aš paklausiau. Jis atsakė: “Ar tau reikia tai žinoti?” ir aš atsakiau “Ne” (bet būtų smagu!). Jis nieko nepasakė. Aš paklausiau, kada tai įvyks – greitai ar labai greitai? Jis atsakė: “Labai greitai.”

 

Kokia žinia, Jėzau? “Ši informacija neturėtų sukelti Tikintiesiems baimę, bet labiau padrąsinti laikytis maldoje ir budrume. Tai turi įvykti, kad būtų išpildyta pranašystė. Toliau melskitės už Mano paveldą, nes nelaimės metas artėja labai greitai. Melskitės už paklydusius ir už atgimimą, nes aš trokštu atgailos! Ir toliau giliai šaknykitės Mano Žodyje ir išlikite tarnystėje, į kurią jus pašaukiau. Aš Esu su jumis visada.”

 

https://thepropheticbride.wordpress.com/2020/06/20/vision-230-the-third-temple-and-the-antichrist-netanyahu-realizes-ac-deception/