Šarlenės regėjimai

Šarlenės regėjimas Nr. 53 – Dešimt karalių / Antikristas / NWO / Saudo Arabijos princas?

2018 m. balandžio 4 d.

 

Nuo Sosto patalpos matau Jėzų stovintį ant laiptų viršaus, man žvelgiant iš apačios į šią plačią vietą. Matau save, lipančią žemyn laiptais, susitinku savo draugę, prisijungiu prie kitų įprastoje regėjimų vietoje. Kita perspektyva!

 

Regėjimas atsiveria į plačią patalpą, man esant vidutiniame aukštyje. Matau pusapvalį stalą su vyrais, sėdinčiais už jo ir su vienu labai svarbiu žmogumi, kuris sėdi viduryje. Šis žmogus man lieka paslėptas. Matau jį iš tolo, aš pati esu vidutiniame aukštyje ties 7-os valandos pozicija. Negaliu matyti nė vieno jų veido, bet galiu matyti trečią vyrą iš dešinės, skaičiuojant nuo vidurinio vyro, jis vilki Saudo Arabijos raudonai ir baltai languotą galvos apdangalą. Jis turi barzdą, bet jo veido negaliu matyti.

 

Pusapvalis stalas yra kiek aukščiau nei pačios grindys, nes ten yra kažkas, kuris kreipiasi į tuos vyrus iš apačios ir jis žiūri kiek į viršų. Dabar suprantu, jog tai yra 10 karalių, o vyras viduryje yra man paslėptas antikristas. Suprantu, jog už to žmogaus, kuris kreipėsi į vyrus sėdinčius už stalo, yra eilės kėdžių. Man tai primena Jungtinių Tautų kėdžių išdėstymą, bet vaizdas apie Briuselio pastatą vis ateina į mintį, tas pastatas, kuris atrodo, kaip Babelio bokštas.

 

Mano vaizdas pasikeitė ir dabar matau šią salę nuo stalo pozicijos, lyg aš ten prie jų sėdėčiau ir žiūrėčiau į priekį. Negaliu nė vieno matyti. Vieta man labai užslėpta. Bet matau karius, vilkinčius juodas uniformas, apsiginklavusius su pusiau automatiniais ginklais, stovinčius šios salės pakraščiuose. Žinau, jog jų yra daugiau, bet negaliu jų matyti. Apsauga dėvi simbolį ant savo karinių kepurių/šalmų, bet negaliu įžiūrėti detalių. Bet suprantu, jog tai turi kažką bendro su NWO [New World Order - Naujoji Pasaulio Santvarka].

 

Visgi, ties šiuo vaizdu, pažvelgiau į dešinę ir išvydau rytietiškų bruožų vyrą, dėvintį akinius ir tamsų kostiumą, jis žiūrėjo į kairę pusę, lyg į mano pusę, bet dalyvavo pokalbyje su vyru, esančiu šalia jo. Dėl pusapvalio stalo galėjau matyti visus esančius prie stalo, bet negalėjau įžiūrėti jų veidų.

 

Saudo Arabijos princo apranga yra vienintelis rūbas, kuris jį identifikuoja, iš kur jis yra. Supratau, jog šio Saudo Arabijos princo pozicija šiame regėjime, turi kažką bendro su regėjimu Nr. 52. Mąstau, ar Saudo Arabijos princas regėjime Nr. 52 yra vienas iš karalių, esančių šiame NWO regėjime.

 

Jėzus nedavė man patvirtinimo.

 

https://thepropheticbride.wordpress.com/2018/04/04/vision-53-a-saudi-king/

 

 

***BIBLIJOS PERLAI komentaras***

 

Galbūt susijusi ištrauka iš Šv. Rašto:

 

“Tie dešimt ragų, kuriuos matei, yra dešimt karalių, kurie dar negavo karališkos valdžios, bet jie gaus ją vienai valandai kartu su žvėrimi. Jie turi vieną sumanymą ir savo galybę bei valdžią atiduoda žvėriui. Jie kovos su Avinėliu [Jėzumi], bet Avinėlis juos nugalės, nes jis yra viešpačių Viešpats ir karalių Karalius, ir su juo visi pašauktieji, išrinktieji ir ištikimieji”. (Apreiškimo 17:12-14)