Šarlenės regėjimai » Sosto patalpa

Žemiau pateiktas vertimas iš Šarlenės internetinio puslapio.

 

Kai pradėjau matyti patalpą, kurioje stovi Sostas, didžioji jos dalis man buvo paslėpta ir iki šiol dar daug kas paslėpta. Aš visada esu priklaupusi ant kelių priešais Jėzų, kai šlovinu Jį, sėdintį ant savo sosto arba Malonės sosto. Ši vieta yra kaip milžiniška scena. Kartais aš matau save iš šono taip besielgiančią, o kartais aš matau taip, lyg pati ten esu. Tai kinta. Taip pat tolumoje matau kitus šventuosius [pagal šv. Raštą, tai tiesiog įprasti tikintieji, kurie yra danguje], kurie irgi šlovina, tik man jie yra paslėpti. Man galima pamatyti šią patalpą tik tam tikrais epizodais, bet niekada negaliu matyti visoje jos šlovėje. Tikiu, jog tai gali būti per daug įspūdinga, ir taip pat aš suprantu, jog "mano regėjimai daliniai ir mano pažinimas dalinis".

 

Sosto patalpa yra didžiulė patalpa, kuri, mano supratimu, yra apsupta daugybės balkonų, kuriuose būna šventieji, jau palikę mūsų žemę. Tai aš karts nuo karto matau ir visada tik epizodiškai, niekada pilnu vaizdu. Greičiausiai balkonai sudaro 25 aukštus arba daugiau (manau, jog daugiau, nes tai sakau tik iš savo perspektyvos, kaip visišką spėjimą).

 

Per paskutinius kelis mėnesius pastebėjau, jog priešais Jėzų yra altorius. Jis atrodo kaip altorius su ragais, kuris aprašytas Senajame testamente. Esu iš arti mačiusi Jėzų, sėdintį ant savo Malonės sosto, bet tuo atveju, aš matau tik jo pėdą, arba dalį jo kojos, nes Jis toks didelis, jog jo kojos pirštai mane pralenkia aukščiu. Esu Jį taip pat mačiusi ir iš toliau, tada galiu Jį visą matyti, bet tuomet sunkiau įžiūrėti atskiras detales.

 

Jis visada apsivilkęs savo šlovingu baltu rūbu. O visai neseniai, Jis pasirodė kaip Karalių Karalius. Jo sandalai paprastai būna rudos odos, bet dabar, kai mačiau Jį kaip Karalių Jėzų, Jo sandalai buvo auksiniai, Jis turi auksinę karūną su brangakmeniais joje ir dešinėje rankoje laiko auksinį skeptrą. Jo rūbas visada spindinčiai baltas.

 

Kol kas nesu mačiusi jokių kitų spalvų, nes man nebuvo duota ši privilegija. Nors, neseniai, man buvo leista pamatyti tam tikras grindų dalis ir jos yra perlų auksinio baltumo ir spindi. Daug kas, ką aš matau, yra balta - kolonos ir supanti aplinka yra skirtingo intensyvumo baltos spalvos dėl Dievo šlovės. Esu įsitikinusi, jog čia yra daug spalvų, man tiesiog nėra jų leidžiama pamatyti. Malonės sostas yra kaip milžiniškas senovinio stiliaus sostas, bet aš jį matau visą baltą. Jis neturi įmantrių kojų. Jos yra vientisos tiesios kojos, kurios atsiremia į vientisą rankų atramą. Bet aš mačiau tik iš dalies, nes Jėzus sėdi ant jo ir Jis praktiškai jį uždengia. Jėzaus plaukai yra vidutinio ilgumo tamsiai rudi banguoti. Jis turi trumpą barzdą, kuri susijungia su ūsais. Neturėjau galimybės pamatyti Jo akių iš arti.

 

Į Sosto patalpą patenku pro koridorių. Nors ne visada juo einu. Daug kartų aš jį tiesiog praleidžiu, nes taip noriu būti priešais Jį. Neturiu jokio supratimo, kokio ilgio koridorius, nes neįmanoma išmatuoti to atstumo. Neturiu jokio laiko pojūčio, kiek ilgai užtrunka nukeliauti iki Sosto patalpos. Aš žinau, jog koridoriuje yra labai aukštos kolonos iš abiejų jo pusių. Mačiau jas baltos spalvos. Jos gali būti 200 pėdų [60 metrų] arba aukštesnės - greičiausiai aukštesnės. Vien tik jų pagrindas, apvalus kauburys, lenkia mane savo aukščiu.

 

Tikiuosi, jog tai kiek nors jums padės. Sunku tai apibūdinti, nes man leidžiama tik dalinai pamatyti, nes dauguma vaizdo yra uždengta pilkai arba tamsiai pilkai.

 

https://thepropheticbride.wordpress.com/the-throne-room/