Šarlenės regėjimai

Šarlenės regėjimas Nr. 222 – Jėzus mūsų stiprybė / Sunkumai didės / Patarnavimas žmogui Anglijoje/ Dievo Taryba – pranašas Sadhu

2020 m. gegužės 3 d., sekmadienio vakaras

 

Šlovinau Viešpatį Sosto patalpoje. Pradėjau melstis ir skelbti 91-ą psalmę. Pradžioje, mane bandė atitraukti demoniškos jėgos tuo metu, kai ruošiausi palikti kalno viršūnę (aš visada ten pradedu kelionę dvasioje). Šiek tiek kovojau, bet žinojau, jog turiu palaikymą. Veiksmo metu mane tiesiog numetė nuo erelio! Tai pirmas kartas. Greitai užsėdau atgal ant balno, taip sakant, ir tęsiau deklaravimą. Palikau angelus, kad kovotų už mane. Atsidūriau prie vyro, esančio Trafalgaro aikštėje, Anglijoje. (Tai viena iš tų vietų, kurioje yra pastatyta arka Baalui – demonų portalas). Supratau, jog tas žmogus vargo emociškai, dvasiškai ir fiziškai. Pradėjau jam kalbėti ir skelbti jam. Jis pradėjo greitai eiti tolyn. Pamaniau, ką gi, vysiuosi jį. Taigi, ėjau paskui jį ir dainavau jam. Jis buvo neramus. Pasakiau jam, kad kartotų paskui mane ir kalbėjau jam ištrauką iš laiško romiečiams 10:9-10. Palaiminau jį ir paprašiau angelus, kad ateitų ir padėtų jam. Mačiau maždaug keturis jų patarnaujančius tam žmogui. Tai visada taip padrąsina.

 

Prie baltojo suolelio, susitikau su Jėzumi ir stovėjau su Juo man žinomoje vietoje. Tada Jis pasakė, kad eičiau su Juo. Nulipome žemyn laiptais, kuriais visada nulipu eidama į regėjimų vietą, bet mes ėjome toliau ir tą vietą praėjome. Praėjau daugiau aukštų kolonų. Nežinau, kiek ilgai mes ėjome, bet priėjome man žinomą vietą, kurioje esu kelis kartus buvusi. Ten buvo atsiveriantis vaizdas su aukštomis arkomis. Jėzus stovėjo šalia manęs, kai aš žvelgiau į tą patalpą. Tai Dievo Tarybos patalpa. Įėjau keletą metrų vidun. Pranašas Sadhu priėjo prie manęs, bet jis nebuvo labai aiškus [vaizdas išplaukęs ar pan.]. Žinojau, jog tai jis. (Negali suklysti – jo oranžinė apranga labai išsiskiria). Jis padavė man raštelį. Mano vaizdas pasikeitė ir dabar mačiau jį, man paduodantį tą raštelį, ir save, žiūrinčią į tą raštelį, kad perskaityčiau. Tada vėl buvau aš, žiūrinti žemyn į raštelį, bet vaizdas buvo visiškai išplaukęs. Pasakiau, jog negaliu perskaityti. Jėzus pasakė: “Būk kantri. Palauk ir pamatysi.” Pasijaučiau, kiek keistai. Suprantu, jog mokausi čia kažko naujo ir man reikia būti kantriai. Vis dar negaliu perskaityti to raštelio. Bet, kai galėsiu perskaityti, kas ten parašyta, aš su jumis pasidalinsiu – jeigu man bus leista pasidalinti.

 

Paklausiau, ar yra regėjimas. Nuėjau atgal į regėjimų vietą. Vaizdas atsivėrė man matant didžiulį Jėzų einantį taku link manęs. Vietą atpažinau, nes esu ten buvusi daug kartų. Ten yra kalnas mano dešinėje, upelis mano kairėje ir takas eina tarp jų. Stovėjau ant tako žiūrėdama į taką, kuris pasislepia tarp kalnų, esančių priekyje. Jėzus ėjo ryžtingai, lyg į kokią misiją. Ir kai Jis ėjo pro mane, Jis pažvelgė žemyn ir nusišypsojo, bet ėjo toliau. Jis praėjo man iš kairės ir Jo koja, apauta sandalu, kuri nusileido tiesiai priešais mane, buvo didesnė nei visas mano kūnas. Jaučiausi labai mažytė šalia jo. Jis vilkėjo baltą rūbą. Pamaniau, jog visa tai labai keista. Paklausiau Jėzaus, kodėl Jis toks didžiulis? Jis atsakė su klausimu: “Ką mano ūgis reprezentuoja?”. Aš atsakiau, jog tai nusako Tavo jėgą, galią, šlovę ir valdžią. Tada pasakiau, jog atrodo, kad Tu kažkur skubi arba eini su dideliu tikslu. Kur Tu ėjai? Jis atsakė: “Kai kam reikėjo mano pagalbos. Štai kodėl taip svarbu melstis! Maldos nulemia rezultatą.” Ačiū, Jėzau, jog Tu esi Geriausias užtarėjas maldoje.

 

Tada Jis tęsė duodamas man Žodį: “Būkite ištikimi maldoje net tuomet, kai tai sudėtinga ir kai jūsų aplinkybės yra sunkios. (Jis priminė man ištrauką iš laiško romiečiams 12:11-12 - džiaukitės viltyje, būkite kantrūs varge, ištvermingi maldoje). Teisiojo malda turi tokią didelę galią. Prisiminkite savo žvilgsnį laikyti nukreiptą į mane, netgi varguose, kad galėtumėte juos ištverti. Aš esu Vienintelis, kuris gali padėti išlikti jums stirpiems širdyje, mintyse ir sieloje. Jeigu nesusikoncentruosite į Mane, tada dar labiau vargsite ir tapsite nusivylę bei išsekę. Sunkumai didės. Priešas kyla. Būkite įspėti, bet išlikite drąsūs Manyje!”

 

Jėzus man priminė ištrauką iš Iz 40:31 “Bet tie, kurie pasitiki Viešpačiu, atgaus jėgas, pakils tarsi erelių sparnais, ir nepavargs bėgdami, nepails eidami.” Jis taip pat priminė man stebėti Izraelį ir melstis už jį.

 

https://thepropheticbride.wordpress.com/2020/05/03/vision-222-jesus-is-our-strength-warning-of-increasing-hardships-ministering-to-a-man-in-the-uk/

 

 

***BIBLIJOS PERLAI komentaras***

 

Ištrauka iš šv. Rašto, paminėta regėjime:

 

“Jeigu lūpomis išpažinsi Viešpatį Jėzų ir širdimi tikėsi, kad Dievas jį prikėlė iš numirusių, būsi išgelbėtas. Širdimi priimtas tikėjimas veda į teisumą, o lūpomis išpaintas – į išganymą.” (Rom 10:9-10)

 

Arka Baalui pastatyta Londone: