Šarlenės regėjimai

Šarlenės regėjimas Nr. 39 – Antikristas apgaus Izraelį / Netanyahu apgaunamas

2018 m. kovo 9 d.

 

Šis regėjimas labai trumpas. Nedaug tebuvau Sosto patalpoje, kadangi laiką leidau su Dievu jo Šekina [Shekinah] šlovėje. Nuėjau į regėjimų vietą, susitikau savo draugę ir pažvelgėme į ekraną.

 

Vaizdas atsivėrė ties sielvarto apimtu premjeru Benjaminu Netanyahu, sėdinčio už stalo savo kabinete. Jo dešinė alkūnė buvo ant stalo, o ranka buvo pasirėmęs kaktą. Jis aiškiai buvo liūdnas. Tada jis ištarė: “Mes buvome apgauti!”. Tada jis pradėjo melstis hebrajiškai ir išgirdau jį sakant “Adonai”. Supratau, jog jis šaukiasi pagalbos.

 

Scena pasikeitė ir žvelgiau į greitkelį Izraelyje, lyg iš sraigtasparnio perspektyvos. Greitkelis buvo užkimštas [automobiliais]. Žmonės bėgo į pietus. Buvo chaosas. Supratau, jog apgaulė yra susijusi su antikristu, kuris apgaus Izraelį.

 

https://thepropheticbride.wordpress.com/2018/03/09/vision-39-antichrist-to-deseave-isreal/