Šarlenės regėjimai

Šarlenės regėjimas Nr. 198 - Antikristo iškilimas

2019 m. gruodžio 12 d., ketvirtadienio vakaras

 

Kaip ir visada Sosto Kambaryje garbinau Dievą. Šiandien turėjau dvi dvasines keliones, kai deklaravau 91-ą psalmę. Pirmoje kelionėje teko kalbėti žmogui, esančiam ant tilto ir norinčiam nusižudyti. Tai buvo metalinis tiltas. Nežinau, kur. Bet aš jam giedojau ir pasakojau apie Jėzaus meilę. Aš palaiminau jį. Mačiau piktąją dvasią, kuri darė jam įtaką. Aš iškviečiau angelus, kad jie padėtų jam ir angelai jam pagelbėjo. Žinau, jog Dangus užtarė šį žmogų ir jo gyvybė buvo išgelbėta. Šlovė Dievui!

 

Antroje dvasios kelionėje, atsidūriau judrioje gatvėje, kurioje žmonės neturėjo jokio noro manęs klausytis. Buvo vakaras ir tamsu. Degė miesto šviesos. Kol deklaravau psalmę atsidūriau prie didžiulės apšviestos Kalėdinės eglės atviroje aikštėje, prie tokios eglės, kokią paprastai matote miesto centrinėje aikštėje ar kitoje svarbioje vietoje. Staiga pajutau paskatinimą sudainuoti "Tyli naktis" vokiečių kalba - "Stille Nacht" (mano mama ją dainuodavo vokiškai, kaip ir bažnyčia, kurią lankiau vaikystėje). Vau, tai buvo išbandymas mano atminčiai! Supratau, jog esu Vokietijoje. Nuėjau pažiūrėti Kalėdų eglės [kiek suprantu Šarlenė turi omenyje, jog internete ieškojo tos eglės, kurią matė dvasinėje kelionėje] su mintim, gal pavyks surasti kokiame mieste buvau. Radau tokią eglę. Tai buvo Berlynas.

 

Sugrįžau prie balto suolelio vietos pasiklausti Jėzaus dėl tos dvasinės kelionės apie Berlyną. Žmonės buvo apakinti blogio debesies, kuris laiko juos nežinioje, atsipalaidavime/miege ir paklydime. Galiu pasakyti, jeigu Bažnyčios paėmimas [the Rapture] įvyktų čia, tai jie to nė nepastebėtų [t.y. praktiškai niekas nebūtų paimtas]. Kaip liūdna. Daina, kurią dainavau buvo tam, kad priminti jiems apie Jėzaus gimimą, apie tai, kodėl mes apskritai švenčiam Kalėdas. Paklausiau Jėzaus, kodėl aš mačiau būtent Berlyną. Tada jis parodė man regėjimą.

 

Regėjau miesto gatvę, pilną moderniai atrodančių karių, kurie naudojo kažkokius automatinius ginklus. Buvo dienos metas. Buvo chaosas, nes kariai naudojosi jiems suteikta valdžia. Staiga vaizdas pasikeitė ir mačiau nacių armiją, žygiuojančią gatve ir žinau, jog tai aš jau buvau mačiusi ankstesniame regėjime (Nr. 15). Supratau, jog nacių armija kaip tokia neiškils, bet tiesiog, jog pasikartos istorija. Tai bus ne naciai ir Hitleris, bet greičiau NWO armija [New World Order - Naujoji Pasaulio Santvarka] su jos vadu antikristu. Vaizdas vėl pasikeitė ir mačiau šarvuotus juodus automobilius su pritvirtintom vėliavom važiuojančius gatve; tai tokie automobiliai, kurie veža svarbius asmenis. Vėliavos buvo ne Vokietijos, o mėlynos spalvos. Nebuvo man leista jų pamatyti iš arti. Aš paklausiau Jėzaus, ar antikristas yra viename iš tų automobilių ir Jis atsakė: "Taip". Ar šis regėjimas susijęs su antikristo iškilimu? Jėzus atsakė: "Taip". Ar antikristas vokietis? "Ne", atsakė Jėzus. Bet jis iškils Vokietijoje? Jėzus atsakė: "Taip". Prisiminiau, jog šėtono sostas (Pergamas) yra Vokietijoje, žr. regėjimus Nr. 9 ir 11. Kokia viso to žinia mums?

 

Jėzus sako: "Visa tai jums nėra nauja. Aš jums tai sakiau iš anksto, kad būtumėte pasiruošę. Stovėkite tvirtai tikėjime, kad nebūtumėte apgauti! Melskitės už Vokietijos gyventojus. Melskitės už Europą. Jie bus apgauti. Šie dalykai turi įvykti, kad išsipildytų Raštas."

 

Supratau, jog mes ir toliau turime melstis. Melskite ne tai, jog visa tai neįvyktų, nes, kas Dievo nustatyta, tas vis tiek įvyks, bet verčiau melskite, jog žmonės atsiverstų! Melskite Dievo, jog Jis iš savo didelio gailestingumo, atverų jiems akis ir patrauktų paklydusius prie Jėzaus. Amen! Dar vienas dalykas - Jėzus minėjo, jog tikintieji neleistų laiko stengdamiesi išsiaiškinti, kas yra antikristas, nes viskas bus atskleista Dievo nustatytu laiku. Verčiau dirbkite Jėzaus labui kaip kiekvienas esate pašaukti. Užsiimkite.

 

https://thepropheticbride.wordpress.com/2019/12/12/vision-198-the-rising-of-the-antichrist/

 

 

***BIBLIJOS PERLAI komentaras***

 

Ištrauka iš šv. Rašto:

"Kas buvo, tas vėl bus;

kas įvyko, tai vėl įvyks.

Po saule nieko nėra nauja!"

(Mok 1:9)

 

Pergamo altorius:

 

Daugiau apie Pergamo altorių galima paskaityti čia:

https://lt.wikipedia.org/wiki/Pergamono_altorius

 

Įdomu tai, jog Hitleris buvo pasidaręs Pergamo altoriaus kopiją, kaip pakylą savo kalboms sakyti. Daugiau informacijos anglų kalba čia:

https://www1.cbn.com/700club/seat-satan-nazi-germany