Šarlenės regėjimai

Šarlenės regėjimas Nr. 397 - Dar apie žmonių padarymą žvejais / Pasilikite ištikimi savo užduotyse / Dar vienas įspėjimas apie daugiau ugnies negandų ir ateities gaisrai dėl 1-ojo trimito ir labai greitai įvyksiantis 4-asis antspaudas - artėjanti globali

2023 m. lapkričio 6 d. pirmadienio vakaras

Garbinau Viešpatį Jėzų Jo Sosto patalpoje pagal Elevation Worship giesmę "I Trust in You" https://youtu.be/QS04WbSnxok?si=HdKfuMOCKI8Q2UR6 ir The Color "After My Heart" https://youtu.be/SwpXva7WUh4?si=heI9voUsUk4AX8lB. Viešpats kviečia mane į gilesnį artumą ir yra "after my heart" (siekia mano širdies). Tai yra didžiausia žinutė, kuria dabar galiu jus padrąsinti. Dievas kviečia mus atgal į sodą, kuriame Jis vaikščiojo ir artimai bendravo su Adomu ir Ieva.

Aš pradėjau melstis už tiek daug dalykų, ypač už Izraelį. Izraelis yra stipriai mano širdyje. Ech.

Regėjimas: Baigiantis melstis, aš išvydau save prie tos žinomos skaidrios upės, kur aš susitinku su Jėzumi. Mačiau jį upės pakrantėje, esantį tarp medžių ir žolės, Jis užmetė meškerę. Taip Jis padarė keletą kartų, ir kiekvieną kartą Jam užmetus meškerę, Jis pagaudavo mažą žuvelę ir įdėdavo ją į sidabrinį kibirą, kuris stovėjo šalia Jo, Jam iš kairės. Žuvelių dydis varijavo pagal storį ir ilgį, bet aš jas laikyčiau mažomis žuvimis. Tada Jėzus paėmė kibirą ir Savo meškerę, ir aš supratau, kad mes einam žvejoti į kitą vietą. Mes nuėjome į vietą, kur upė buvo didesnio dydžio: gilesnė ir platesnė. Tada Jėzus užkabino ant meškerės mažą žuvį, kaip masalą, ir užmetė meškerę į vandenį. Jis perdavė meškerę man ir mes laukėme. Neilgai trukus masalas buvo sugriebtas, o meškerė smarkiai sujudėjo mano rankose priversdama mane žengti šiek tiek pirmyn. Turėjau pasitempti. Jėzui pagelbstint ištraukėme didžiulę žuvį.


Interpretacija: Šis regėjimas man priminė vaikystės giesmę, sukurtą pagal Mato 4:19 “I will make you fishers of men.” https://youtu.be/HT-fry-aRos?si=qHsnFlJz1HfX1Sr9. Esu turėjusi ankstesnį regėjimą apie tai Nr. 368. Galimai maža žuvis yra jauni arba seni žmonės, kurie yra naujai priėmę Kristaus evangeliją ir yra jauni savo tikėjime. Meškerė ir užmetimas gali reprezentuoti žodžius, veiksmus arba maldas, žmonių sėjamą sėklą panašiai kaip aš ir kiti, kurie padarė jiems įtaką ateiti į Dievo karalystę. Aš atkreipiau dėmesį, kad Jis pakartotinai žvejojo toje pačioje vietoje keletą kartų prieš persikeldamas kitur. Manau, jog tai galėtų reprezentuoti tikėjimą veiksmuose - Dangaus karalystės evangelijos praktikavimą - viską, ką Jis savo pavyzdžiu parodė Savo tarnystėje. Tai, kad mes persikėlėme į kitą vietą, manau, reprezentuoja daugiau iššūkių pareikalaujantį tikėjimą ir ėjimą. Mes praktikavomės su tuo, ką išmokome pradžioje ir dabar, subrendę ir pasimokę iš to, ką darėme, mes esame pasiruošę pagauti didesnę žuvį. Galbūt tai reprezentuoja didesnę teritoriją ar sferą arba taip pat pakilimą subrendime, pasiruošimą labiau iššūkius keliančioms aplinkybėms. Prisimenu, kai aš tik pradėjau eiti savo patepime, buvau mokoma, jog jeigu aš galėsiu būti patikima su mažu, tai man tada bus duota daugiau. Ko pasekoje, tikėjimas brendo, kaip ir dovanos. Mes augame iš šlovės į šlovę, nes mes neturime pasilikti tame pačiame lygyje. Pastebėjau, jog abiejose vietose Jėzaus Artumas buvo su manimi. Mes niekada nesame vieni ir neturime jokios tarnystės atlikti savo jėgomis, nes tai veda į žlugimą dėl pasitikėjimo savimi, savo išmintimi ir galia, kuri įgalina siekti ir galiausiai nuveda į nusivylimą, nuovargį. išsekimą ir perdegimą ir netgi į galimybę pasitraukti nuo numatytos tarnystės. Pasitikėjimas savimi taip pat reiškia darbavimąsi nepriklausomai nuo Dievo ir yra maištavimo forma. Tai reiškia nepilną pasitikėjimą, kad Jo kelias mūsų gyvenimui yra geresnis. Kai mes esame nusižeminę priešais Viešpatį, tai padeda suvaldyti išdidumą ir leidžia Viešpačiui darbuotis mūsų širdyse, kad galėtume įvykdyti užduotis, kurias Jis pakvietė mus padaryti kartu su Juo. Žinau, kad šią ištrauką iš Rick Joyner knygos esu parašiusi kelis kartus anksčiau, bet tai išlieka naudinga ir šiandien lygiai kaip ir tada, prieš 7-ies metus:

„Kai esate junge su Kristumi, nešdami Jo jums duodamas naštas, Jis bus SU jumis ir nešios jas DĖL Tavęs. Jūs galite atlikti Jo darbą tik tada, kai darote jį SU Juo, o ne tik DĖL Jo. (Rick Joyner "The Final Quest" 123 psl.)


Regėjimas: Apsiginklavusi su kalaviju, aš susiradau savo žirgą, kuris laukė manęs prie upelio, ir mes pajudėjome link kalno. Ten rinkosi armija ir mes pradėjome kopti gerokai numindžiotu taku. Pažvelgiau aukštyn ir išvydau karį, krentantį man virš galvos, lyg jis būtų numestas. Jis nukrito už manęs ir prie jo pribėgo keletas kitų padėti. Aš pažvelgiau aukštyn, kad suprasčiau iš kur jis galėjo nukristi. Didžiulis dvasinis valdovas kovojo prieš didelę karių grupę, o tada į pagalbą prisidėjo ir angelai. Aš prisijungiau į mūšį. Priešas pasirodė esantis galingas demonas, bet su Dievu, dangaus būriais ir kariais, jis turėjo pasiduoti ir kuriam laikui jis atsitraukė. Buvo pasiekta pergalė, bet aš supratau, kad svarbu nenustoti melstis, netgi ir ramybės periodu. Mūšis dar nebuvo pasibaigęs. Toliau darbuokitės užduotyse, kurias esate gavę iš Dievo tol, kol jos bus užbaigtos arba kol Dievas pasakys sustoti. Ak, kokia galia yra ištikimos maldos! Karys, kuris buvo numestas, susižeidė. Tai galėjo nutikti dėl daugelio priežasčių, bet galiausiai, tai širdies nusiteikimas prieš Dievą, pasilikimas Žodyje ir žinojimas, kas tu esi Kristuje, visa tai padeda palaikyti tave budrų ir pasiruošusį mūšiui.


Regėjimas: Pasiekiau kalno viršūnę, susiradau savo erelį ir išskridau, skelbdama 91-ą psalmę. Pamačiau žemiau esančių daug liepsnų ir tam tikrų statinių apimtų liepsnos. Nusileidžiant, išvydau valtį, esančią viduryje vandens telkinio, kuris buvo apsuptas mišku vienoje pusėje. Miškas degė. Valtyje buvo žmonės ir aš supratau, kad jie stengiasi pabėgti nuo ugnies.

Interpretacija: Nuėjau prie baltojo suolelio ir paklausiau Jėzaus apie visą ugnį, kurią mačiau. Atrodė, kad viskas dega! Jis priminė man Apr 8:7. Tai yra pirmasis trimitas, kuris dar tik bus. Esu turėjusi ankstesnį regėjimą apie pirmą trimitą Nr. 288. Supratau, kad dūmai iš vietos, apimtos ugnies, bus matomi iš kosmoso.

Suprantu, kad globalūs gaisrai, kuriuos patyrėme, dar nėra pirmas trimitas. Tai yra dalis negandų, kurioms Dievas leidžia įvykti, kad sudrebintų ir prabudintų žmones, kad jie suprastų kokiame laike mes esame ir kad pritrauktų juos prie Savęs. Tokie gaisrai ir toliau kils dar nė neįvykus pirmajam trimitui.

Jėzus man taip pat priminė 4-ąjį antspaudą - ankstesnį regėjimą Nr. 287. Jis perspėjo, jog bus dar viena globali liga, kas yra 4-ojo antspaudo rykštė. Esu turėjusi keletą ankstesnių regėjimų apie šį globalų virusą, apie kurį Jėzus yra įspėjęs keliuose regėjimuose: "Artinasi dar vienas virusas - toks, kuris atrodys kaip covid, bet bus daug blogesnis... Vakcinos, kurias gaunate dabar - nepadės. Bus pagaminta daugiau vakcinų, bet nepriimkite jų. Jos yra dalis žvėries sistemos..."  Nr. 239, 251, 253, 272, 324, 365, 395. Tai turėtų įvykti “Labai greitai.”

Jėzus man taip pat priminė, kad žvėrys sukels daugiau mirtinų atakų žmonėms, kas yra dalis 4-ojo antspaudo.

Rašto ištraukos: Apr 8:6 " Ir sutrimitavo pirmasis angelas. Ir radosi kruša ir ugnis, sumišę su krauju, ir pabiro žemėn. Ir išdegė trečdalis žemės, ir sudegė trečdalis medžių, ir visa žalia žolė nusvilo."

4-asis antspaudas Apr 6:8 "Ir aš regėjau: štai pasirodė palšas žirgas, o jo raitelio vardas buvo Mirtis, ir paskui jį sekė mirusiųjų pasaulis. Jiems buvo duota valdžia ketvirtadalyje žemės, kad žudytų kardu, badu, maru ir žemės žvėrių dantimis."

Regėjimas: Nulipau laiptais, susitikau mane pasitinkančią grupę ir nuėjau link vietos, kur kiti jau buvo susirinkę. Pažvelgiau į ekraną. Vaizdas atsivėrė ir aš išvydau žemę, uolas ir mišką prasiskiriantį panašiai kaip įvyksta per žemės drebėjimą. Žemė toliau skeldėjo ir keitė padėtį iki tokio lygio, jog viena pusė iškilo žymiai aukščiau nei kita. Tolumoje fone buvo kalnai. Staiga pro mane pralėkė storas plieninis laidas. Man buvo leista išgirsti spragtelėjimo ir plakimo garsą. Jis turėjo patirti didelį krūvį, kad taip galėtų nutrūkti. Tada aš pažvelgiau į dešinę, kad pamatyčiau iš kur tas laidas atskrido, ir išvydau kaip dalis kabančio tilto, dėl intensyvaus drebėjimo, sugriūna.

Interpretacija: Nuėjau paieškoti informacijos apie kabantį tiltą. Radau vieną Goldene, Britų Kolumbijoje, Kanadoje, kuris geriausiai atitinka vaizdą, kurį aš mačiau. Tiltas turi storą plieninį laidą, kurį mačiau, bei yra apsuptas uolomis, mišku ir kalnais fone. Aš paklausiau Jėzaus ar šis žemės drebėjimas yra susijęs su ankstesniais regėjimais, kuriuos mačiau apie Britų Kolumbijos vietovę Kanadoje ir Jis atsakė: "Taip, dukra." Nr. 252, 315, 332. Įvyks žemės drebėjimų, kurie paveiks Vankuverį ir Šiaurės vakarų lūžio zoną, bet aš manau šis žemės drebėjimas yra atskiras, nes jis vyks giliau Britų Kolumbijoje.

Žinutė: Jėzus pasakė: "Mano žinutė išlieka ta pati: per negandas Aš kviečiu žmones, kad jie atgailautų ir sugrįžtų pas Mane. Mano širyje yra troškimas dėl bendravimo ir artimumo, bet jie atmetė Mane. Jie eina savo pačių keliu, siekdami gyvenimo malonumų vietoj to, kad siektų Manęs. Melskitės už žmone, kad šio amžiaus dvasios būtų atskleistos. Pabusk, bažnyčia, ir suprask kokiame laike mes esame! Išeik iš pasaulio, nes tu buvai atskirta! Kas gi tave suviliojo? Tu negali gerti Viešpaties taurės ir demonų taurės! Ateik dabar, sugrįžk pas savo pirmąją meilę ir būk atstatyta. Jeigu dabar negali stovėti tvirtai savo tikėjime, tai tu išvis neatsilaikysi, kai bus daug prasčiau. Aš Esu tavo Skydas, Tvirtovė ir Saugumas neramiais laikais. Manyje gali ilsėtis, kai pasaulis siautėja."

Jėzus mus pirmiausia įspėjo Savo Žodyje, kad bus vargo. Vienas dalykas yra tai žinoti, bet iš tikrųjų visų svarbiausias yra mūsų atsakas. Viskas yra apie tai, į ką tu atsigręži, kai tave užklumpa baimė, neramios mintys arba stresas. Į ką tu sudedi savo pasitikėjimą? Paskaityk 91-ą psalmę. Tai mano mėgstamiausia psalmė. Norėčiau paraginti tave pasiklausyti šios giesmės - "Shadow of Shaddai", kurią atlieka  Steffany Gretzinger https://youtu.be/TKeQmM2SG64?si=Byk8jFISCx_MFpLb.

Rašto ištraukos: Iz 53:6, 2 Tim 3: 1-5, Jer 29:13, 1 Tim 4:1-2, Efe 2:2, 2 Kor 4:4, Gal 3:1, Mt 24, Iz 7:9, Iz 1:18, Apr 2:4, Ps 146:3, Ps 118:8, Ps 91.

Tilto nuotraukos "Golden Skybridge", Goldenas, Britų Kolumbija, Kanada

 

 

 

https://thepropheticbride.wordpress.com/2023/11/06/vision-397-more-on-the-making-of-a-fishers-of-men-remain-steadfast-in-your-assignments-another-warning-of-more-calamites-of-fires-and-future-fires-of-trumpet-1-and-very-soon-seal-4-coming-global-i/


***BIBLIJOS PERLAI komentaras***

Ištraukos iš Šventojo Rašto, paminėtos regėjime:

 

"Jis tarė: „Eikite paskui mane! Aš padarysiu jus žmonių žvejais“. (Mato 4:19)


"Visi mes pakrikome lyg avys, kiekvienas eidamas savo keliu, o VIEŠPATS užkrovė jam mūsų visų kaltę." (Izaijo 53:6)


Žinok, kad paskutinėmis dienomis užeis sunkūs laikai, 2nes žmonės bus savimylos, godūs pinigų, pasipūtę, išdidūs, piktžodžiautojai, neklusnūs gimdytojams, nedėkingi, nedorėliai, 3nemeilūs, nesutaikomi, šmeižikai, nesusivaldantys, šiurkštūs, storžieviai, nekenčiantys to, kas gera, 4išdavikai, pramuštgalviai, pasipūtėliai, labiau linkę į malonumus negu į Dievą, 5dedąsi maldingi, bet atsižadėję maldingumo jėgos. Tu saugokis tokių žmonių! (2 Timotiejui 3:1-5)


" Kai manęs ieškosite, rasite mane. Taip, jeigu visa širdimi manęs ieškosite." (Jeremijo 29:13)


"Dvasia aiškiai sako, kad paskučiausiais laikais kai kurie žmonės atkris nuo tikėjimo, pasidavę klaidinančioms dvasioms ir demonų mokslams, veidmainingiems melo skelbėjams, kurių sąžinė paženklinta įdagu, " (1 Timotiejui 4:1-2)


"Kuriuose kadaise gyvenote, laikydamiesi šio pasaulio papročių, paklusdami kunigaikščiui, viešpataujančiam ore, dvasiai, veikiančiai neklusnumo vaikuose." (Efeziečiams 2:2)


"Netikintiesiems, kuriems šio pasaulio dievaitis apakino protus, kad jie neišvystų Dievo atvaizdo – Kristaus šlovės Evangelijos šviesos." (2 Korintiečiams 4:4)


"O neprotingi galatai! Kas apkerėjo jus, kuriems akivaizdžiai buvo nupieštas nukryžiuotasis Jėzus Kristus?" (Galatams 3:1)


"Samarija – Efraimo sostinė, o Samarijos galva – Remalijo sūnus. Po šešiasdešimt penkerių metų Efraimas bus sunaikintas, liausis buvęs tauta. Tik tvirtai tikėdami tvirtai stovėsite!" (Izaijo 7:9)


"VIEŠPATS sako: „Eikite šen, ir drauge pasvarstykime. Esate paraudę nuo nuodėmių, bet aš išbalinsiu jus kaip sniegą. Jūsų nuodėmės raudonos it kraujas, bet jos gali tapti baltos it vilna." (Izaijo 1:18)


"Bet aš turiu prieš tave tai, kad palikai savo pirmąją meilę." (Apreiškimo 2:4)


"Nesudėkite vilčių į kunigaikščius, į žmonių sūnus, kurie nieko išgelbėti negali!" (Psalmyno 146:3)


"Geriau ieškoti pagalbos pas VIEŠPATĮ, negu pasitikėti žmonėmis." (Psalmyno 118:8)


Mato 24 skyrius: https://www.bible.com/en-GB/bible/3309/MAT.24.LBD

91-a psalmė: https://www.bible.com/en-GB/bible/3309/PSA.91.LBD arba https://www.bible.com/en-GB/bible/321/PSA.91.KBV