Šarlenės regėjimai

Šarlenės regėjimas Nr. 231 – Atvaizdas iškyla / Obama skatina antikristo šlovinimą / Deklaravimas Kanadai

2020 m. birželio 24 d., trečiadienio vakaras

 

Atleiskite šis regėjimas ilgas.

 

Buvau Sosto patalpoj garbindama ir šlovindama Viešpatį. Grįžau prie savo vaikystės sekmadienės mokyklos giesmių ir prie daugelio tų, kurias man dainuodavo mama. Išvydau vaikus priešais save plojančius ir dainuojančius kartu su manimi, kai aš dainuodama atlikdavau dainos veiksmus! Mačiau tik 3 ar 4 vaikus ir jie man buvo kiek paslėpti. Bet mačiau pakankamai, kad įžiūrėčiau, jog jie kartu dainuoja. Jie buvo jauni, galbūt apie 6-8 metų amžiaus ir vilkėjo baltais rūbais. Mačiau karalių Dovydą ir pranašą Jeremiją kartu dainuojančius, bet jie taip pat ir praeityje prisijungdavo prie manęs. Jie sėdi aukščiau sostuose ir visada būna mano dešinėje. Paskelbiau Raštą keliomis ištraukomis iš 2 Samuelio knygos 22 skyriaus iš Dovydo šlovinimo giesmės. Tai buvo nuostabus šlovinimo laikas. Man pradėjus melstis ir skelbti 91-ą psalmę, atsiradau skrendanti virš savo šalies Kanados nuo vienos pakrantės link kitos. Kaip visi žinote, aš neseniai prisijungiau prie mūsų Nacionalinės ugniasienės maldos (National Firewall of Prayer), ir, spėju, jog Dievas norėjo, kad pasimelsčiau už šią šalį. Jeigu prisimintumėte pasimelsti už mano ir kitų užtarančiųjų apsaugą, aš būčiau labai dėkinga. Neseniai naktį buvau atakuota demonų. (Buvau dusinama ir jie stengėsi sulaikyti mano liežuvį, kad negalėčiau pasakyti “Jėzus yra Viešpats.”). Man viskas dabar gerai, nes žinau, kas aš esu Viešpatyje. Tai buvo nutikę ir anksčiau praeityje – ir netgi blogiau buvo, taigi nesu išgąsdinta. Praėjusiais metais, naktį prieš Helovyną, aš skelbiau virš savo miesto dvasiniame pasaulyje ir buvau dusinama keturis kartus tą naktį savo miege. (Helovyno metu padidėja demonų aktyvumas.) Bet tai parodo, jog priešas nėra laimingas su šiomis maldomis. Tai įbauginimo taktika. Ši maldos kareivė nesustos! Amen!

 

Prie baltojo suolelio susitikau Jėzų ir, realiai, iškart nuėjau pasižiūrėti regėjimo. (Jis žinojo, kad buvau pavargusi). Susitikau mane pasitinkančią grupę, kuri manė šį kartą padrąsino. Jokių rimtų pašnekesių; tiesiog vienas du padrąsinantys žodžiai. Nemanau, jog Jėzus leistų pokalbius, nebet Jis tai suplanuotų. Aš net neklausiu, ar galiu tai daryti, nei galvoju apie tai. Tiesiog noriu nueiti iki regėjimo ir užbaigti šį vakarą.

 

Vaizdas atsivėrė man matant didžiulę auksinę statulą, tokią, kokia yra aprašyta Danieliaus 2-ame skyriuje – atvaizdas, kurį Nebukadnecaras regėjo sapne. Ji atrodė apie 200 pėdų aukščio arba apie 60 metrų ar daugiau. Mano vaizdas pasikeitė ir mačiau statulos kojas ir pėdas, o daugelis žmonių lenkėsi statulai. Tada mano vaizdas vėl pasikeitė ir kairėje mačiau Obamą, stovintį šalia laiptų ir reikalaujantį, jog žmonės šlovintų atvaizdą [statulą], kuris buvo fone. Laiptų viršuje buvo žmogus, laikantis iškeltas į orą rankas ,ir jis tapo skaistus, lyg būtų apšviestas ir tikėjosi garbinimo. Supratau, jog tai Antikristas. Kaip ir visuose regėjimuose apie Antikristą, man nebuvo leista pamatyti jo veido.

 

Jėzus pateikė man ištraukas iš Danieliaus 2 skyriaus ir Apreiškimo knygos 13:11-17. Supratau, jog atvaizdas iš sapno, aprašyto Danieliaus 2 skyriuje reprezentuoja valdžią, kuri valdys ir vers žmones garbinti ją ir tai turi įvykti, kad išsipildytų pranašystė. Taip pat 44-oje eilutėje rašoma: “O anų karalių dienomis dangaus Dievas įkurs karalystę, kuri niekada nebus sunaikinta; ši karalystė nebus perduota kitai tautai. Ji sutrupins į šipulius visas anas karalystes ir padarys joms galą, o pati tvers amžinai.” (Šlovė Viešpačiui!)

 

Ištraukoje iš Apreiškimo knygos 13:11-17 kalbama apie antrą žvėrį, kuris ateis (Obama) ir jis “naudojasi visa pirmojo žvėries (antikristo) galybe jo akivaizdoje ir verčia žemę bei jos gyventojus garbinti pirmąjį žvėrį, kurio mirštama žaizda užgijo. Jis daro didžius stebuklus, net žmonėms matant nuleisdina ugnį iš dangaus į žemę. Jis klaidina žemės gyventojus ženklais, kuriuos jam leista daryti žvėries akyse. Jis liepia žemės gyventojams padaryti atvaizdą žvėries, kuris gavo žaizdą nuo kalavijo, tačiau išgyveno. Jam leista suteikti žvėries atvaizdui dvasią, idant žvėries atvaizdas imtų kalbėti, ir įsakyti, kad visi, kurie atsisakys pagarbinti žvėries atvaizdą, būtų žudomi. Jis verčia visus, mažus ir didelius, turtuolius ir vargdienius, laisvuosius ir vergus, pasidaryti ženklą ant dešinės rankos arba ant kaktos, kad niekas negalėtų nei pirkti, nei parduoti, jei neturės to ženklo...” Supratau, jog apšviestas Antikristas sugebės atrodyti kaip dievas – atlikti didžius stebuklus ir apgauti pasaulį.

 

Žinia išlieka ta pati – Jėzus pasakė: “Atgailaukite ir sugrįžkite pas Mane! Aš jums iš anksto paskelbiau, kad nebūtumėte apgauti. Klausykitės Mano pranašų. Jie yra čia tam, kad įspėtų ir padrąsintų jus.”

 

 

https://thepropheticbride.wordpress.com/2020/06/25/vision-231-the-image-to-rise-obama-to-promote-ac-worship-proclaiming-over-canada/

 

***BIBLIJOS PERLAI komentaras***

 

Kiek suprantu, iš viso yra trys esminiai asmenys:

1) Antikristas (pirmasis žvėris)

2) Obama, jo dešinioji ranka

3) Popiežius Pranciškus, netikros bažnyčios atstovas, vienos pasaulinės religijos vienytojas-įgyvendintojas