Šarlenės regėjimai

Šarlenės regėjimas Nr. 241 – Jeruzalė degs / Galingo angelo paskyrimas Trumpui

2020 m. rugpjūčio 19 d. trečiadienio vakaras

 

Šlovinau ir garbinau Viešpatį Sosto patalpoje. Įjungiau Paul Wilbur šlovinimo muzikos “Holy, Holy, Holy” [“Šventas, šventas, šventas”] gyvo atlikimo versiją [live version], kuri tikrai rezonavo manyje ir išspaudė ašarų. Tai galinga daina, kuri turi galingą žinutę. Pradėjau melstis. Skelbdama 91-ą psalmę, atsidūriau virš vietovės, kurioje vyko mūšis. Buvo naktis. Mačiau artilerijos ugnį: raudonų šviesų srautas, tada tamsa, taip besikartojantys keletą kartų. Jie vingiavo nakties danguje. Mačiau, kaip buvo numušami pastatai, susidarant sprogimui. Visur liepsnojo ugnis. Veikė sirenos! Buvo chaosas. Supratau, jog tai Jeruzalė ir ji dega ugnyje! Esu turėjusi ankstesnių regėjimų apie artėjantį karą Jeruzalei (Nr. 117, 122, 162, 173, 181). Jėzus pasakė: “Matai, jie puola Mano paveldą, Mano miestą. Taip turi būti. Jeruzalė degs.” Tai privertė mane verkti. Tu man tai esi rodęs jau kelis kartus. Žinia išlieka ta pati: “Tikintieji, melskitės už Izraelį. Melskitės už Mano paveldą, kad jie žinotų ir suprastų, jog Aš esu jų Mesijas. Aš juos atpirkau. Pabusk, o Jeruzale! Karas jau virš tavęs! Atgailauk ir sugrįžk pas Mane! Aš tavęs nepamiršau.”

 

Kada visa tai įvyks? Jėzus atsakė: “Labai greitai. Kai mano žmonės kalbės: “Taika ir saugumas” [“Peace and safety”], tada saugokitės!” Jėzau, tai panašiai kaip senųjų pranašų dienomis, kai Izraelis galvojo, jog jie gyvena ramiai ir saugiai, pasitikėdami savo išmintimi ir savo galia, ir atmetę Tave. Tada Tu leidai jiems būti pagautiems, o Tavo miestui – Jeruzalei – sudegintai. Ne vieną, o net kelis kartus. Istorija neužilgo vėl pasikartos. Jėzau, prisimenu, jog viename iš ankstesnių regėjimų, kuriame po šio trumpo karo Jeruzalėje, Tu sakei, jog tai paskatins antikristo atėjimą. Ar tai išlieka nuspręsta? Ir Jėzus atsakė: “Taip, dukra.” Antikristas tarpininkaus sandoryje, kuris vėl atneš “taiką ir saugumą”. Ir daugelis bus apgauti.

 

Grįžus prie baltojo suolelio, aš su Jėzumi nuėjau į Dievo Tarybos vietą. Nedaug ką ten galėjau matyti, bet Jėzus man pasakė klausytis. Man buvo pasakyta: “Toliau melskitės už Trumpą. Jis vis dar yra atakuojamas. Išleisk karį, kuris gintų jį.” Aš paklausiau Jėzaus, kokį karį? Jis atsakė: “Galingą angelą, kuris saugotų Trumpą.” Tą ir padariau.

 

https://thepropheticbride.wordpress.com/2020/08/19/vision-241-jerusalem-will-burn-declaring-a-release-of-a-mighty-angel-over-trump/