Šarlenės regėjimai » Apie Šarlenę

Žemiau pateiktas vertimas iš Šarlenės internetinio puslapio.

 

Aš esu Šarlenė. [Šarlenė yra iš Kanados]. Esu trijų sūnų mama, taip pat turiu dvi marčias bei du anūkus. 2018 m. rugsėjį su vyru santuokoje būsime išbuvę jau 28-ius metus. Dievą įtikėjau, kai buvau visai jauna ir eidama šį krikščionišką kelią turėjau ir pakilimų, ir nuopolių, kaip ir dauguma žmonių.

 

2015 metais Dievas leido man susirgti sunkia galvos/sinusų nervų liga, kas lėmė keletą mėnesių nepakeliamo nervų skausmo. Tikiu, jog Jis leido šiai ligai atsirasti tam, kad sugrąžintų mane pas Jį, nes buvau nuo Jo nutolusi ir tapusi drungna krikščione: gyvenau veidmainišką gyvenimą – buvau vienas žmogus sekmadieniais bažnyčioje ir visai kitas kitomis savaitės dienomis. Būtent tada aš pradėjau klausytis Jėzaus ir Jis davė man ištrauką iš Apreiškimo knygos 3:15-16 [“Žinau tavo darbus, jog nesi nei šaltas, nei karštas. O kad būtum arba šaltas, arba karštas! Bet kadangi esi drungnas ir nei karštas, nei šaltas, aš išspjausiu tave iš savo burnos.”] Tai buvo skausmingas suvokimas, jog Jis mane ruošiasi “išspjauti!”. Jėzus manęs visiškai neišgydė, bet leidžia patirti tam tikrą diskomfortą, kad išlaikytų mane nuolankią ir suprantančią, jog Jo malonė man yra pakankama. Tai laiko mane priklausomą nuo Jo. Jėzus ir toliau mane tobulina, daro nuolankią, moko ir palaiko. Aš tiek daug išmokau ir tai leidžia man suprasti, jog kaip mažai aš iš tikrųjų žinau.

 

Suprantu, jog Dievo malonės dėka, Jis suteikė man pranašavimo dovaną. Jėzus man davė ištrauką iš Joelio 2:28-29 - “Išliesiu savo Dvasią ant visos žmonijos; jūsų sūnūs ir dukterys pranašaus… jūsų jaunuoliai turės regėjimų. Net ant vergų – vyrų ir moterų...” Aš mokausi, kaip ir mes visi mokomės gavę tam tikras dovanas, mes turime praktikuoti jas tam, kad tobulėtume. Sužinojau jog, kai mes šloviname Viešpatį, garbiname bei šloviname su malda ir pasninku, siekiame Jo veido ir mokomės klausytis (nelabai lengva užduotis man!), reikalai pradeda judėti ir to pasekoje Jėzus leido man pamatyti nuostabius dalykus Danguje.

 

2016 m. balandį aš turėjau savo pirmąjį regėjimą, kuris buvo apie bažnyčios paėmimą [the rapture]. Kadangi leidau savo laiką su Jėzumi ir augau tikėjime, tai jis pradėjo leisti man pamatyti daugiau Dangaus, o būtent Jo Sosto patalpos. Nuo 2018 m. sausio 1 d. pradėjau matyti ateities regėjimus ir iki šiol juos matau. Neturiu supratimo, kada šis mano gyvenimo tarpsnis baigsnis.

 

Esu dėkinga ir nuolanki, jog Jėzus dalinasi su manimi Savo širdimi šitokiu būdu, kad aš, savo ruožtu, galėčiau pasidalinti su pasauliu. Suprantu, jog Jis naudoja regėjimus tam, kad įspėtų pasaulio žmones ir jie atgailautų, kad sugrįžtų pas Jį ir kad bažnyčia melstųsi. Tai neįtikėtinas laikas tarnauti užtarimo maldose.

 

Tikintieji, dabar laikas mums suklaupti ir užtarti paklydusius! Mes žygiuojame į laikotarpį, kuris pareikalaus daug išbandymų, todėl patariu jums giliai įleisti šaknis tikėjime, kad galėtumėte atsilaikyti, kai audros pakils. Jeigu nepažįstate Jėzaus kaip savo asmeninio gelbėtojo, tada aš padrąsinčiau jus perskaityti ištrauką iš Laiško romiečiams 10:9,10,13 [“Jeigu lūpomis išpažinsi Viešpatį Jėzų ir širdimi tikėsi, kad Dievas jį prikėlė iš numirusių, būsi išgelbėtas. Širdimi priimtas tikėjimas veda į teisumą, o lūpomis išpažintas – į išganymą. <...> Kiekvienas, kuris šaukiasi Viešpaties vardo, bus išgelbėtas”]. Atgailaukite, šaukitės Viešpaties vardo ir būkite išgelbėti!

 

Ir Jėzus sako: “Aš esu KELIAS, TIESA ir GYVENIMAS. Niekas nenueina pas Tėvą kitaip, kaip tik per MANE” (Jono 14:6).

 

Palaimos jums.

 

https://thepropheticbride.wordpress.com/introduction/