Šarlenės regėjimai

Šarlenės regėjimas Nr. 181 – Artėjantis karas Jeruzalei / Pranašo Sadhu patvirtinimas, jog Jeruzalė degs / Demonų surišimas

2019 m. rugsėjo 8 d., sekmadienio vakaras

 

Šlovinau ir garbinau Sosto patalpoje, kaip kad visada. Pasiekusi 91-ą psalmę, atsiradau žvelgdama į tokį vaizdą: mano dešinėje buvo didžiulė demoniška dvasia uždaryta narve, o mano dešinėje buvo trys vyrai kartu dirbantys su nešiojamais komiuteriais, popieriais ir pan. Aš iškart supratau, kas jie tokie ir kas buvo narve. Tai yra Pietų Amerikos biblijos vertėjai iš puinavių kalbos, kurie buvo dvasiškai užpulti su ligomis, kad būtų sustabdyti nuo vertimo į tą kalbą. Aš padainavau jiems ir juos padrąsinau, kalbėjau Rašto ištraukomis ir pasimeldžiau už juos.

 

Prie baltojo suolelio, aš paklausiau Jėzaus apie piktąją dvasią, kuri buvo narve, ir aplinkybes. Jis pasakė, jog “jiems (vertėjams) buvo uždėtas prakeiksmas, sukeliantis ligas ir dvasia buvo surišta ir patalpinta į narvą.” Aš žinojau, jog negaliu stoti į mūšį akis į akį dvasiniame pasaulyje, nes neturiu tam suteiktos valdžios (nustatytos ribos), bet tai nereiškia, jog negaliu imtis dvasinės kovos!

 

Jėzus pasakė, jog aš galiu “melstis laisvės Dvasios ir angelų apsaugos jiems.” Aš supratau, jog maldos galia tą piktąją dvasią surišo [įkalino]. Bet aš žinau, jog yra tam tikras protokolas, kuris reikalingas prakeiksmų panaikinimui ir savo ribų (valdžios) suvokimui. Reikalinga didelė įžvalga. Derek Prince, Mehesh Chavda ir John Ramirez puikiai moko ties šiuo dalyku. Bet vieną dalyką tai tikrai žinai, jog nėra nieko galingesnio nei Jėzaus kraujas ir malda! Pasimelskime už šiuos puinavių vyrus ir jų tarnystę maldoje, suriškime priešą ir parodykime, kas iš tiesų turi valdžią! (Kol 2:10). Mes galime stovėti ant Dievo pažado, jog Jis, kuris pradėjo šį gerą darbą juose, jį ir užbaigs!! Amen. Paklausiau, ar yra regėjimas. Nulipau laiptais, susitikau savo šventuosius draugus ir nuėjome link regėjimų vietos, kur kiti buvo susirinkę. Vaizdas atsivėrė toks, kokį jau buvau mačiusi. Buvo naktis ir miestas buvo užpultas. Galėjau matyti sprogimus ir raketas, suduodančias į pastatus. Galiu girdėti, kaip kaukia sirenos. Iškart suprantu, jog tai Jeruzalė. Tuomet mano kairėje atsistojo pranašas Sadhu ir jis kalbėjo apie šį karą, kuris greitai įvyks.

 

Šis regėjimas palietė mano atmintį. Prisiminau, jog klausiausi pranašo Sadhu kalbančio apie šią ataką prieš keletą metų. Jėzus man priminė ją susirasti. Suradau, jog pranašas Sadhu išpranašavo 2011 metais, jog Jeruzalė patirs ataką, užėmimą ir tuomet neužilgo bus padalinta. (O tai yra patvirtinta Biblijos pranašystėmis.) Ankstesni regėjimai, kuriuos mačiau apie Jeruzalės užpuolimą: 173, 162, 153, 149, 122, 111 (ir galbūt dar daugiau). Žinau, jog šis žmogus yra tikras Dievo pranašas, nes esu jį mačiusi Sosto patalpoje keletą kartų. (Aplinkybės asmeniškos. Negali sumaišyti oranžinės aprangos!). Žinutė išlieka ta pati: Tikintieji, toliau melskitės už Izraelį.

 

Youtube nuoroda į Sadhu 2011 metų pranašystę:

https://youtu.be/e2EJQ96rY0w [video jau nebepasiekiamas...]

 

https://thepropheticbride.wordpress.com/2019/09/08/vision-181-war-coming-to-jerusalem/