Šarlenės regėjimai

Šarlenės regėjimas Nr. 251 – Antikristo iškilimas ir jo planai / Apsaugos skelbimas virš JAV pašto tarnybos rinkimų metu / Dievo Taryba ir pranašas Sadhu

2020 m. spalio 20 d., antradienio popietė

 

Atleiskit, šitas yra ilgas. Prašau būkite kantrūs, kol perskaitysite!

 

Kaip visada, garbinau ir šlovinau Jėzų Sosto patalpoje. Šiandien viena dainų, kurias dainavau, buvo senesnė daina, kurią atlieka Petra – “More Power To Ya” (“Daugiau tau jėgos”). Jėzus man ją vakar nurodė kaip padrąsinimo ir stiprybės šaltinį man, nes šiuo metu patiriu persekiojimą. Dainos žodžiai: “Jėzus pažadėjo savo mokiniams, jog duos jiems jėgų. Jėzus pasakė jiems visiems laukti Jeruzalėje. Kai jie visi buvo vienybėje, Šventosios Dvasios jėga išsiliejo ir jie pradėjo keisti pasaulį… Taigi, būk stiprus Viešpatyje ir Jo Galybės jėgoje. Užsidėk visą Jo ginkluotę ir kovok gerą kovą. Visose mūsų silpnybėse, Jis yra stiprus… Jis suteikia mums jėgų ir stiprybės.” Tegul jus padrąsina ši daina, primindama Jo pažadus. https://youtu.be/P8SnzjY4mTI?list=RDP8SnzjY4mTI

 

Pradėjau melstis ir pasiekusi 91-ą psalmę, užlipau į kalną, pasitikau savo erelį ir mes išskridome. Atsiradau žiūrėdama į moterį pašto skyriuje, kuri rūšiavo laiškus. Ji vilkėjo uniformą ir pirštines, kol rūšiavo laiškus, kurie buvo ant konvejerio juostos, esančios priešais ją. Nemačiau, jog ji ką paimtų, bet Jėzus nurodė skelbti virš JAV pašto sisemos, nes ji yra atakuojama, kad būtų įvykdyta apgaulė. Todėl iškviečiau dangaus angelus į pagalbą ir paskelbiau apsaugą virš JAV pašto tarnybų Jėzaus vardu! Aš taip pat paskelbiau įtikinimą dėl nuodėmių tiems, kurie stengiasi suklastoti balsus, ir kad jie sugrįžtų į teisumą. Paprašiau Dievo, kad sustabdytų laiškų apgaulę, ir leistų balsas išlikti saugiems Jėzaus vardu. Dieve Tėve, meldžiu sugriauk priešo ketinimus. Jėzaus vardu.

 

Prie baltojo suolelio, Jėzus paskatino Tikinčiuosius melstis prieš pašto apgaulę. Tuomet man Jėzus nurodė eiti į Dievo Tarybos kambarį. Šiek tiek baiminausi ten eiti. Bet pasukau įprastu keliu, nulipau laiptais, pasitikau mane pasitinkančią grupę, kuri palydėjo mane. Mes praėjome regėjimų vietą ir nuėjome koridoriumi link patalpos, kuri yra man iš kairės.

 

Įėjau į patalpą ir išvydau pranašą Sadhu (negali supainioti jo oranžinės aprangos) kalbantį su senųjų laikų pranašu. Jis vilkėjo baltą spindintį drabužį ir turėjo ilgą barzdą. Neturėjau supratimo, kas jis toks, taip pat negirdėjau nieko, ką jie kalbėjo. Bet Jėzus leido man išgirsti tai, ką pranašas Sadhu turėjo man pasakyti. Aš jo paklausiau, ar vis dar išlieka planas, kad Trumpas pasiliktų pareigose? Ir pranašas Sadhu atsakė: “Taip. Trumpas bus perrinktas, bet ši tauta patirs daug sunkumų ir nesantaikos dėl to. Bus protestų, maišto ir problemų. Galimai turės įsikišti kariuomenė. Melskitės, kad bažnyčia prabustų ir melstųsi!” Jėzus manęs laukė už durų, kai aš išeidinėjau. Mums einant link regėjimų vietos, aš Jo paklausiau, ar Jis galėtų patvirtinti, jog tai, ką girdėjau yra tiesa. Jėzus atsakė: “Tai tiesa, dukra.” Ok! (Esu turėjusi kelis regėjimus apie pranašą Sadhu Nr. 181, 182, 201, 222)

 

Nuėjau į regėjimų vietą, kur kiti jau buvo susirinkę ir pažvelgiau į ekraną. Vaizdas atsivėrė matant Hitlerį nuo platformos besikreipiantį į didžiulę minią. Tada išvydau gatves, kuriose buvo išsirikiavę besidžiaugiantys žmonės ir daug karių žygiuojančių pro Hitlerį. Tai buvo scena tarsi iš vintažinio naujienų klipo ar dokumentikos. Tada mano vaizdas pasikeitė ir išvydau šėtono sostą, t.y. Pergamo altorių, kuris yra Berlyne. Esu turėjusi ankstesnių regėjimų dėl šio altoriaus (Nr. 15, 27, 61), ir antikristo iškilimą (Nr. 9, 11, 15, 27, 39, 53, 59, 60, 61, 86, 107, 117, 176, 198, 228, 230, 231), kurio tapatybė man nebuvo atskleista, o tik tų kurie yra po jo valdžia: žvėries, t.y. Obamos (Nr. 27, 59, 60, 61, 107, 228, 231, 243) ir netikro pranašo, t.y. popiežiaus Pranciškaus (Nr. 60, 107). Supratau, jog Hitleris reprezentuoja besiartinantį paskutinių laikų antikristo iškilimą ir jo galią, kuris eis prieš Dievo bažnyčią ir Jo paveldą. Bet priešingai nei Hitleris, antikristas bus patrauklus ir įtikinantis kalbėtojas. Paklausiau Jėzaus, ar antikristas yra iš Vokietijos ir Jis atsakė: "Ne". Bet jis iš Europos? Ir Jėzus atsakė: "Taip". Taip pat supratau, jog kaip ir Hitlerio atveju, yra apgaulingi planai dėl kurių Jėzus mus nori perspėti, kurie jau veikia, konspiracijos teorijos, kurios tampa realybe. Reikia atkreipti dėmesį į ateityje vyksiančius vakcinavimus. Jėzus pasakė: "Jie pavojingi. Nepriimkit jų." Pakeistų virusų naudojimas, kad būtų nužudyta daugelis žmonių globaliu mastu yra dalis populiacijos kontrolės plano. Yra spaudimas link vienos pasaulio religijos, kuri neturi nieko bendro su Jėzumi Kristumi ir Jo gelbstinčiąja viltimi. Taip pat netikro pranašo melas, jog "visi keliai veda pas Dievą", deja, daugelio yra mielai priimamas ir netgi Tikintieji yra pasidavę šiam klaidingam mokymui. Yra ir daugiau kategorijų, bet tos, kurias paminėjau, man buvo šiandien išsakytos.

 

Kokia žinutė? Jėzus pasakė: "Pasilike Mano Žodyje. Kai esate Mano Žodyje, tada jūs galėsite atskirti, kur tiesa, o kur melas. Pasilikimas Mano Žodyje jums primena apie Mano pažadus jums, todėl, kai ateis sunkumai, jūs neišsigąsite, bet sugebėsite tvirtai stovėti. Ir prisiminkite, Aš nugalėjau pasaulį."

 

 

https://thepropheticbride.wordpress.com/2020/10/21/vision-251-rising-of-the-antichrist-and-agendas-declaring-protection-over-the-usa-postal-service-during-the-election-council-of-god-and-prophet-sadhu/