Šarlenės regėjimai

Šarlenės regėjimas Nr. 173 – Skubus maldos prašymas už Izraelį / Jeruzalė degs / Patarnavimas žydams

2019 m. liepos 13 d., šeštadienis

 

Sosto patalpoje šlovinau ir garbinau Viešpatį Jėzų, kaip ir visada. Pradėjau melstis ir pasiekusi 91-ą psalmę, išvykau su savo ereliu ir vėl atsiradau Jeruzalėje. Pradėjau dainuoti Joshua Aarono dainą "The Sacrifice Lamb" žmonėms, kurie ėjo pro šalį. Jeruzalėje buvau žydiškame kvartale. Stovėjau ant siauros akmenimis grįstos gatvelės. Ten daug žmonių ėjo į vieną ir kitą pusę. Tada mano vaizdas susikoncentravo ties ultraortodoksų žydu. Jis buvo nuleidęs galvą ir pasinėręs į mintis, kol ėjo. Jis pasijautė labai nepatogiai, kai aš ėjau šalia jo ir dainavau jam tą dainą. Tuomet aš jo paklausiau apie konkrečias ištraukas iš Senojo Testamento, būtent iš Patarlių 30:4, kurią aš jam perskaičiau. Jis sustojo. Galima buvo matyti, jog jis susimąstė. Tuomet jis kažką pasakė hebrajiškai ir nuėjo. Aš jam pasimeldžiau kiek pakeistą Aaronišką palaiminimą iš Skaičių 6:24-26.

 

Sugrįžus prie baltojo suolelio, Jėzus parodė man iš ten regėjimą apie Jeruzalę, skendinčią liepsnose. Ji degė ne visa. Aš supratau, jog tai dalis trumpo karo, kuris labai greitai įvyks. Esu turėjusi daug regėjimų dėl Izraeliui artėjančio karo. Jėzus pasakė: "Karas jau beveik čia! Miestas degs, bet ne visiškai bus sunaikintas." Aš paklausiau: "Kokia tavo žinutė, nes Tu vis rodai, jos artinasi karas į Izraelį." Jis atsakė: "Visiems, kuriems rūpi Izraelis, kuris yra Mano širdis – kur visų Tikinčiųjų širdys turėtų būti, jūs turite ir toliau melstis už Izraelį."

 

https://thepropheticbride.wordpress.com/2019/07/13/vision-173-urgent-pray-for-israel/

 

 

***BIBLIJOS PERLAI komentaras***

 

Regėjime paminėtos ištraukos:

 

"Kas užžengė į dangų ir vėl nužengė?

Kas pagavo vėją savo sauja?

Kas susėmė vandenis savo drabužiu?

Kas sužymėjo žemės ribas?

Kuo jis vardu? Kuo vardu jo sūnus?

Iš tikrųjų tu tai žinai!”

(Patarlių 30:4)

 

“Viešpats telaimina ir tesaugo tave!

Viešpats tenušviečia tave savo veidu

ir tebūna tau maloningas!

Viešpats tepažvelgia į tave maloniai

ir tesuteikia tau ramybę!”

(Skaičių 6:24-26)