Šarlenės regėjimai

Šarlenės regėjimas Nr. 176 - Šimtmečio sandoris / Trumpo sandoris pasirašytas / Antikristas / Kushneris

2019 m. rugpjūčio 11 d.

 

Buvau Sosto patalpoje garbindama ir šlovindama Jėzų. Pradėjau melstis ir kai priėjau prie 91 psalmės deklaravimo, aš staiga pradėjau keliauti su savo ereliu kaip įprasta ir atsidūriau vieno jaunuolio, kurį pažįstu, namuose. Taigi tęsiau psalmės deklaravimą dėl šio jaunuolio ir drąsinau jį kalbėdama Šventojo Rašto tiesas. Žinau, jog jis yra paveiktas knygų, kuriose yra iškreipiamas Dievo Žodis. Kai skaitote kokią nors knygą, privalote ją palyginti su Dievo Žodžiu. Jei ji neatitinka šv. Rašto ar jam prieštarauja, vadinasi, tai neteisingas mokymas. Todėl labai svarbu studijuoti Žodį, pažinkite Šv. Raštą, kad nebūtumėte apgauti tuščia filosofija ir panašiais mokymais. Mačiau, jog jaunuolis savyje grūmėsi, staiga priklaupė ir iškėlęs rankas į viršų pradėjo šaukti iš nusivylimo. Aš kovojau už jį dvasiniame pasaulyje ir iškviečiau angelus į pagalbą. Prašau pasimelskite už šį jaunuolį. Ačiū.

 

Sugrįžau prie baltojo suolelio ir trumpai pakalbėjau su Jėzumi. Aš paklausiau, ar yra koks regėjimas? Jis atsakė: "Eik, pažiūrėk". Nulipau žemyn milžiniškais laiptais ir sutikau savo šešis šventuosius draugus. Jau kurį laiką nebuvau jų mačiusi. Jie visi čia buvo! Mes nuėjome iki regėjimų vietos. Mačiau, jog, kaip įprastai, daugelis čia susirinko ir mes visi pažvelgėme į ekraną.

 

Vaizdas prasidėjo nuo Trumpo einančio paspausti rankas žmogui, esančiam mano dešinėje, bet to žmogaus veidas man buvo neįžiūrimas. Jis vilkėjo tamsų kostiumą. Trumpas tada pasisuko eiti link stalo, esančio mano kairėje, ir pasirašė dokumentą. Jis pasakė: "Tai didi diena, neįtikėtinas pasiekimas". Supratau, jog pasirašymo procedūroje dalyvauja daug svarbių vadovų ir kitų įtakingų žmonių. Bet galėjau matyti tik pora jų - Izraelio premjerą Netanyahu ir Jaredą Kušnerį. Buvo daug žinių ir naujienų atstovų, daug judesio, veiksmo. Trumpas spaudė daugelio vadovų rankas, bet vyras tamsiu kostiumu, kurį mačiau pačioje pradžioje, atėjo iš dešinės, kur jis stovėjo su kitais. Staiga atsiminiau ankstesnį regėjimą apie šį vyrą. Paslaptingas vyras stovėjo šalia Trumpo žento Kušnerio, kai vyko visa procedūra, o stalas buvo kairėje (regėjimas Nr. 9). Aš paklausiau Jėzaus apie ką visas šis regėjimas. Jis atsakė: "Tai yra sutarties dokumentas - 'Šimtmečio sandoris'. Melskitės už Trumpo išmintį. Bus pasekmės dėl Izraelio žemės, Mano paveldo, padalijimo".

 

Aš supratau, jog tas paslaptingas vyras yra pakankamai svarbus, kad ten būtų, turi įtakos šiam susitarimui, bet jis kol kas dar nėra pasaulio valdovas. Paminėjau Jėzui, kad tai jau antras regėjimas apie šio dokumento pasirašymą ir paklausiau Jo, ar tai regėjimų rinkinys. Jis atsakė: "Taip". Aš supratau, jog visa tai turi įvykti, kad išsipildytų šv. Rašto pranašystės. Taip pat Jo paklausiau, ar paslaptingas vyras yra antikristas ir Jis atsakė: "Taip".

 

https://thepropheticbride.wordpress.com/2019/08/11/vision-176-the-antichrist-will-be-revealed-soon/