Šarlenės regėjimai

Šarlenės regėjimas Nr. 400 – Pesachas 14 Nisano: Tarno širdis – kojų plovimas per Pesachą / Pirmųjų Tautų palaiminimas / Sodas danguje / Antikristas Knesete

2024 m. balandžio 22 d.

 

Sveiki visi! Su šventuoju Pesachu! Tęsiame maldas už Izraelį!

 

Pradedu vėl skelbti savo regėjimus. Yra keletas giesmių, kurios kalbėjo mano širdžiai per mano gijimo laikotarpį, ir viena iš jų yra Joshua Aaron "Safely In His Arms". Aš verkiau kiekvieną kartą, kai ją grojau; toks švelnus būdas nuimti dalį mano skausmo. Tikiu, kad taip stipriai buvau paliesta šios giesmės todėl, kad mano mama man giedodavo giesmes, kai buvau mažytė, ir dabar, kai tai girdžiu, tai lyg girdėčiau, kaip Jėzus ją man gieda. Meldžiuosi, kad ir jus tai palaimintų.

 

https://youtu.be/wl-qzOOLst4?si=ESQ2EUEWfetuAc5v

 

Pradėjau garbinti Viešpatį Jėzų Sosto patalpoje dainomis: Joshua Aaron „Sacrifice Lamb“, https://youtu.be/awiVrQRHnf8?si=XDgpxrjv9bEBAIs_ Joshua Aaron „Hoshiana“, https://youtu.be/BGW62zTwfiw?si=xI03UTWyMkgOjNf3 Upperroom  „The Deer Pants“ https://youtu.be/soe5IOrf8PU?si=9nJIZsOU2ffEUouR Jasmin Faith „Yahweh Will Manifest Himself“ https://youtu.be/o_3fN-QVn5k?si=2qNf7DAg2-72zVhg. Pradėjau melstis, kad pasaulio šalys būtų išgelbėtos, kad Dievas pasireikštų galingu būdu. Praleidau laiką melsdamasi už Izraelį ir kitas problemas. Melsdavausi kalbėdama kalbomis ir natūralia kalba. Radau save prie pažįstamo upelio.

 

REGĖJIMAS: Pastebėjau, kad medžiai prie upelio paaugo. Priėjau prie vieno, kuris buvo arti upelio, ir mačiau, kad jo šakos formavo šešėlį suoliukui. Jėzus sėdėjo ant suoliuko ir laukė manęs. Atsisėdau šalia Jo, dešinėje. Jis padėkojo man, kad tyrinėjau Pesachą, nes jaučiau savo dvasioje norą tai suprasti ir laikytis to. Išėjimo knyga 12 skyrius. Tai nebuvo kažkas, su kuo užaugau, bet kaip kilusi iš pagonių, esu įskiepyta, ir todėl to sieksiu. Mačiau save pradedančią plauti Jėzaus kojas! O, vaje! Aš verkiau, matydama žymę paliktą vinies… Supratau, kad tai yra dalis Pesacho, kaip Jėzus tai parodė per paskutinę vakarienę Jono 13:1-17. Tarno širdis – buvo ta pamoka, kurią mokė Jėzus. Mano perspektyva pasikeitė, ir žiūrėjau į vietovę su medžių eilėmis ir žaluma, kuri augo priešais upę. Mačiau baltą žirgą, žingsniuojantį link suoliuko esančio medžio pavėsyje. Mačiau save išeinančią iš po medžio, apsirengusią auksine ginkluote. Aš gavau patobulinimą (upgrade). (Tai yra patobulinimas, kurį man davė Jėzus maždaug prieš mėnesį.) Sėdau ant žirgo ir jojau per teritoriją, kuri buvo kitokia. Aš priartėjau prie šlaito krašto. Aš nulipau nuo žirgo ir stovėjau žiūrėdama į gražų slėnį priešais mane. Skaidri upė tekėjo per jį. Šlaitas nebuvo stačias, o ir slėnis nebuvo per toli, bet mano žirgas su manimi neturėjo eiti. Man teko nusileisti pėstute. Kitoje slėnio pusėje stovėjo kalnas su priešais jį esančiu kalneliu, apaugusiu spygliuočiais. Navigavau keliu žemyn ir atsiradau einanti per upę, kuri buvo sekli. Aš stovėjau kitoje upės pusėje arčiau kalnelio ir kalno. Tai buvo įspūdinga panorama. Bandžiau pamatyti, kur teka upė, bet atrodė, kad ji pranyksta tarp kalnų. Išgirdau pažįstamą garsą, kai mano erelis atskrido ir nusileido prie manęs. Aš užlipau ant jo ir pradėjau skelbti 91-ą psalmę.

 

REGĖJIMAS: Sekiau upę slėnyje su ereliu. Pastebėjau Pirmųjų Tautų žmones, apsirengusius elnių odos ir odiniais drabužiais, įsėdančius į keletą medinių kanojų ir pradedančių irkluoti. Buvau per toli, kad pamatyčiau, iš kokio medžio jos padarytos. Upė buvo gilesnė ir platesnė šioje vietovėje. Taip pat pastebėjau didelę tipi palapinę pastatytą ne toli nuo kranto. Kai kurios motinos su savo kūdikiais, suvyniotais į kažką ir prisegtais prie jų, prižiūrėjo arti esančią ugnį.

 

INTERPRETACIJA: Scena man priminė Pirmųjų Tautų žmones, kaip jie galėjo gyventi galbūt prieš šimtą penkiasdešimt ar daugiau metų. Lyginant šią paprastą sceną su dabartimi, viskas labai pasikeitė su Europos gyventojų atvykimu. Mes negalime pakeisti praeities, bet Jėzus gali pakeisti mūsų širdis, kad galėtume mylėti kaip Jis myli; matyti kitus Jo akimis. Kristuje mes galime gerbti Pirmųjų Tautų žmones, melstis už juos ir palaiminti juos.

 

REGĖJIMAS: Grįžau prie baltojo suoliuko vietos, bet atsiradau prie Šventyklos esančiame sode. Jėzus stovėjo prie kažkokio vaismedžio. Mačiau, kaip Jis nuskynė geltoną apvalų vaisių ir atsikando jo. Jam patiko skonis, nes mačiau kaip Jis nusišypsojo. (Aš negaliu įsivaizduoti, kad danguje kažkas galėtų būti neskanu. Tiesiog sakau…) Jo pasimėgavimas šviežiu vaisiu priminė man ištrauką iš Psalmyno 34:8 „Ragaukite ir matykite, koks geras yra Viešpats! Palaimintas žmogus, kuris Juo pasitiki...“ Pažvelgiau į kairę ir išvydau vynuogių kekę ant vynmedžio. Pažvelgiau toliau tos kekės ir mačiau ilgą vynmedžių eilę. Kaip įdomu. Paklausiau Jėzaus: Ar jūs danguje darote vyną? Ir Jis atsakė: „Kaip Danguje, taip ir žemėje“. Vynuogių kekės man priminė dainą, kurią dainuodavau vasaros biblijos stovyklose kaip vaikas, kurią sukūrė Amy Grant – „Grape, Grape Joy“ https://youtu.be/BCzzCR7Z5bU?si=gxBeK5CgXjTgPiz2 dalis dainos: „Ar tu maža ir vieniša vynuogė, kuri laikosi ant vynmedžio, laukdama dienos, kai tapsi savo Gelbėtojo vynu, neprarask vilties sunkiai prislėgta, juk nenori tapti razina, nes Jėzuje yra vynuogių, vynuogių džiaugsmas, Viešpaties vynuogyne.“ Esu sugrąžinama prie Rašto ištraukos - Jono 15:1-8.

 

Nuo sodo užkopiau per 3 akmeninių laiptų pakopas, vedančias į šventyklą. Aš turėjau ankstesnių regėjimų apie sodą ir laiptus. Man tai buvo pažįstama ir aš nuėjau koridoriumi ir atsiradau prie didžiulių laiptų. Aš nulipau laiptais žemyn, bet pastebėjau, kad šį kartą ten nebuvo pasitinkančių žmonių. Vietoj to, Jėzus stovėjo apačioje kairėje ir ištiesė man ranką, kai nulipau žemyn. Mes praėjome pro vietą, kur kiti paprastai susirinkdavo pasižiūrėti regėjimų, ir nukeliavome koridoriumi, ir sustojome prie įėjimo į patalpą, kurią aš vadinau Dievo Taryba. Aš įžengiau per dideles arkines duris. Pastebėjau, kad ten stovi būtybės, kažką diskutuojančios. Aš negirdėjau, ką jie kalbėjo. Priešais juos buvo sėdintis asmuo, kuris rašė sprendimus, priimtus šios diskusijos pagrindu. Supratau, kad taip buvo daromi įrašai. Kažkas atėjo link manęs ir padavė man raštelį. Aš negalėjau pasakyti, ar tai buvo angelas ar šventasis. Mačiau save žiūrinčią į raštelį, bet negalėjau jo perskaityti. Aš paklausiau, ar lapelis susijęs su ateities užduotimi? Ir aš išgirdau: „Taip, dukra. Tai nei dabar, bet ateičiai.“

 

REGĖJIMAS: Aš sugrįžau į regėjimų vietą ir prisijungiau prie kitų, kurie jau buvo susirinkę tarp dviejų aukštų stulpų ir per visas šventyklos grindis. Pažvelgiau į ekraną. Vaizdas atsivėrė ir išvydau Knesetą Jeruzalėje. Virš Kneseto didelis tamsus drakonas skraidė pirmyn ir atgal. Mano žiūrėjimo perspektyva pasikeitė, ir dabar aš buvau viduje, stebėdama viską iš patalpos galo, iš paukščio skrydžio. Aš žiūrėjau į premjerą Netanyahu, kuris kalbėjo į mikrofoną, nukreipdamas savo dėmesį į kažką savo dešinėje, tuo tarpu jis kalbėjo su tais, kurie ten buvo. Supratau, kad jis pristato svarbų asmenį. Asmuo prisiartino. Jis buvo aukštesnis nei premjeras, gerai apsirengęs, bet aš negalėjau matyti jo veido. Premjeras paspaudė jam ranką su labai laimingu, beveik vilties kupinu pasveikinimu!

 

INTERPRETACIJA: Asmuo, kurio veido negaliu matyti, yra antikristas. Visuose mano ankstesniuose antikristo regėjimuose Jėzus niekada man neparodė jo tapatybės. Tikiu, kad tai dėl to, kad dar ne laikas tai žinoti ir kad mane apsaugotų. Supratau, kad drakonas skraidantis pirmyn ir atgal virš Kneseto yra šėtonas. Šėtonas dar neįėjo į žmogų, kuris taps antikristu, bet suprantu, kad tai bus labai greitai. (Lygiai kaip šėtonas įėjo į Judą Luko 22:3, taip jis padarys tą patį su žmogumi, kuris taps antikristu).

 

Įdomu, kad jie taip svarbiai pristatė šį asmenį žydų/Izraelio vyriausybei. Pastebėjau, kad premjero veidas rodė nuoširdų priėmimą, kai jis paspaudė neidentifikuoto asmens ranką. Jėzus man priminė ištraukas iš 1 Karalių knygos 10:14 ir 2 Metraščių 9:13, kuriose pasakojama apie 666 talentų aukso arba 22 tonas, kurias kasmet gaudavo karalius Saliamonas. Mes žinome, kad skaičius 666 yra žvėries skaičius. Įdomu, kad knygoje „The Divinity Code“, kurią parašė Thompson ir Beale, paaiškinta, kad skaičiai gali turėti prasmę, pvz., 10 gali reikšti: užbaigtumą, tvarkos ar ciklo užbaigimą, pilnumą. 13 reprezentuoja maištą, nuodėmę, atkritį, korupciją ir atsitraukimą. Saliamonas užtruko 13 metų, kad pastatytų savo namą, palyginti su 7 metais, kad pastatytų Dievo namus. Skaičius 9 gali reikšti: galutinumą ir teismą, pabaigą ar baigiamąją dalį, vaisingumą, Šventąją Dvasią ir nenorą duoti šlovę Dievui. Aš matau tamsią temą čia. Mes žinome, kad priešas yra kopijuotojas ir kad istorija kartojasi. Aš mąstau, ar įmanoma, kad šis žmogus, kuris taps antikristu, tampa pažįstamas žydams ir yra priimamas, nes jis panašus į Saliamoną? Jis yra labai turtas, turi galingą politinę įtaką ir galbūt yra žydas? Įdomi mintis. Kokia proga suvaryti peilį į Dievui svarbią sritį ir jį pasukti. Kaip kad šėtonas tai padarytų. Tikrai labai įdomu!

 

Visai įmanoma, kad kai antikristas bus pristatytas Knesete, daugelis jį laikys pažadėtu Mesiju, kuris juos išgelbės politiškai ir dvasiškai. Jis bus priimtas išskėstomis rankomis. Bet kai jis atsigręš prieš juos, kaip tai pranašaujama Dan 7, Mat 24 ir Apr 13, jie supras, kad jie buvo apgauti, ir tada prasidės Jokūbo vargas. Jėzus pasakė: „Kai tik pamatysite pranašo Danieliaus paskelbtą sunaikinimo pabaisą, stovinčią šventoje vietoje... tuomet, kas bus Judėjoje, tebėga į kalnus... Tuomet bus didelis suspaudimas, kokio nėra buvę nuo pasaulio pradžios iki dabar ir kokio daugiau nebebus.“ Mat 24:15-21

 

ŽINUTĖ: Jėzau, kaip norėtum, kad mes melstumėmės? Suprantu, kad turėtume tęsti maldas už premjerą Netanyahu dėl jo saugumo, padrąsinimo ir išminties. Visada yra paskirta užduotis su tikslu jį pašalinti; pakenkti jo valdžiai; padaryti, kad jis atrodytų blogai vyriausybės ir izraelitų akyse ir sukurti susiskaldymus... Melskitės, kad premjeras nebūtų apgautas. Ankstesniuose regėjimuose apie premjerą Netanyahu mačiau, kad jie suvokia, kad buvo apgauti po to, kai asmuo, kuris taps antikristu, atsigręš prieš juos. Nr.: 11, 39, 230, 309.

 

Mano vaizdas iš Kneseto galo:

 

https://thepropheticbride.wordpress.com/2024/04/22/vision-400-passover-14-nisan-the-servant-heart-footwashing-in-passover-blessing-first-nations-garden-in-heaven-the-antichrist-in-the-knesset/

 

 

***BIBLIJOS PERLAI komentaras***

 

Ištraukos iš Šventojo Rašto, paminėtos regėjime:

 

Išėjimo knyga 12 skyrius: https://www.bible.com/bible/419/EXO.12.LBD-KAN

Jono 13:1-17 https://www.bible.com/bible/419/JHN.13.LBD-KAN

Jono 15:1-8 https://www.bible.com/bible/419/JHN.15.LBD-KAN

Luko 22:3 „O šėtonas įėjo į Judą, vadinamą Iskarijotu, vieną iš Dvylikos.“

1 Karalių 10:14 „Aukso, kurį Saliamonas gaudavo kas metai, buvo šeši šimtai šešiasdešimt šeši talentai.“

2 Metraščių 9:13 „Auksas, kurio Saliamonas gaudavo kasmet, svėrė šešis šimtus šešiasdešimt šešis aukso talentus.“

Danieliaus 7 skyrius: https://www.bible.com/bible/419/DAN.7.LBD-KAN

Mato 24 skyrius: https://www.bible.com/bible/419/MAT.24.LBD-KAN

Apreiškimo 13 skyrius: https://www.bible.com/bible/419/REV.13.LBD-KAN