Apie mus

 

"Paskutinėmis dienomis,

- sako Dievas, -

aš kiekvienam kūnui

išliesiu savosios Dvasios.

Tuomet jūsų sūnūs ir jūsų

dukterys pranašaus,

jūsų jaunuoliai matys regėjimus,

o senieji sapnuos sapnus."

(Šv. Raštas, Apd 2:17)

 

"Tikrai Viešpats Dievas

nedaro nieko,

pirma neapreiškęs savo užmojo

savo tarnams pranašams."

(Šv. Raštas, Am 3:7)

 

"Liūtas suriaumojo,

ir kas neišsigąs?

Viešpats Dievas prabilo,

ir kas atsisakys pranašauti?"

(Šv. Raštas, Am 3:8)

 

***

Susisiekti galite elektroniniu paštu: biblijosperlai@gmail.com