Šarlenės regėjimai

Šarlenės regėjimas Nr. 21 – Damaskas sunaikintas! / Iz 17:1 / Izraelio gynybos pajėgos

2018 m. vasario 3 d.

 

Buvau Sosto patalpje ir Jėzus vis dar Karalius. Jis netgi stovėjo, kol mes Jam dainavome. Pastebėjau, nors ir buvo jie ganėtinai paslėpti nuo mano akių, jog dalis vyresniųjų stovėjo ir plojo delnais, kai aš dainavau: Viešpaties džiaugsmas yra mano stiprybė (The Joy of the Lord is my strength). Atsilygindama, aš jiems nusišypsojau.

 

Kai baigiau garbinti, šlovinti ir melstis, nuėjau žemyn prie kitų, kur yra ekranas. Jie visi šnabždėjosi tarpusavyje. Vienas parodė į ekraną ir nustebo! Taigi pažiūrėjau ir viskas, ką mačiau buvo naikintuvas [lėktuvas] iš arti, bet mačiau jį iš galo, manevruojantį tai šen, tai ten, stengiantis išvengti šūvio. Viskas vyko labai greitai. Tada išvydau nedidelias naikintuvų pajėgas atskrendančias iš mano dešinės. Jie buvo su tuo naikintuvu, kurį mačiau iš arti.

 

Iš pradžių, nesupratau, kas čia vyksta. Tada naikintuvas, kurį mačiau iš arti, pradėjo šaudyti raketas [kovines galvutes] į kažkokį žemiau esantį taikinį. Nedidelės lektuvų pajėgos buvo labai arti ir atrodė, jog irgi buvo įsitraukusios į ataką. Dabar supratau, jog naikintuvai priklauso IDF (Izraelio gynybos pajėgos). Paklausiau Jėzaus, kas čia vyksta? Buvau pasimetusi dėl to, ką mačiau. Tada supratau, jog reikia pasižiūrėti žemyn.

 

Vis dar buvau ore, stebėdama viską lyg iš naikintuvų vaizdo. Mačiau miestą visai netoli su akmenuotu smėlio kraštovaizdžiu aplink jį. Tada išvydau didžiulį sporgimą!! Buvo taip šviesu! Šviesa užpildė ekraną. Naikintuvas greitai pasuko į mano kairę ir išgirdau kaip pilotas kalbėdamas hebrajiškai patvirtino, jog taikinys buvo pasiektas.

 

Paklausiau Jėzaus, kas čia ką tik įvyko. Kas buvo sunaikintas? Ar tai Damaskas? Jis atsakė: “Taip”. Vau.

 

https://thepropheticbride.wordpress.com/2018/02/03/vision-21-damascus-destroyed/

 

 

***BIBLIJOS PERLAI komentaras***

 

Galbūt susijusi šv. Rašto ištrauka:

 

"Tikėk manimi, Damaskas liausis buvęs miestu; jis taps griuvėsiais." (Iz 17:1)