Šarlenės regėjimai

Šarlenės regėjimas Nr. 363 - Būsimas pirmųjų Kanados tautų atstatymas / Trudeau pasiūlo tuščią taurę pirmųjų tautų žmonėms

2022 m. rugpjūčio 29 d., pirmadienio vakaras


Garbinau Viešpatį Jėzų Jo Sosto patalpoje. Giedojau pagal giesmę "Blessed Assurance" su Jeremy Riddle https://youtu.be/7SSJicZO6_g ir " Did You Feel The Mountains Tremble" su Bethel ir Cory Asbury https://youtu.be/o_xOMNiH7_w. Praėjusią savaitę aš pabudau su šia giesme, nes Dievas kviečia man ją paminėti. Ji galinga. Paraginčiau ją garsiai giedoti, kad būtų išleista Dievo šviesa ir galia į jūsų žodžius ir garbinimą. Dvasiniame pasaulyje įvyksta pokytis. Ir skelbkite, kad jūsų žodžiai negrįš tušti. Amen!

Pradėjau melstis. Atėjus metui skelbti 91-ą psalmę, išvydau Jėzų, sėdintį ant taburetės ir galandantį kalaviją, naudodamas akmens ratą, kuris veikė nuo jo kojos. (Panašus į nuotrauką žemiau). Tai mane nustebino, bet kartu ir ne. Aš priėjau arčiau ir Jis padavė man kalaviją. Iškart supratau, kad jis mano, todėl įsidėjau jį į savo ginklų dėklą. Užsėdau ant savo žirgo ir prisijungiau prie kitų judančių link kalno papėdės. Kopdama aukštyn, aš mačiau demoną, puolantį vieną karį. Aš išsitraukiau savo naujai pagaląstą kalaviją ir puoliau jį, nukirsdama jo galvą. Pagelbėjau tam kariui ir mes toliau kopėme. Viršuje susiradome savo erelius ir aš išvykau skelbdama psalmę. Atvykau prie nedidelio upelio ir sekiau paskui jį. Jis tekėjo tarp miško ir kalnų, kurie buvo tolumoje. (Žiūrėkite žemiau esančią nuotrauką). Buvau vidutiniame aukštyje, žiūrėdama žemyn. Mes sustojome ir aš išvydau jauną pirmųjų tautų moterį, vilkinčią gyvūno oda (kas man priminė elnio kailį, kurį esu mačiusi ant manekenų muziejuose), ji buvo pritūpusi ant nedidelių prie kranto esančių akmenų seklioje upės dalyje, ji sėmėsi vandens į vandens maišelį. Ji buvo galvą susirišusi su galvos juosta su ant jos esančia plunksna. Jos žirgas stovėjo už jos ant žolės ir jis buvo apdėtas su pilnais maišais maisto/augalų, kuriuos ji pririnko miške. Aš toliau judėjau upės kryptimi ir už posūkio buvo nedidelis pirmųjų tautų kaimelis mano kairėje. Fone matėsi didesnė tipi palapinė kartu su mažesnėmis palapinėmis nedidelėje atviroje vietoje. Tai buvo veikiantis kaimelis ir aš supratau, jog ta moteris yra iš šito kaimelio. Tuomet išgirdau būgnus, dainavimą ir monotonišką giedojimą, supratau, jog tai buvo mylimojo giesmė. Žinojau, kad jie gieda Tikram Kūrėjui - Visagaliui Dievui. Suvokiau, kad kaimelis reprezentuoja visus Kanados pirmųjų tautų žmones. (Kanados pavadinimas greičiausiai kilęs iš žodžio "Kanata" iš Huron-irokėzų kalbos).

Išgirdau Viešpatį, sakant: "Jų žemė buvo iš jų pavogta. Aš prisiminiau žiaurumus, kuriuos jie kentėjo. Bet Aš jų nepamiršau. Aš ruošiuosi atstatyti jų paveldą, bet tai neatrodys taip, kaip jie įsivaiduoja atstatymas turėtų atrodyti. Aš siekiu jų širdies ir Aš ruošiuosi juos aplankyti ir atverti jų akis tiesai. Jų Kūrėjas esu Aš! Aš Esu jų Gelbėtojas. Dvasia, kurios jie siekia ir dažnai mato - ta senovės dvasia, iš tiesų yra demoniškas valdovas. Aš išliesiu Savo Dvasią ir jie regės Mane. Aš kviečiu atleidimui ir vienybei."


Aš esu mačiusi šią senovnę dvasią, tą demonišką valdovą, kuris atsiskleidė man prieš daug metų, kai mes buvome kabinoje prie ežero Whiteshell provincijos parke, Manitoboje, Kanadoje. (Graži miškų ir ežerų vietovė). Aš tai vietovei skelbiau Raštą ir ta dvasia pasirodė už virtuvės lango apie 3 valandą nakties. Ji atrodė kaip vidutinio amžiaus pirmųjų tautų vyras, vilkintis elnio odą ant strėnų, bet jo krūtinė buvo atidengta, išskyrus lanko juostą. Ant galvos jis dėvėjo galvos juostą, kurioje buvo erelio plunksna. Jo veide buvo gilios linijos ir jo plaukai buvo tamsūs, tiesūs ir ilgi. Jis žiūrėjo tiesiai man į akis, spoksodamas į mane, bet Jėzus mane apsaugojo. Aš patepiau tą kabiną, pasimeldžiau ir tuomet buvo ramybė. Jėzus tuomet parodė man Jo perspektyvą, kurioje Jis buvo labai aukštas, o tas demoniškas valdovas buvo lyg mažo vabalo dydžio. Tai buvo labai padrąsinantis dalykas.

Jėzus tęsė toliau kalbėdamas apie bažnyčią.


"Bažnyčia, atgailauk dėl savo religinės širdies. Atgailauk, jog keikei šiuos žmones, kuriuos aš myliu. Jūsų žodžiai yra įžeidžiantys ir kalba priešingus dalykus nei Mano meilė. Tai širdies nusistatymas ir jis buvo perduodamas iš kartos į kartą. Nuo to reikia apsivalyti. Matykite juos taip, kaip Aš juos matau, Mano akimis. Jūs esate lygūs. Prisiminkite Mano Žodį: teisdami juos, jūs patys būsite pasmerkti savo žodžiais." Prabudinantis įspėjimas iš Mato 12:37.

Aš paklausiau, ką Jis turi omeny apie prakeiksmus ir Jis davė man pavyzdį apie ištartą žodinį prakeiksmą, pavyzdžiui "jie visi yra priklausomi nuo narkotikų, tingūs, niekam tikę, sukeliantys problemas, našta visuomenei, neišprusę, kvaili ir pan." Taip pat yra stereotipas elgtis su jais tik iš labdaros sumetimų, vietoj to, kad laikyti juos lygiais. Jie nėra gerbiami. Mūsų žodžiai arba laimina, arba keikia. Šiuo momentu, Jėzus mokė mane, jog jei mes vaikštome po Jėzaus krauju, po Meilės vėliava, tuomet "Mes esame viena Dvasioje, mes esame viena Viešpatyje." Vienybė prasideda tuomet, kai mes kiekvienas apsivalome savo širdis ir tuomet iš švarios ir suvienytos širdies, burna kalba tai, kas atspindi Dievo širdį.

Nulipau laiptais pažiūrėti regėjimo. Susitikau mane pasitinkančią grupę ir mes nuėjome link vietos, kur kiti jau buvo susirinkę. Vaizde išvydau premjerą Trudeau, laikantį gražiai dekoruotą taurę ir siūlančą ją vadui, kuris vilkėjo tradiciniais pirmųjų tautų rūbais, kuris buvo išskirtinai išsipuošęs karoliukais ir turėjo galvos apdangalą. Šalia vado buvo kiti pirmųjų tautų žmonės ir aš supratau, jog jie yra vyresnieji. Mačiau, kad pirmųjų tautų žmonės atsisakė priimti siūlomą taurę iš Trudeau. Iš arti galėjau matyti taurę ir ji buvo tuščia.


Supratau, kad atsisakymas priimti Trudeau siūlomą taurę reprezentuoja nepavykusį bandymą pasiūlyti atstatymą, ramybę ir vienybę. Dekoruota taurė atrodo gražiai, tai gražūs žodžiai, kuriais duodami pažadai ir juos malonu klausytis, bet jie yra tušti ir neturi savyje veiksmų. Mes matome, kad pirmųjų tautų žmonės atsisako priimti taurę, nes jie nėra apgauti. Pasitikėjimas turi būti įgyjamas. Jie žino, kad Trudeau žodžiai yra tušti, kaip tuščia taurė - bereikšmiai, neefektyvūs, nenuoširdūs ir tušti. Iš tiesų tai širdies reikalas.

Dievas atskleidžia daugiau praeities žiaurumų - nors atskleidimai sukėlė daug skausmos ir sielvarto, tai suteikia galimybę vyriausybei ir bažnyčiai susitvarkyti su praeitimi ir judėti link susitaikymo. Per mūšį už Kanadą (2022 m. vasara), aš mačiau kaip pirmųjų tautų atstovas priėmė pastoriaus atsiprašymą, kurio protėviai buvo kolonizuotojai. Abiejose pusėse matome gilią meilę ir nusižeminimą. Toks nuostabus pavyzdys.

Viešpatie Dieve, pasigailėk! Mums reikia Tavęs! Kviečiu Viešpaties Dvasios išliejimą virš visų Kanados žmonių, ypač virš pirmųjų tautų žmonių, bažnyčios ir vyriausybės, kad veiktų ir atmerktų kiekvienos širdies akis, kad atneštų Tavo meilės ir malonės supratimą, iš ko kiltų nuoširdi atgaila, atleidimas ir atstatymas. Jėzaus Kristaus kraujyje ir per Jo kraują yra tikra laisvė ir ramybė. Juk visgi, Jėzus yra Ramybės Princas. Jėzaus vardu. Amen.

 


https://thepropheticbride.wordpress.com/2022/08/29/vision-363-coming-restoration-of-first-nations-of-canada-trudeau-offers-empty-cup-to-first-nations-people/

 

 

***BIBLIJOS PERLAI komentaras***

 

Ištrauka iš Šventojo Rašto, paminėta regėjime:

"Pagal savo žodžius būsi išteisintas ir pagal savo žodžius būsi pasmerktas." (Mato 12:37)