Šarlenės regėjimai

Šarlenės regėjimas Nr. 226 – Izaijo 17:1 / Damasko sunaikinimas / Patarnavimas Mineapolyje

2020 m. birželio 3 d., trečiadienio vakaras

 

Garbinau ir šlovinau Sosto patalpoje, kaip visada dainuodama ir deklaruodama Raštą. Pradėjau melstis ir priėjusi 91-ą psalmę, atsidūriau ore, Minesotos valstijoje JAV, žvelgdama į “Valley Fair” atrakcionų parką Mineapolyje. Atpažinau apžvalgos ratą, nes aš ten buvau prieš 10 metų. Paskelbiau ramybę ir išgijimą - emocinį, dvasinį ir fizinį - virš šios žemės ir žmonių. Tęsiau iki pat šio miesto pakraščio, priemiesčio rajonų. Man nebuvo leista įsitraukti į kovą su šios teritorijos maišto galiūnu (strongman of rebellion), todėl aš paskelbiau laisvės dvasią, taiką/ramybę ir tiesą šiai vietovei. Iškviečiau atgailą, išmintį ir ramybę miestui ir vietovei. Prieš juos palikdama palaiminau. Melskitės už JAV. Priešas naudoja siaubingą incidentą dėl vyro mirties jo sulaikymo metu ir išprovokuoja maištą; sukurdamas chaosą ir baimę. Prisiminkite, mūsų kova yra ne su žmonėmis, kūnu ir krauju, bet su demoniškomis jėgomis, šio pasaulio tamsos valdovais ir dvasinėmis blogio jėgomis. Melskitės už tuos, kurie yra apgauti.

 

Prie baltojo suolelio, aš paklausiau Jėzaus apie skelbimą virš šios vietovės. Jis pasakė, jog tai gerai. Aš vis dar mokausi apie tokio darbo svarbą dvasiniame pasaulyje. Paklausiau, ar yra man regėjimas. Jis atsakė: “Eik ir pažiūrėk!” Taigi nuėjau!

 

Nulipau dideliais laiptais žemyn į vietovę, esančią žemiau mūsų. Mane pasitiko ištikima pasitinkanti grupė ir mes nuėjome į regėjimų vietą, kuri yra laiptų dešinėje pusėje, kur kiti jau buvo susirinkę. Vaizdas atsivėrė man matant lakūną naikintuvo kabinoje. Buvau kairėje pusėje žiūrėdama į jį. Tada mano vaizdas pasikeitė ir mačiau naikintuvo galą, kuris staiga pasviro į dešinę ir nuskrido. Tada tolumoje išvydau didelį sprogimą. Aš esu mačiusi šį regėjimą ir anksčiau (Nr. 21 ir Nr. 195). Paklausiau, ar smūgis buvo skirtas Damaskui? Ir Jėzus atsakė: “Taip, labai greitai jis bus sunaikintas. Toliau melskitės už Izraelį. Sunkumų laikas beveik atėjo.” Damasko sunaikinimo pranašystė yra aprašyta Izaijo 17:1 “Tikėk manimi, Damaskas liausis buvęs miestu; jis taps griuvėsiais.” Aš tada paklausiau, ar lakūnas yra iš Izraelio? Jėzus atsakė: “Taip.”

 

https://thepropheticbride.wordpress.com/2020/06/03/vision-226-isaiah-171-destruction-of-damascus-ministering-in-minneapolis-mn/