Šarlenės regėjimai

Šarlenės regėjimas Nr. 195 - Izaijo 17:1 / Damaskas

2019 m. lapkričio 26 d., antradienis


Aš šlovinau Sosto patalpoje, giedodama giesmes Jėzui ir skelbdama Rašto ištraukas. Atrodo, jog paskutiniu metu į šlovinimą įtraukdavau ir Rašto deklaravimą. Tuomet aš atsirandu skirtingose vietose, kol skelbiu/deklaruoju Raštą. Šiandien aš buvau virš Izraelio ir savo miesto. Aš skaičiau ištraukas iš Iz 40, 1 Metr 29:10-13 (Karaliaus Dovydo malda) ir Ps 48. Aš paraginsiu ir jus naudoti Viešpaties kalaviją savo garbinimo ir šlovinimo metu. Prisiminkite galingą ištrauką iš Heb 4:12 “Dievo žodis yra gyvas, veiksmingas, aštresnis už bet kokį dviašmenį kalaviją. Jis prasiskverbia iki sielos ir dvasios atšakos, iki sąnarių ir kaulų smegenų ir teisia širdies sumanymus bei mintis.”


Kai atėjo maldos laikas skelbti 91-ą psalmę, aš atsiradau virš neaukštų kalnų ir tolumoje mačiau tamsių/juodų debesų juostą, kylančią kampu į orą. (Ne tiesiai į viršų, kaip vulkanas). Tik tam, kad patvirtinti, aš paklausiau Jėzaus, ar tai buvo vulkanas? "Ne", Jis atsakė. O gal naftos laukas? Jėzus pasakė: "Ne, tai nėra naftos laukas." Aš priėjau arčiau ir atsiradau apžvelgdama dykumą - kaip vietovę su uolienomis ir smėliu. Ten buvo kalvų prieš man atvykstant į vietą, kuri buvo pilna dūmų. Kažkas priekyje manęs degė. Kad ir kas ten degė, nuo jo kilo juodi dūmai. Mano perspektyva pasikeitė ir aš buvau ant žemės, o priešais mane buvo miestas, kuris degė. Aš supratau, jog tai Artimuosiuose Rytuose. Aš esu mačiusi šią vietovę kelis kartus anksčiau senesniuose regėjimuose. Supratau, kad miestas patyrė ataką. Aš mąsčiau ir paklausiau Jėzaus, ar tai buvo Damaskas. Jėzus patvirtino ir atsakė: "Taip." Aš paklausiau, ar Izraelis užpuls Damaską? Jėzus atsakė: "Taip, jis bus sunaikintas." Aš paklausiau Jėzaus, ar tai pranašystė įrašyta Izaijo 17? "Taip, dukra, taip ir yra." Aš esu tai mačiusi ankstesniame regėjime Nr. 21. Kada tai įvyks? (Nors aš žinau, kad Jis atsakys arba "greitai" arba "labai greitai", bet pagalvojau vis tiek paklausti, jeigu kartais atsakymas būtų kitoks!) Jėzus atsakė: "Iš tiesų, "labai greitai".


Kokia žinutė? Jėzus pasakė: "Toliau melskitės už Izraelį. O, kad Mano paveldas pamatytų ir patikėtų, jog pranašystė yra išpildoma prieš jų pačių akis. Kad jie žinotų, jog Aš esu jų Dievas, kuris yra gyvas ir šaukiantis juos sugrįžti pas Mane! Melskitės, kad jie pažintų Tą, kurį jie perdūrė." (Zach 12:10)

https://thepropheticbride.wordpress.com/2019/11/26/vision-195-isaiah-171/-


***BIBLIJOS PERLAI komentaras***


Ištraukos iš Šventojo Rašto, paminėtos regėjime:


Izaijo 40 skyrius: https://www.bible.com/en-GB/bible/419/ISA.40.LBD-KAN


"Tada Dovydas pašlovino VIEŠPATĮ visos bendrijos akivaizdoje. Dovydas tarė:
'Būk pašlovintas, VIEŠPATIE,
Izraelio, mūsų tėvo, Dieve,
nuo amžių per amžius!
O VIEŠPATIE, tavo yra didybė,
galybė, grožybė, pergalė ir šlovė.
Taip, nes tau priklauso visa,
kas danguje ir žemėje.
O VIEŠPATIE, tau priklauso karalystė,
tu esi iškilęs kaip galva virš visko.
Tu daliji turtus ir garbę,
tu visa valdai.
Tavo rankoje jėga ir galybė,
tavo galioje kiekvieną
išaukštinti ir stiprinti.
Už tai, mūsų Dieve,
mes tau dėkojame ir šloviname
tavo garbingą vardą.'"
(1 Metraščių 29:10-13)


48-ta psalmė: https://www.bible.com/en-GB/bible/419/PSA.48.LBD-KAN


"Ištarmė apie Damaską. Tikėk manimi, Damaskas liausis buvęs miestu; jis taps griuvėsiais." (Izaijo 17:1)


"Ant Dovydo namų ir Jeruzalės taip išliesiu malonės ir maldavimo dvasią, kad, žvelgdami į tą, kurį pervėrė, jie raudos, kaip raudama vienturčio vaiko, ir sielvartaus, kaip sielvartaujama pirmagimio sūnaus." (Zacharijo 12:10)