Šarlenės regėjimai

Šarlenės regėjimas Nr. 267 – Smūgis Damaskui (Izaijo 17:1)

2021 m. vasario 2 d., antradienio vakaras

 

Aš vėl buvau Sosto patalpoje po to, kai kurį laikau leidau Viešpaties poilsyje. Garbinau ir šlovinau Jėzų Sosto patalpoje. Jis buvo labai didelis, stovėjo ant pakylos. Aš buvau laiptų pradžioje, kurie veda ant pakylos. Šventieji ir angelai šlovino kartu su manimi. Nesu tikra, ar jie dainavo tai, ką aš dainavau, bet aš paprašiau, jog jie dainuotų garsiau nei aš, nes mano balsas buvo kiek pradingęs dėl alergijų. Gyrius Viešpačiui, jog Jam rūpi tai, jog aš stengiuosi dainuoti neatsižvelgiant į tai, kaip tai skamba, nes mano šlovinimas yra dėl Jo, o ne dėl manęs! Pradėjau melstis ir pradėjusi deklaruoti 91-ą psalmę virš sąrašo, kurį turiu, aš atsiradau prie savo kalno ir pastebėjau, jog sunkokai man sekėsi praeiti pro išsikišusią uolą. Karys, esantis virš manęs, ištiesė man savo ranką, o šalia esantis kitas karys man taip pat padėjo ir taip kartu mes praėjome pro tą išsikišimą ir dabar stovėjome ant kalno viršūnės. Aš tada taip pat pagelbėjau kitam kariui, kuris buvo šalia manęs, ištiesiau jam ranką ir užkėliau jį aukštyn. Susitikau savo erelį ir mes išvykome. Pastebėjau, jog mes kilome aukštyn. Pažvelgiau žemyn ir mačiau, jog dangus tapo tamsus. Mano vaizdas buvo toks, lyg iš palydovo žiūrėčiau į apačioje esančią žemę. Galiausiai sustojome ties nedideliu miestu su silpna šviesa sklindančia iš jo (kiti miestai palyginimui yra ryškesni galbūt dėl to, jog jie naudoja daugiau apšvietimo naktį arba jie yra labiau apgyvendinti). Visada galima matyti, kur randasi miestai dėl jų skleidžiamos šviesos. Pažvelgusi aukštyn kairėn išvydau angelų būrį išsirikiavusį pusapskritimio forma. Paklausiau, kodėl jie čia yra. Išgirdau balsą sakantį, jog šis miestas greitai bus sunaikintas ir į šią vietovę artinasi audra. Jie čia buvo dėl artėjančios audros. Aš paklausiau, kokia audra artėja. Supratau, jog tai bus karas. Pasimeldžiau, jog visi ten esantys patirtų susitikimą su Ješua Mesiju ir pažintų Jį prieš numirdami.

 

Prie baltojo suolelio vietos, kuri randasi dešinėje už Malonės Sosto arba, kitaip sakant, už Sosto patalpoje esančios pakylos. Jėzus sėdėjo ant suolelio. Paklausiau, ar tas miestas yra Damaskas, nes turėjau tokių įtarimų. Jis atsakė: “Taip, dukra.” Ir aš pasakiau, jog tai yra ketvirtas regėjimas, kurį esu gavusi dėl Damasko. Mano ankstesni regėjimai yra: 21, 195, 226. Kodėl keturi? Jėzus atsakė: “Aš visada įspėju. Aš įspėju ir įspėju lygiai kaip senovės pranašai. Karas artinasi į Izraelį. Jis beveik jau čia.” Nuėjau pažiūrėti regėjimą.

 

Nulipau laiptais žemyn, susitikau mane pasitinkančią ištikimą grupę ir mes nuėjome iki vietos, kur kiti jau buvo susirinkę. Pažvelgiau į ekraną. Buvo galima tolumoje matyti naktinį miesto vaizdą. Aš stovėjau ant žemės žiūrėdama į priekį. Buvau maždaug 2 km (1 mylios) atstumu nuo jo. Suspindo ryški šviesa ir išvydau didžiulį sprogimą, kuris nušvietė naktinį dangų. Miestas skendėjo ugnyje. Kokia žinia?

 

Jėzus pasakė: “Toliau melskitės už Izraelį. Bus atsakas dėl smūgio suduoto Damaskui. Audra prasidės. Karas, kuris artinasi, paskatins antikristo atėjimą.”

 

https://thepropheticbride.wordpress.com/2021/02/02/vision-267-the-strike-on-damascus-isaiah-171/

 

 

***BIBLIJOS PERLAI komentaras***

 

Ištrauka iš Šv. Rašto:

 

Pranašavimas apie Damaską. “Damaskas nebebus miestas, jis tarps griuvėsių krūva.” (Izaijo 17:1)

 

 

Papildymas 2021 m. vasario 6 d.

 

Sveiki, skaitovai,

 

Gavau keletą paklausimų dėl miesto, kurį regėjau užpultą ir degantį. Atleiskite, jog sukūriau tam tikrą nesusipratimą. Leiskite man tai patikslinti.

 

Regėjimas, kuriame buvau ant žemės žiūrėdama į užpultą ir degantį miestą, buvo apie Damaską, o ne apie Izraelio miestą. Nors Jėzus yra man rodęs keliuose regėjimuose (117122162173, 181241), jog Jeruzalė bus užpulta, bet prisiminkite, jog aš žinau iš dalies ir matau iš dalies. Tai nereiškia, jog kitos vietos nebus užpultos arba kad bus užpultos. Tikiuosi, jog tai jums padės. Toliau užtarkime maldose Izraelį, jog jie pilnai sugrįžtų pas Dievą ir pažintų Ješua, jų Mesiją, kuris buvo, kuris yra ir kuris ateis.

 

Palaimos, Šarlenė.

 

https://thepropheticbride.wordpress.com/2021/02/06/update-to-vision-267/