Išlaisvinimai Jėzaus vardu

Šiame puslapyje rasite įvairių vaizdo įrašų, kuriame pamatysite, kaip Dievas veikia ir kaip krikščionys Jėzaus suteikta galia išlaisvina kitus žmones iš vergijos, iš tokios vergijos, kurioje žmonės vergauja demonams. Kiekvienas iš mūsų esame vienokiu ar kitokiu laipsniu paveikti demonų ir tik Jėzus mus gali išlaisvinti. Tikiuosi šie vaizdo įrašai jums suteiks vilties, jus įkvėps ir galbūt suteiks galimybę naujomis akimis pažvelgti į Jėzų.

 

"Žmonės sugabeno pas Jėzų daug demonų apsėstųjų. Jis išvarė dvasias žodžiu ir išgydė visus ligonius, kad išsipildytų pranašo Izaijo žodžiai: 'Jis prisiėmė mūsų negalias, užsikrovė mūsų ligas'." (Mato 8:16-17)

 

IŠLAISVINIMAS IŠ DEMONŲ, KURIE NORĖJO SUTRUKDYTI ĮŽENGTI Į JAM NUMATYTĄ PAŠAUKIMĄ

 

Ką demonai kalba išlaisvinimo metu? Liksit nustebinti. (Jei mokat anglų kalba, galite iš karto žiūrėti video). Iš pradžių tas žmogus pasakė, jog jis atsisako ADHD (Dėmesio trūkumo ir hyperaktyvumo sindromo), netikros tapatybės ir kitų dalykų, kuriuos paminėjo. Tuomet Kathryn sako:


K.: Aš atskiriu jį nuo visko, ko jis ką tik atsisakė.


Tuomet įsiterpia demonai, esantys tame žmoguje ir sako:


D.: Kas tu manai esanti?

K.: Jūs negalite pasilikti jame. Jūs turite jį dabar palikti. Jūs negalite pasilikti ir kankinti jį.

D.: Ar tu supranti, kas nutiktų, jei mes jį paleistume? Ar tu bent suvoki, kas nutiktų jei mes jį paleistume?

K.: Jūs privalot jį paleisti Jėzaus vardu.

D.: Jis sugriautų pasaulietinę muziką, kurią mes įdėjom į šį pasaulį! Ar tu supranti tai?!

K.: Taip, ir būtent dėl to jūs turite palikti jį. Visus prakeiksmus, kurie buvo uždėti šiam vyrui aš sulaužau dabar Jėzaus vardu. Aš skelbiu, jog kiekvienas iš jūsų, esantis šiame žmoguje, ant skaičiaus trys, visi, kurie atėjo į šį žmogų iš praėjusių giminės kartų, kiekvienas, kurie atėjo į šią netikrą ADHD identitetą, kiekvienas iš jūsų, kurie sulaikote jį nuo galimybės būti panaudotam muzikoje ir visame, kam Dievas jį pakvietė, ant skaičiaus trys jūs privalote šį vyrą palikti Jėzaus vardu. Vienas, du, trys. Išeikit iš jo dabar.

D.: Mes buvome senelėje, mes buvome tėve, mes buvome jo mamoje. Mes nenorime palikti.

K.: Man nerūpi, kad nenorite palikti. Jūs privalote palikti, kiekvienas iš jūsų, dabar. Aš sulaužau visus giminės prakeiksmus nuo šio vyro dabar. Ir kiekviena demoniška dvasia, kuri įėjo iš keturių buvusių giminės kartų, jūs turite jį palikti dabar Jėzaus vardu.

D.: Jeigu mes jo dabar nenutildysime, jis išlaisvins savo šeimą, jis išlaisvins kitus žmones. Jis pradės tarnystę, kūrybingą tarnystę. Mes negalime to leisti!

K.: Jūs privalote iškeliauti. Dabar, Jėzaus vardu. Baikit su savo nesąmonėm. Aš įsakau jums, tokia tvarkia, kokia įėjot į jį, tokia tvarka turit jį palikti. Dabar Jėzaus vardu.

D.: Jeigu mes jį paliksim, Baalas bus nepatenkintas.

K.: Man nerūpi, jog Baalas bus nepatenkintas. Jūs privalot jį palikti dabar. Dabar, Jėzaus vardu. Ką jis jums yra skolingas? Ką jis jums skolingas, kalbėkit.

D.: Nieko.

K.: Tuomet privalote jį palikti. Nustokit su savo nesąmonėn. Išeikit iš jo Jėzaus vardu.

D.: Mes nenorim išeiti.

K.: Man nerūpi, kad jūs nenorite išeiti. Jūs turite išeiti.

D.: Mes labai bijom.

K.: Man nerūpi, kad jūs labai bijot. Palikit jį dabar. Ant skaičiaus trys, kiekvienas iš jūsų šiame žmoguje privalot palikti jo sielą.

D.: Jeigu mes išeisim, jis bus per daug galingas!!!

K.: Vienas, du, trys. Dabar. Ačiū Jėzau. Šlovė Dievui.

 

IŠLAISVINIMAS IŠ DEMONŲ, ĮĖJUSIŲ PER RAGANAVIMUS

Ji mėgo užsiimti joga, raganavimais, ateities spėjimais, taro kortomis, kundalini, kvėpavimo pratimais, New Age dalykais, motinos žemės, mėnulio ir žvaigždžių garbinimu... Visa tai, remiantis Šventuoju Raštu, yra laikomas stabmeldyste. Apie visus šituos dalykus ši moteris papasakojo šiame video: https://www.youtube.com/watch?v=PQRiF4paGCQ 

Ji taip pat papasakojo, jog Jėzus ją išvadavo iš demonų, kurie sukeldavo tokius sutrikimus kaip bipolinis sutrikimas, ADHD, psichologinės ligos, savižudiškos mintys ir priklausomybės. O čia galite pasižiūrėti jos išlaisvinimą Jėzaus vardu:

 

 

KĄ DEMONAI IŠ TIESŲ APIE JUS GALVOJA?


Pradedamas merginos išlaisvinimas ir Kathryn sako:


K.: Kiekviena negalios dvasia išeikite iš jos, išeikite iš jos pilvo. Dabar pat. Išeikit.


Įsiterpia demonai:


D.: Ji turi mirti.
K.: Ji neturi mirti. Ji gyvens.
D.: Ji negali eiti į tautas. Ji negali eiti į tautas. Ji negali.
K.: Ji eis į tautas. Ir tu negali jos sustabdyti, nes Jėzus yra galingesnis nei tu. Štai kodėl. Ir tu žinai šią tiesą. Todėl klausykis, tavo laikas baigėsi. Ši moteris bus išlaisvinta dabar. Ir ji eis į tautas su Jėzaus šlove.
D.: Ne!
K.: Taip, ji eis. Išeikit iš jos. Atėjo laikas išeiti iš jos.
D.: Ji negali kalbėti apie Dievo karalystę. Ji negali. Ji per daug galinga. Ji per daug galinga...
K.: Ji kalbės apie Dievo karalystę. Tu esi melagis ir tavo laikas baigėsi. Tu negali prilygti Jėzui. Jėzaus vardu palikit jos kūną, kiekvienas iš jūsų. Dabar. Laukan. Išeikit.
D.: Negali manęs priversti.
K.: Taip, aš galiu priversti, nes Jėzus yra čia. Išeik Jėzaus vardu.
D.: Mes buvome atsiųsti, kad ją nužudytume.
K.: Tu jos nenužudysi, tu išeini laukan. Kiekvienas iš jūsų. Išeikit. Išeikit dabar Jėzaus vardu.
D.: Aš nenoriu, kad ji skelbtų evangeliją, aš nenoriu, kad ji skelbtų evangeliją. Mes nenorim, kad ji skelbtų evangeliją! Ji tokia galinga.
K.: Jie sako, jog ji tokia galinga. Taip, ji galinga. Jūs galit turėti savo planų, bet Jėzus turi savo planų. Jėzus man suteikė valdžią virš jūsų. Taigi, dabar, demone, išeik. Kiekvienas išeikit. Kiekvienas išeikit. Ačiū, Jėzau.


Galiausiai jau išlaisvinta mergina kalba: "Aš nemirsiu, bet gyvensiu ir skelbsiu Viešpaties darbus. Jėzus Kristus yra Viešpats."


▪︎▪︎▪︎
Keletas svarbių pamokų iš šio video:
1) Pagrindinis demonų tikslas - sutrukdyti jums įžengti į Dievo numatytą pašaukimą.
2) Krikščionys ne tik kad GALI, bet ir TURI demonų. Ir būtent krikščionys yra tie žmonės, kuriems pirmiausia reikia padėti, išlaisvinti juos, kad jie galėtų įžengti į pilną pašaukimą.
3) Atkreipkite dėmesį, jog būtent demonai yra atsakingi už visokias nelaimes. Jie atsakingi už ligas, jie suorganizuoja įvykius, arba nuveda iki įvykių, kur jūsų laukia nelaimė, nesėkmė, gėda ir pan. Tai jų darbas - vesti jus į nesėkmes. Ir kol tas konkretus demonas bus jumyse, tol jūs negalėsit pasiekti PILNO potencialo.
4) Dievo planas VISADA yra susijęs su evangelijos skelbimu. Jeigu tu vienokiu ar kitokiu būdu neskelbi evangelijos, ar kitaip neprisidedi prie Dievo karalystės plėtimo, tai LABAI TIKĖTINA, jog klausaisi priešo balso ir vykdai jo planą. Priešo planas - sutrukdyti arba išvis neleisti tau skelbti evangelijos.

 

DEMONAI ATSKLEIDŽIA, KAIP JIE KANKINO MERGINĄ

 

Dar vienas epizodas, kuriame aiškiai atsiskleidžia tai, jog demonai į mūsų kelią atveda netinkamus žmones, palydi prie netinkamų žmonių. Jie suorganizuoja įvykius ir situacijas, kad jus palaužtų ir galiausiai nuvestų iki mirties.
Kathryn žodžiai:


K.: Tu daugiau nebegali kankinti šios moters. Tu daugiau nebegali vogti jos pašaukimo.


Demono žodžiai:


D.: Aš noriu, kad ji mirtų! Ji nusipelno mirties! Aš jai atsiunčiau visus vyrus, kad jie ją išprievartautų, ir smurtautų prieš ją!! Jos tėvas niekada jos nenorėjo! (Nenugirdau, bet kažką dar paminėjo apie prekybą žmonėmis dėl sekso). Aš noriu, kad ji mirtų! Ji buvo paguldyta į ligoninę daugiau nei šimtą kartų dėl bandymų nusižudyti! Ir ji nenusipelno nieko kito kaip tik mirties! Ir kad būtų išprievartauta! Ir prieš ją turi būti seksualiai smurtaujama, nes ji yra kekšė!
K.: Užtenka, užtenka, užtenka. Atėjo laikas tau palikti šią moterį. Aš sulaužau visus prakeiksmus nuo jos. Aš sulaužau visus giminės prakeiksmus nuo jos. Jėzaus vardu. Aš pašalinu visas kančias, kurios atėjo dėl to smurto. Ant skaičiaus trys aš įsakau visiems jums, kurie atėjote per smurtą, per seksualinį smurtą, per bet kokios rūšies smurtą, jūs privalote palikti šią moterį Jėzaus vardu. Vienas, du, trys. Lauk iš jos, dabar. Aleliuja, ačiū, Jėzau. Ji laisva.

 

ŠOKIRUOJANTIS IŠLAISVINIMAS

 

Tiesiog pamokantis video, jog nereikia išsigąsti, net jei demonas bando įbauginti.

 

IŠLAISVINIMAS TIK PO KRIKŠTO

 

Šiame video galima matyti, jog demonas palieka žmogų tik po vandens krikšto. Iki krikšto jis niekaip nenorėjo "išeiti", bet po krikšto iškart pasišalino.

 

NEBYLĖS DVASIOS IŠVARYMAS

 

Šiame video iš merginos yra išvaroma nebylė dvasia, tai yra demonas, kuris neleidžia kalbėti. Mergina yra krikščionė, ji šlovindavo Dievą savo giesmėmis, bet paskutinius tris mėnesius ji to daryti nebegalėjo (greičiausiai kažkas "uždėjo" jai prakeiksmą). Video galite matyti, kaip dvasia priešinasi ir nenori išeiti.


Dėl kontrasto įdedu ir dar vieną video:

 

 

Šiame vaizdo įraše matysite, jog iš vaiko išvaroma dvasia, dėl kurios jis taip pat negalėjo kalbėti. Palyginimui galite matyti, jog šiame video dvasia palieka iškart, be jokių įspūdingų manifestacijų. Kitaip sakant, kiekvienas išlaisvinimas yra vis kitoks. Vienu atveju, gali būti stiprus pasipriešinimas, o kitu atveju žmogus gali išvis nieko nepajausti ir tik po kurio laiko suvokti, jog tam tikro demono jame nabėra.

 

IŠLAISVINIMAS IŠ AUTIZMO DVASIOS

Katalikybės pasekmės yra tikrai skaudžios. Viena iš tų pasekmių - įvairios protinės negalios, psichologinės ligos. Katalikybėje atliekama daug raganavimo ritualų, daug dalykų daroma prieš Dievo žodį. Taip pat, kam įdomu, pavyzdžiui, insultas dažnai taip pat yra katalikybės pasekmė. Ką insultas padaro žmogui? Jis jį sustingdo, žmogus nebegali pajudinti, rankos, kojos, nebegali aiškiai mąstyti ir pan. Biblijoje parašyta, jog mes tampame panašūs į tuos dievus, kuriuos garbiname. Jei meldžiamės statuloms, tai tampame kaip statulos. Visi mes suprantame, kad katalikai meldžiasi ne statulai, bet tam dievui ar dievybei, šventajam ar palaimintajam, kurį ta statula vaizduoja. Bet tai esmės nekeičia. Jei meldžiamės mirusiesiems, mes taip pat perimame jų savybes, kaip kad tai, jog jų organai nebeveikia, jų smegenys nebeveikia. Ir dar daug kitų dalykų kyla iš stabmeldystės. Žodžiu, daugybė, daugybė, daugybė žmonių yra nukentėję nuo šios religijos. (Lygiai tas pats yra ir su stačiatikybe).


"Jų stabai – iš sidabro ir aukso,
padaryti žmonių rankomis.
Jie turi burnas, bet nekalba,
turi akis, bet nemato,
turi ausis, bet negirdi,
turi nosis, bet neužuodžia,
turi rankas, bet negali lytėti,
turi kojas, bet nevaikšto.
Panašūs į juos bus ir tie,
kas juos dirba ir kas jais pasitiki."
(Psalmynas 115:4‭-‬8)

 


Kathryn: Viską atiduodam tau, išlaisvink mane taip, kaip Tu nori, pagydyk mane taip, kaip Tu nori. (Berniukas išbėga į priekį). Ačiū, Jėzau, ačiū, Jėzau. Viskas gerai, ateikit čia. Jūs jo mama?
Moteris: Jis serga autizmu. Aš noriu, kad jis būtų išlaisvintas. Aš meldžiausi už jį ilgą laiką.
Kathryn: Ačiū, Jėzau. Ar yra kas nors jūsų praėjusiose giminės kartose, bet kokia religija, išskyrus krikščionybę, praėjusiose kartose.
Moteris: Kiek aš žinau, mes visi buvome katalikai, per kartų kartas.
Kathryn: Kartais su katalikų tikėjimu gali būti daromi raganavimai, pavyzdžiui, maldos šventiesiems, kurie yra mirę. Tai viena iš raganavimo formų ir tai gali būti atviros durys. Ir netgi tam tikri (katalikų) ritualai. Taigi, ar norėtumėte pasakyti: "Aš atsisakau viso raganavimo, kuris yra su manimi susijęs ir tai, jog dalyvavau katalikybėje."
Moteris: Aš atsisakau visokio raganavimo, kuriame dalyvavau per savo religiją ir bet ko, kas atėjo iš mano mamos pusės, mano mama buvo smurtaujanti.
Kathryn: Aš atsieju jus nuo visko, ko jūs atsisakėte ir aš sulaužau visus giminės prakeiksmus Jėzaus vardu nuo jūsų, nuo jūsų šeimos, nuo jo (berniuko) dabar pat. Ir aš atsieju jį (berniuką) nuo autizmo, nuo kiekvienos diagnozės, kuri jam buvo uždėta. Aš skelbiu, jog ant skaičiaus trys, kiekviena autizmo dvasia ir protinės negalios dvasia privalo išeiti Jėzaus vardu. Vienas, du, trys.
Demonas: Gerai, aš išeinu.
Berniukas: Kas čia ką tik įvyko? Aš nežinau, kas čia įvyko.
Kathryn: Jėzus ką tik tave išlaisvino, mielasis, Jėzus ką tik tave išlaisvino.
(Moteris parpuola pagarbinti Dievą).
Žmonės šaukia: Ačiū, Jėzau, ačiū, Jėzau!
Kathryn: Aleliuja, aleliuja, garbė Dievui, Jėzus ką tik padarė stebuklą. Jis atėjo su galia ir tave išlaisvino.
Berniukas: Kodėl mano mama verkia?
Kathryn: Nes Jėzus padarė stebuklą ir tave išlaisvino.
Berniukas: Ačiū.
Kathryn: Dėkok Jėzui, mielasis. Problemos, su kuriomis tu buvai susidūręs, Dievas tave iš jų išlaisvino. Ir tavo mintys, kurios neduodavo tau ramybės, tamsios mintys, Dievas išlaisvino tave.
(Berniukas apsikabino mamą).
Kathryn: Aleliuja. Jėzus toks geras.
Moteris: Žinau, kad jis geras. Aš tikiu, Viešpatie!
Kathryn: Ačiū, Jėzau. Ačiū, Viešpatie. Dieve, tu esi nuostabus, Viešpatie. Šlovė Dievui. (Sako berniukui) Aš išleidžiu šį patepimą virš tavęs, būk pagydytas savo mintyse. Aš skelbiu didesnius stebuklus tavo mintyse, Jėzaus vardu. Kad tavo mintys būtų atnaujintos dabar ir būtų transformuojamos kiekvieną dieną, kad būtų tokios, kokių Jėzus norėjo, Jėzaus vardu. Auk, Dievo meilėje. Ačiū, Jėzau. Aleliuja. Jėzau, Tu esi nuostabus.

 

IŠLAISVINIMAS IŠ UNDINĖS DVASIOS
 

 

Šiame video galima pasižiūrėti, kaip yra išvaromas undinės demonas iš mergaitės. Ši mergaitė buvo susižavėjusi undinėmis, norėjo būti kaip undinė ir, galiausiai, undinės demonas į mergaitę įėjo jai žiūrint Nacionalinės geografijos dokumentinį filmą apie undines.

 

Prisiminkite, jog pusiau žmonės, pusiau gyvūnai yra demonų ir puolusių angelų atvaizdai. Ar tai būtų undinės, kentaurai, fėjos ir pan. Apskritai, visos mitologinės būtybės yra demonai, nes dvasiniame pasaulyje jie taip iš tikrųjų atrodo. Ir įvairūs pagonių dievai žmogaus pavidalo su keturiomis rankomis, su dviem galvom, arba su žmogaus kūnu, bet gyvūno galva, ar paukščio galva ar panašiai yra demonai. Tai ne žmogaus vaizduotės vaisius ir tai nėra tik padavimai ir pasakos, bet jie yra tikri demonai, kurie veikia žmones... daug žmonių... Dievas mūsų labui nurodė neturėti kitų dievų ir neturėti jų atvaizdų, nei jų paveikslų, nei jų statulų. Beje, kam įdomu, undinės labai susijusios su seksualiniais iškrypimais, jos veda ir į žmogaus sumišimą, kai jis galiausiai nebežino, ar jis yra mergaitė, ar berniukas, ar jis turėtų mylėti mergaitę, ar berniuką. Tai sumišimo dvasia, kuri ateina kartu su undinės dvasia.