Šarlenės regėjimai

Šarlenės regėjimas Nr. 27 – Obama turės didelę valdžią / Obama garbina Antikristą

2018 m. vasario 15 d.

 

Po laiko praleisto Sosto patalpoje, pajaučiau, jog Jėzus nori, kad pažiūrėčiau regėjimą. Kai atsistojau ant laiptų, kurie veda žemyn prie kitų Tikinčiųjų/šventųjų, esančių apačioje, toje vietoje, kurią aš vadinu regėjimų patalpa, galėjau pamatyti daugiau šios vietos. Ši erdvė didžiulė! Mačiau daugiau kolonų tolumoje ir didesnę arčiau manęs, kairėje.

 

Šventieji buvo tikrai mažučiai žiūrint iš viršaus, vadinasi, šie laiptai yra žymiai aukštesni, nei aš galvojau. Tikintieji buvo žemiau mano dešinėje, bet buvo keli ir ties pirma valanda. Kai nusileidau žemyn prisijungti prie kitų, mano neatpažįstama draugė atėjo ir apkabino mane. Pamačiau jos veidą! Pasiliksiu šį žinojimą sau, nes tai per daug emocionalu, kad galėčiau dabar atskleisti. Ji stovėjo mano kairėje, kai pažvelgėme į ekraną.

 

Regėjime išvydau vyrą, vilkintį kostiumą ir dailius batus, einantį gatve ar koridoriumi, kur iš abiejų pusių jį supo žmonės, džiūgavo ir lenkėsi jam. Mano vaizdas buvo toks, jog buvau kiek aukščiau jo ir žiūrėjau žemyn. Jo veido nemačiau. Koridorius ar gatvės takas vedė prie kažkokios oficialios vietos, kaip šventykla ar kita svarbi garbinimo vieta. Scena pasikeitė ir dabar mačiau Obamą, išlipantį iš sustojusio juodo automobilio, kai kažkas jam atidarė duris, lyg jis būtų aukštas pareigas einantis asmuo. Žmonės džiūgavo, o jis pamojavo. Žurnalistai fotografavo, kad visa tai paskelbti žiniose. Jis išlipo iš dešinės automobilio pusės ir ėjo link vyro, kuris buvo apsuptas palydos: kareivių, vyrų su kostiumais ir apsaugos tipo pareigūnų, kurie paprastai supa prezidentą.

 

Tas vyras yra paslapties vyras ir jo veidas man yra tarsi išplaukęs, todėl negaliu jo identifikuoti. Jis vilkėjo kostiumą ir tuos dailius batus. Obama palypėjo keliais laiptais, kad paspaustų jam ranką ir jis šiek tiek nusilenkė jam, kad suteiktų šiam paslaptingam vyrui garbę. Fone esanti minia toliau džiūgavo, kol žurnalistai stengėsi parodyti šį įvykį. Paslapties vyras ir Obama pakilo dar keliais laiptais, kurie atrodo panašūs į Šėtono sosto laiptus. Tada Obama sustojo pusiaukelėje ir stebėjo, kaip paslapties vyras toliau vienas lipo laiptais iki pat viršaus. Paslapties vyras atsistoja laiptų viršuje ant platformos, atsisuka į minią, iškelia savo rankas ir tikisi būti garbinamas ir šlovinamas. Obama nusilenkia ir pagarbina paslapties vyrą. Minia buvo sudaryta iš tūkstančių žmonių. Supratau, jog Obama yra tam tikras asistentas, kuriam buvo suteikta didelė valdžia; kaip antras nuo valdžios žmogus.

 

Paklausiau Jėzaus, kokios Obamos pareigos, bet Jis neatsakė. Jis suteikė man žinojimą, jog Obama turės didelę valdžią. Man bloga nuo to, ką pamačiau, bet nesu nustebinta. Ak, Viešpatie, tai sukrečia.

 

https://thepropheticbride.wordpress.com/2018/02/15/vision-27-obama-will-have-great-authority/