Šarlenės regėjimai

Šarlenės regėjimas Nr. 122 – Jeruzalė ugnyje / Jėzaus dienos akcentas / Patarnavimas Kalifornijos gaisrų aukoms / Jėzaus vardas yra Yahushua

2018 m. lapkričio 15 d.

 

Šiandien po garbinimo ir šlovinimo laiko Sosto patalpoje ir prieš pradedant dvasinę kelionę, Jėzus nurodė man apsivilkti ginkluotę. Aš pasimeldžiau Rašto ištrauką iš Laiško efeziečiams 6 skyriaus ir išvykau su savo ereliu. Aš buvau pilnai apsiginklavusi, mosavau savo nauju kalaviju. Aš patarnavau moteriai ir jos nedidelei šeimai, kurie buvo nukentėję nuo Kalifornijos gaisrų. Mačiau vaiką ir vyrą, bet patarnavau tik moteriai. Radau ją sėdinčią ant gulto laikinoje pastogėje, panašiai kaip sporto salė mokykloje ar galbūt bažnyčios patalpa, ji verkė ir buvo nusivylusi. Jie neteko visko. Kai aš dėl jos meldžiausi ir giedojau jai, pastebėjau demonų buvimą. Pradėjau dvasinę kovą ir kovojau su vienu, kuris buvo šalia jos, bet Jėzus nurodė man pažiūrėti aukštyn. O! Kažkas žymiai didesnis buvo atsigręžęs į mane. Aš kovojau kartu su angelais, kurie vilkėjo auksinę ginkluotę, prieš šią galimai valdančiąją demonišką būtybę. Tai buvo didelis mūšis ir aš žinau, jog aš jį sužeidžiau. Ačiū, Tėve, už Tavo pagalbą! Maldos yra būtinos. Palikau ją pasimeldusi jai palaiminimo.

 

Sugrįžusi į Sosto patalpą, aš prisėdau su Jėzumi – Yahushua – (Jėzus patvirtino, jog Jo tikrasis vardas, kuris buvo pradingęs vertimuose, yra Yahushua. Bet man nereikia dėl to jaudintis). Aš Jo paklausiau, koks yra Jo šios dienos akcentas ir Jis man parodė moterį, dėl kurios kovojau ir kuriai patarnavau, atgailaujančią ir sugrįžtančią pas Jį. Šlovė Viešpačiui!! Išvydau Jėzų, sėdintį šalia jos, guodžiantį ją. Tai buvo toks gražus vaizdas.

 

Nuėjau į regėjimų vietą, kaip visada darau, susitikau keturis šventuosius draugus ir kitus, ir pažvelgėme į ekraną. Išvydome naikintuvą, skrendantį iš tolimiausio atstumo link manęs, tuomet neriantį žemyn, tuomet aukštyn ir praskrido virš mano galvos. Buvo lyg 3D pojūtis. Ant naikintuvo buvo raudona žvaigždė. Tada mano vaizdas pasikeitė ir išvydau ugnį ir juodus dūmus naktyje tolumoje. Kažkas degė. Mano vaizdas vėl pasikeitė ir dabar buvo dienos metas, degė pastatai. Aš paklausiau Jėzaus, ar tai Jeruzalė ir Jis atsakė: “Taip.” Pažvelgiau į dešinę ir išvydau Putiną stovintį taip, lyg viską apžvelgtų. Vaizdas vėl pasikeitė ir išvydau ultraortodoksų žydus ir izraelitus bėgančius gatvėmis chaose. Esu turėjusi ankstesnius regėjimus apie tai ir vieną jų gana neseniai: Nr. 117. Jėzus pasakė: “Bažnyčia, pulk ant kelių ir melskis už Izraelį. Artinasi karas!” Jėzus įspėja ir įspėja prieš įvykstant teismui.

 

https://thepropheticbride.wordpress.com/2018/11/15/vision-122-war-is-coming/