Šarlenės regėjimai

Šarlenės regėjimas Nr. 388 - Asmeninė kryžkelė / Dar vienas patvirtinimas dėl Damasko sunaikinimo / Trumpas lankosi tarptautiniame susitikime dėl Izraelio

2023 m. gegužės 29 d., pirmadienio vakaras

 

Garbinau Viešpatį Jėzų Sosto patalpoje pagal Joshua Aaron giesmę "Dvasia ir Nuotaka" https://youtu.be/W5BFmx7SdOY, tai giesmė pagal Apr 22:17. Aš šlovinau Dievą ir skelbiau virš Izrealio per Izaijo 62 pasninko ir maldos laiką. Aš taip pat giedojau: "Mes atėjome į Tavo Namus ir susirinkome Tavo vardu šlovinti Tave.“ Tai sena giesmė iš mano praeities.

Pradėjau maldos laiką.

Regėjimas: Jėzus nusivedė mane prie kryžkelės. Aš pagalvojau, dėl ko šis pokytis, bet Jis niekada neatskleidžia dalykų be priežasties. Vietovė buvo sausa ir nyki - jokių medžių ar augmenijos, ir man tai priminė kokią tai dykumą. Priešais mane buvo kelias, kuris driekėsi tobulai tiesiai ir tolyn link kažkokių kalnų, esančių ne per toli. Keliai, kurie driekėsi į dešinę ir į kairę, atrodė tokie patys, bet aš neatsisukau pažiūrėti nė į vieną iš tų krypčių. Aš buvau susikoncentravusi ir žiūrėjau tiesiai priešais save. Prie susikirtimo į dešinę stovėjo "Stop" ženklas.


Toliau aš laukiau Jėzaus prie upelio. Aš išgirdau kaip vanduo liejasi ant uolų ir suradau Jį sėdintį ant uolos. Mes trumpai pasikalbėjome apie kryžkelę. Nors šis regėjimas yra skirtas man, tačiau manau, jog ir kitiems jis gali būti naudingas.

Galima interpretacija: Mano supratimu, kryžkelė reprezentuoja artėjantį laiką mano gyvenime, kai man bus duotos kelios galimybės ir aš turėsiu priimti svarbų sprendimą arba padaryti pasirinkimus. Svarbu tai, kad aš sustojau (prie "Stop" ženklo) ir skyriau laiko pagalvoti ir atsiklausti Viešpaties prieš priimdama bet kokį sprendimą(-us). Saugokitės išsiblaškymo ir netikrų galimybių. Mano kelias yra tiesus, aiškus ir įtvirtintas, ir aš matau, jog aš pasirenku toliau išlikti susikoncentravusi, laikydama akis tiesiai, nežiūrėdama į dešinę ar į kairę. Man keliaujant, nors mano kelias yra aiškus, kartais mano aplinkybės gali pasirodyti kaip tam tikros dykumos sezonas (sausoji dalis be jokios augmenijos). Kiekvieno dykuma atrodo skirtingai. Dievas augina pasitikėjimo raumenis skirtingais būdais. Netgi patiriant dykumos laikotarpį, Dievas vis tiek yra labai arti ir dėmesingas mano apmokymui: mokydamas, apvalydamas ir ištobulindamas pradėtą išgauti brandą ir pilnatvę Kristuje. Kiekviena užduotis yra pamokanti galimybė ir vertinga mano augimui. Kelias, kuris veda link kalnų, atskleidžia tai, kad yra tam tikras slaptumas dėl ateities, bet tai subrandina mano pasitikėjimą ir tikėjimą Dievu dėl to, ką Jis daro mano gyvenime. (Mes einame tikėjimu, o ne pagal tai, ką matome). Kalnai taip pat gali reprezentuoti daugiau sudėtingų iššūkių priekyje, bet paruošiamasis darbas paruoš mane tiems laikams. Niekas nėra veltui.

Regėjimas: Dabar aš vilkėjau savo ginkluotę užsėsdama ant savo žirgo ir mes nušuoliavome link kalno. Aš pradėjau kopti. Pirmą kartą aš pastebėjau savo judrumą, judėdama tarp uolų. Buvo lengviau apeiti didžiąsias uolas ir atrodė, kad judu greičiau. Tada, mano dešinėje, stovėjo, kaip aš pagalvojau, angelas, Bet kažkas mano dvasioje sakė, kad jis netikras. Todėl smogiau jam į pėdą savo kalaviju. Puf! Ir klykianti demoniška būtybė pasirodė ir išskrido. Gera įžvalga buvo čia panaudota.

Pasiekiau viršūnę, susitikau savo erelį ir išvykau skelbdama 91-ą psalmę. Atvykau prie lygios smėlingos/akmenuotos lygumos su jos viduryje esančiu keliu, kuris driekėsi pirmyn į tolį. Nemačiau, kur kelias pasibaigė. Pamačiau aplink žemus kalkakmenio spalvos kalnus ir vietovė man priminė Viduriniuosius Rytus. Mano erelis nuskraidino mane ant žemės ir aš atsistojau žiūrėdama į priekį. Tada išvydau masyvų sprogimą energijai susikaupiant į didžiulį ugnies kamuolį. Supratau, jog tai nebuvo branduolinis ginklas. Jaučiau kaip nuo sprogimo dreba žemė. Žinojau, kad esu ne per toliausiai, bet pakankamai arti, kad žinočiau, jog tai buvo didelis ir naikinantis sprogimas.

Interpretacija: Aš suprantu, jog ta užpulta vieta yra Damaskas. Bet, kad gaučiau patvirtinimą, aš paklausiau Jėzaus, ar tai buvo Izraelis ir Jis atsakė: "Ne, dukra." Paklausiau, ar užpultas miestas buvo Damaskas? Ir Jis atsakė: "Taip, dukra, ir jį užpuolė Izraelis." Regėjime Nr. 267, po smūgio Damaskui, Jėzus pasakė: "Audra prasidės. Karas, kuris artinasi, paskatins Antikristo atėjimą." Tai 5-as regėjimas, įspėjantis apie būsimą ataką ir Damasko Sirijoje nuniokojimą. Žiūrėkite ankstesnius regėjimus: Nr. 21, 195, 226, 267.

Audra, kurią Jėzus mini regėjime Nr. 267 yra apie artėjantį karą, kuris išsirutulios į atsaką - kaip didžiulį Damasko užpuolimą. Aš mąstau, jog tai yra trumpas karas, kurį Jėzus man rodė keletą kartų, apie liepsnojančią Jeruzalę. (Regėjimų labai daug, štai keletas jų: Nr. 173, 181, 334, 352), kas duoda kelią didžiajam susitarimui Nr. 9, 176), į kurį įeina 3-iosios šventyklos statymas Nr. 107, žemės padalijimas ir antikristo atėjimas. Antikristas bus toje šventykloje (Nr. 11, 230, 309) ir po kurio laiko atsiskleis, kas jis yra. Tada premjeras Netanyahu pamatys, kad jie buvo apgauti (Nr. 11, 39, 230, 309, 369). Prasidės Jokūbo nelaimės metas.

Biblinė istorija apie pirmąjį Damasko sunaikinimą: Izaijo 17:1 yra biblinė pranašystė, kurioje Damaskas "...taps griuvėsiais." Iš 2 Karalių 16 žinoma, kad Ahazas, Judo karalius, atmetė Dievo valdžią ir ėjo stabmeldystėje ir neklusnume Jam. Ahazas susitarė su Asirijos karaliumi Pileseru, sumokėdamas jam turtais iš Dievo švetyklos, kad jis pagelbėtų karaliui Ahazui užpuolant Damaską. Asirijos armija atvyko, užpuolė Aramą, nužudė Reciną, Aramo karalių ir sunaikino Damaską apie 732-733 m. pr. Kr. Bet miestas buvo atstatytas. Ir mes žinome, kad pranašystė yra kelių sluoksnių ir gali taip pat būti skirta tolimesniam laikui ateityje. Manau, jog Damasko sunaikinimas bus pakartotas ir tai įvyks labai greitai.

Regėjimas: nulipau laiptais ir susitikau mane pasitinkančią grupę ir nuėjau link vietos, kur kiti jau buvo susirinkę. Regėjime išvydau Trumpą einantį koridoriumi ir jam pasiekus tarpdurį, jo kolega padavė jam dokumentą Trumpui įeinant į patalpą. Patalpoje buvo didelis apvalus arba galbūt ovalus stalas. Supratau, jog ten buvo susėdę tarptautiniai politiniai asmenys. Visur buvo apsaugos darbuotojai. Supratau, jog tai rimtas reikalas dėl Izraelio. Tada aš išvydau Trumpą sėdintį vienoje iš kėdžių prie stalo ir kalbatį, ir aš suvokiau, kad jis siūlo savo nuomonę ir jie jo įdėmiai klausėsi. Bet negalėjau girdėti, ką jis sakė.

Interpretacija: Supratau, kad šis susitikimas bus ateityje ir jis susijęs su diskusijomis apie Izealį. Manau, jog tai bus Europoje. Dokumente, kurį Trumpas laiko savo rankoje, yra jo idėjos, kurias jis pristatytis prie stalo. Mes žinome, kad jo visas dėmesys sukoncentruotas ties sandorio sudarymu.

Malda gali nulemti rezultatą. Paraginčiau jus toliau melsti didelės išminties ir įžvalgos Trumpui. Prašykite Dievą, kad Jis apsuptų Trumpą su žmonėmis sakančiais tiesą ir su turinčiais daug išminties. O taip pat, kad jis priimtų tikėjimą. Keliuose regėjimuose mačiau, kad jis dalyvauja didžiajame sandoryje, kuris atveria kelią 3-iosios šventyklos statybai, Izraelio žemės padalijimui ir galiausiai atneša teismą JAV.

Toliau melskitės už Izraelį - kad Dievas atvertų jų širdies akis ir pabrėžtų jiems Rašto ištraukas - ypač paslėptąjį Izaijo 53 skyrių - kad atskleistų tiesą apie Ješuą, tikrąjį Mesiją ir jų apsaugą, kol biblinė pranašystė bus išpildyta.

 

 

 

https://thepropheticbride.wordpress.com/2023/05/29/vision-388-personal-crossroads-another-confirmation-of-the-destruction-of-damascus-trump-attending-an-international-meeting-regarding-israel/

 

 

***BIBLIJOS PERLAI komentaras***

 

Ištaukos iš Šventojo Rašto, paminėtos regėjime:

 

“Ir Dvasia, ir sužadėtinė kviečia: „Ateik!“ Ir kas girdi, teatsiliepia: „Ateik!“ Ir kas trokšta, teateina, ir kas nori, tesisemia dovanai gyvybės vandens.” (Apreiškimo 22:17)

 

„Tikėk manimi, Damaskas liausis buvęs miestu; jis taps griuvėsiais. ” (Izaijo 17:1)

 

2 Karalių 16 skyrius: https://www.bible.com/en-GB/bible/419/2KI.16.LBD-KAN

Izaijo 53 skyrius: https://www.bible.com/en-GB/bible/419/ISA.53.LBD-KAN