Šarlenės regėjimai

Šarlenės regėjimas Nr. 309 – 3-ias regėjimas apie Antikristą 3-iojoje šventykloje Jeruzalėje

2021 m. liepos 20 d., antradienio rytas

 

Buvau nusilenkusi priešais Viešpatį Dievą Visagalį mano buvimo su Dievu laiku Aš esu tiesiai už laiptų, kurie veda į vietą, kurioje sėdi Dievas. Šiandien aš Jį matau kaip skaisčią šviesą. Savo dešinėje, aš pastebėjau angelą Arielį besiartinantį prie manęs ir sakantį: “Dukra, Aukščiausiojo Dievo tarnaite, eime.” Jis padavė man savo ranką ir padėjo man atsistoti. Mes nuėjome per vietą, kurioje sėdi Dievas, skersai į kitą pusę. Jis tarė: “Pažvelk.”

 

Aš pažvelgiau ir išvydau vyrą, stovintį šventykloje, atsigręžusį į žmonių minią. Atkreipiau dėmesį, jog jo plaukai buvo tamsūs, bet negarbanoti, ir jis buvo puikiai apsirengęs, bet jo veido įžiūrėti negalėjau. Jis nebuvo tamsios odos. Mačiau jį šiek tiek iš atstumo ir mano vaizdas buvo iš viršaus žvelgiant žemyn, panašiai kaip vaizdas iš paukščio skrydžio. Tuomet jis iškėlė rankas į viršų ir visiškai užtikrintai ir tarsi turėdamas galią pradėjo skelbti: “Aš esu Dievas. Pažvelkit į mano galią ir šlovę! Šlovinkite mane!” Mačiau žmones su nuostaba žvelgiančius į jį, bet ne visi buvo pakiliai nusiteikę. Kai kurie buvo šokiruoti ir nusigandę. Tuomet vaizdas pasikeitė ir buvo sukoncentruotas į grupę žmonių, kurie suprantu buvo aukštas pareigas užimantys žmonės. Aš atpažinau premjero Benjamino Netanyahu veidą. Jis atrodė gana nustebęs ir susirūpinęs. Jis pasisuko į žmogų, esantį jam iš dešinės, ir tyliai jam kažką sakė.

 

Angelas Arielis pasakė: “Čia buvo Antikristas, kuris pasiskelbė save Dievu šventykloje Jeruzalėje.” Ir jis tęsė toliau sakydamas:Šventykla bus pastatyta. Trumpas prie to prisidės. Izraelis ir pasaulis bus apgauti, bet Dievo išrinktieji žinos ir supras.” Jis man priminė pažūrėti ištrauką Danieliaus knygoje. Ir aš paklausiau, vadinasi, Trumpas sugrįš? Ir jis atsakė: “Taip, dukra.” (Tai dar vienas patvirtinimas)

 

Esu mačiusi panašų regėjimą apie tai, kaip Antikristas pasiskelbia esantis Dievas ir reikalauja šlovinimo, šiuose regėjimuose Nr. 11, 230. Ankstesnis regėjimas dėl trečiosios šventyklos statymo, kur Trumpas taip pat prisidės, yra šis Nr. 107. Regėjime Nr. 39, esu mačiusi premjerą Netanyahu sakantį: “Mes buvome apgauti!” Taip pat prisimenu, jog jis meldėsi hebrajiškai ir šaukėsi: “Adonai!” (Tai buvo vienintelis žodis, kurį supratau).

 

Danieliaus 9:27 rašoma: “Vieną septynetą jis sudarys stiprią Sandorą su daugeliu, per pusę septyneto sustabdys aukojimą ir atnašavimą. Vietoj jų bus siaubingoji pabaisa, iki skirtoji pražūtis bus išlieta ant niokotojo“.

 

Paaiškinimas: Mano supratimu, jog sandoris, kurį sudarinėja Trumpas ir prie kurio prisideda kiti karaliai, taigi šis sandoris sudarys 7-ių metų taiką. Kai kurie šį sandorį vadina “šimtmečio sandoriu”. Antikristas “sustabdys aukojimą ir atnašavimą”, o tai reiškia, jog tuo metu jau yra 3-ioji šventykla, kurioje yra atliekama senoji aukojimo sistema, bet visa tai bus sustabdyta viduryje sandorio eigos, t. y. po 3 su puse metų. “Siaubingoji pabaisa” reiškia žvėries sistemą, kuri duos pradžią Jokūbo nelaimės metui ir pradės nuožmų šventųjų [tikinčiųjų] persekiojimą. Aš esu turėjusi ankstesnius regėjimus, kurie paaiškina šį atskleidimą Nr. 296, 297.

 

Danieliaus 7:24-25 rašoma: “Dešimt ragų reiškia dešimt karalių, kilusių iš jos. Vėliau iškils dar vienas, kuris skirsis nuo kitų ir pašalins tris karalius. Jis kalbės išdidžiai prieš Aukščiausiąjį ir vargins Aukščiausiojo šventuosius, sumanys pakeisti laikus ir įstatymą. Jie bus atiduoti į jo rankas vienam laikui, dviem laikams ir pusei laiko.”

 

Paaiškinimas: 10 karalių, kurie ateis iš tos karalystės, reiškia iš Europos Sąjungos, kuri taps žvėries sistema. (Babilonas / Naujoji Pasaulio Santvarka [NWO]). Po jų iškils dar vienas karalius, kuris yra antikristas, kuris bus politiškai galingas ir sugebės pašalinti 3 kitus karalius. Jis iškels save politine ir religine prasmėmis kaip žvėries sistemos galvą ir jis piktžodžiaus Dievui: skelbdamasis, jog jis yra Dievas. Jam bus leista persekioti Dievo šventus žmones trejus su puse metų. Jis negalėtų jų persekioti veikdamas pats iš savęs – tam jam reikia žvėries karalystės/sistemos, kuri jam nusilenktų ir tarnautų jam panašiai kaip Hitleris ir Nacių sistema/imperija. Esu turėjusi ankstesnius regėjimus, kur mačiau kaip Antikristo iškilimas palyginamas su Hitleriu Nr. 15, 27, 251, bet jis pats nebus iš Vokietijos (Nr. 251).

 

Ir dar kartą, šis regėjimas atskleidžia, jog dar ne laikas žinoti, kas toks yra Antikristas. Bet 3-ioji šventykla bus pastatyta.

 

Žinutė:

 

Viešpats nuolat kviečia Tikinčiuosius, kad jie toliau melstųsi už Izraelį, kad Dievas apsaugotų tarnystes, esančias Izraelyje, kurios stengiasi skelbti evangeliją apie Yahushua/Yeshua Mesiją ir kad žmonės sužinotų apie šią atpirkimo viltį. Melskitės taikos Izraeliui, ne tik konflikto nebuvimo, bet kad jie pažintų tikrą shalom – tikrą ramybę, kai jie pažins Ramybės kunigaikštį Yahushua, jų Mesiją. Melskitės už ten įvyksiantį atgimimą – tikiu, jog tai jau prasidėjo. Melskitės, jog Kristaus bažnyčia pagelbėtų ir laimintų Izraelį. Vargas tiems, kurie juos [Izraelį] keikia! Melskitės prieš apgaulę. Melskitės padrąsinimo ir nuolatinės apsaugos Netanyahu.

 

Šėtono sostas – Pergamo regėjimai Nr. 15, 27, 61 (jis randasi Berlyne, Vokietijoje)

 

Antikristo išrinkimas: Nr. 243

 

Antikristas paskelbia: “Kas man prilygsta?” Nr. 230

 

Antikristas reikalauja būti šlovinamas: Nr. 11, 15, 27, 230

 

Holograminis Antikristo atvaizdas turi būti šlovinamas: Nr. 61

 

Antrasis žvėris (Obama) paskelbia pirmojo žvėres, Antikristo, šlovinimo svarbą: Nr. 61, 231.

 

https://thepropheticbride.wordpress.com/2021/07/20/vision-309-the-3rd-vision-of-antichrist-in-3rd-temple-in-jerusalem/