Šarlenės regėjimai

Šarlenės regėjimas Nr. 117 – Neilgas karas Izraelyje paskatins antikristo atėjimą / Pranašas Jeremijas / Melskitės už Izraelį / Šiaurinė invazija / Ezechielio 38?

2018 m. spalio 25 d.

 

Šį rytą, po šlovinimo ir garbinimo laiko, turėjau įdomų regėjimą. Mačiau labai aukštą Jėzų, stovintį Šventykloje. Mano vaizdas buvo toks, jog mačiau save priešais Jį, buvau labai mažytė, stovėjau Jo dešinėje ir kažkas su manimi kalbėjo. Tą patį dalyką mačiau ir vakar, bet geriau nepasižiūrėjau. Šį kartą, pažvelgiau iš arčiau, ir išvydau, jog tai buvo pranašas Jeremijas. Tikiu, jog jis mane drąsino, kad toliau melsčiausi už Izraelį. Taip pat išgirdau kažkur Švetykloje šofaro (rago) gausmą. Nuėjau pakalbėti su Jėzumi prie suolelio, kaip kad visada aš su Juo trumpai pasikalbu, ir tuomet nuėjau į regėjimų vietą.

 

Susitikau savo keturis šventuosius draugus ir kitus, kurie buvo regėjimų vietoje, ir mes pažvelgėme į ekraną. Vaizde išvydau maždaug tris ar panašiai naikintuvus skrendančius virš žemės, šaudančius raketas. Supratau, jog po jais esanti žemė yra Izraelis! Naikintuvas kažką iššovė, tada pasikreipė į dešinę pusę, ir tuomet aš išvydau ant jo esančią raudoną žvaigždę. Vaizdas pasikeitė ir dabar mačiau, kaip raketa trenkiasi į Jeruzalę. Skambėjo sirenos. Buvo kai kur sprogimų, kažkiek nuniokojimo ir mirčių, nes kiek supratau, tai nebus visiškas sunaikinimas, bet labiau kaip sužeidimas ir tai bus trumpas karas. Jėzus pasakė: “Karas artinasi į Izraelį ir jau labai greitai jis bus užpultas. Šis karas paskatins antikristo atėjimą.” Supratau, jog raudona žvaigždė reprezentuoja Rusiją ir ji vadovauja atakai, bet taip pat bus ir kitų tautų, kurios rems šį užpuolimą. Pats svarbiausias dalykas, kurį turime daryti, tai melstis už Izraelį. Melskitės, jog jie atgailautų, sugrįžtų pas Dievą ir būtų sujungti su Juo, kaip kad yra parašyta Žodyje dėl Izraelio ateities. Melskitės, jog jų širdys būtų suminkštintos, jog jų dvasinės akys būtų atmerktos, kad galėtų priimti ir pažinti tikrąjį šalom – ramybės – reikšmę, kuri gali ateiti tik pažįstant ramybės princą – Ješua – jų tikrąjį Mesiją. Taip pat melskitės prieš apgaulę.

 

Esu turėjusi keturis ankstesnius regėjimus apie artėjančią ataką Izraeliui. Turėjau paieškoti ir radau šiuos: 10, dalis 37, bei 55 ir 56, kurie eina kartu. Taip pat yra ir penktas regėjimas, t.y. 39, bet jis susijęs su problemomis, kurios ateis tuomet, kai antikristas jau bus kurį laiką savo vietoje. Prašau supraskite, kai Jėzus sako “labai greitai”, tai nereiškia, jog tai įvyks rytoj ar staiga. Jis visada įspėja ir įspėja prieš tai, kai Jis įvykdo teismą. Jei jums rūpi tai, kas yra arti Dievo širdies, tuomet jūs melsitės už Izraelį. (Zach 2:8).

 

PAPILDYMAS. Nuėjau daugiau paskaityti praėjusius regėjimus ir atradau, jog yra dar keletas, kurie susiję su Izraelio užpuolimu: 94, 54, 78, jie taip pat apie Rusiją, Iraną ir Izraelį… Jėzus pasakė, jog: “Pirmas karas yra stiprus perspėjimas. Aš visada iš pradžių įspėju. Nelaimės metas Jokūbui [Jacob’s trouble] yra specifinis laikas.” Jis tęsė toliau: “Tokio laiko kaip anas daugiau niekada nebus. Tai bus siaubinga. Tautos pakils prieš ją [prieš Izraelį, anglų kalboje "ji"] kaip niekada anksčiau ir persekiojimas bus stiprus.” Jis man davė ištrauką iš Mato 24:21.

 

Papildymas paimtas iš čia:

https://www.thecallofthebride.com/sharlene-s-visions

 

https://thepropheticbride.wordpress.com/2018/10/25/vision-117-urgent-prayers-needed-for-israel/

 

 

***BIBLIJOS PERLAI komentaras***

 

Ištraukos iš Šv. Rašto, paminėtos regėjime:

 

“Taip sako kareivijų Viešpats, kurio šlovė siuntė mane pas tautas, kurios plėšė jus: “Kas paliečia jus, paliečia mano akies vyzdį!” (Zacharijo 2:8)

 

“Tuomet bus didelis suspaudimas, kokio nėra buvę nuo pasaulio pradžios iki dabar ir kokio daugiau nebebus.” (Mato 24:21)