Šarlenės regėjimai

Šarlenės regėjimas Nr. 243 – Antikristo išrinkimo procesas / Obama remia Antikristą / Patarnavimas žvejojančiam kanadiečiui

2020 m. rugsėjo 8 d., pirmadienis

 

Šlovinau Viešpatį Jėzų, dainavau ir gyriau Jį, eidama ant savo bėgimo takelio. Beveik valandą laiko dainavau drauge su angelais ir šventaisiais pagal “Praise and worship with the Brooklyn Tabernacle Choir” bei Kim Walker Smith šlovinimo dainas. Buvo įdomu: aš buvau su ausinėmis ir ėjau garsiai dainuodama. Tuo metu, įėjau į Sosto patalpą su savo angelu (aš visada jį pasitinku prie vartų ir mes dažnai kartu einame į vidų). Jis kartu su manimi šlovino, bet aš negalėjau girdėti jo dainavimo. Danguje buvo girdėti muzika, kuri grojo mano ausyse.

 

Nuėjau į savo kambarį melstis ir kai pradėjau deklaruoti 91-ą psalmę, atsiradau virš kelių ežerų ir miško, kurį atpažinau esantį Manitoboje, iš kur aš esu kilusi. Sustojau šalia vyro, kuris stovėjo ant akmenuoto ežero kranto. Jis užmetė savo meškerę norėdamas pagauti žuvį. Nežinojau nieko apie jį, išskyrus tai, jog turiu su juo pasidalinti savo viltimi. Tą ir padariau. Radau nutrauką to vaizdo, kurį mačiau! (Tik ten buvo žvejojantis vyras, o ne šie du sėdintys žmonės).

 

 

Grįžau prie baltojo suolelio vietos, bet apie žvejojantį vyrą nieko neklausiau. Buvau rami dėl jo. Todėl paklausiau, ar yra regėjimas. Kaip visada nulipau laiptais, pasitikau mane pasitinkančią grupę ir nuėjome į vietą, kur kiti jau buvo susirinkę. Regėjimas atsivėrė mums matant vyrą stovintį ant vienos pakylos nukreiptos į salę. Mano vaizdas buvo iš šono, iš tolesnio atstumo. Jis buvo man iš kairės ir žiūrėjo į salę mano dešinėje. Atrodė, jog tai yra žmonių susirinkimas, susėdus tankiose eilėse. Esu mačiusi šią patalpą anksčiau (regėjimai Nr. 53, 59). Man tai priminė Europos Parlamento susirinkimą Briuselyje. Pats pastatas reprezentuoja Babelio bokštą ir ten yra skulptūra su moterimi jojančia ant žvėries kaip iš Apreiškimo knygos 17 skyriaus. Vyras buvo gerai apsirengęs, puikiai kalbėjo ir susirinkusieji įdėmiai jo klausė. Jis galingai kalbėjo žmonėms ir aš išgirdau jį sakant: “Kas yra toks, kaip aš?” Tada mano vaizdas pasikeitė ir dabar mačiau Obamą, kalbantį į mikrofoną, lyg agituojantį už vyrą, kuris ką tik kalbėjo. Nežinau, ar tai buvo iš to paties susirinkimo, o gal Obama kreipėsi į susirinkusiuosius kitu metu, arba gal kreipėsi į kitą minią kitu laiku. Supratau, jog tai rinkimų metas. Kokia žinutė?

 

Jėzus pasakė: “Bažnyčia, pabusk! Išeik iš savo nusiraminimo ir atgailauk, ir pilnai sugrįžk pas Mane. Aš trokštu visos tavo širdies. Klausykis Mano pranašų, jie gali tau padėti. Priešas kyla ir tu privalai žinoti apie jo schemas. Nebūkite apgauti tuščia filosofija ir būkite budrūs dėl tų, kurie iškreipia Mano Žodį. Pasilikite Mano Žodyje, kad galėtumėte atsilaikyti.”

 

 

https://thepropheticbride.wordpress.com/2020/09/08/vision-243-an-election-process-of-the-antichrist-obama-endorses-ac-ministering-to-a-canadian-man-fishing/