Šarlenės regėjimai

Šarlenės regėjimas Nr. 395 - Dievo malonė apgautam žvejui / Sukaupti konservų atsargas

2023 m. rugsėjo 11 d., pirmadienio vakaras


Jau prabėgo nemažai laiko, kai paskutinį kartą rašiau, nes man labai reikėjo poilsio.

Šlovinau Jėzų Mesiją Jo Sosto patalpoje. Naudojau šias giesmes: Maranatha Singers "Make Me a Servant"  https://youtu.be/Y3vywgc2Tm4?si=fedqcELw6WNI4QUy, Jesus Image "Make Me a Bethany" https://youtu.be/1NQRxlvjYa4?si=NS7NeR9yj_0Qv-w9- ir Bethel Music with Jenn Johnson "Holy Forever" https://youtu.be/EbMYye-2Yt8?si=FcbfgZ3w8z7go0pa.

Pradėjau melstis dėl visų dalykų, esančių mano širdyje. Tada atvykau prie man žinomo upelio, kur susitinku su Jėzumi. Mačiau jį visai netoli, šalia medinės drabužių spintos. (Kažką panašaus jūs pamatytumėte filme "Narnijos kronikos: liūtas, burtininkė ir drabužių spinta"). Aš nuėjau link ten, atidariau duris ir išvydau savo ginkluotę. Paėmiau ją ir apsivilkau. Aš iškėliau savo kalaviją aukštyn į orą. Buvo gera taip padaryti. Mano žirgas priėjo prie manęs, o Jėzus padavė man vadeles. Aš užsėdau ir nujojau link kalno. Ėjau taku, kuris atrodė gerokai numindžiotas. Šį kartą jokių kliūčių neužtikau, bet aš žinau tik iš dalies ir matau tik iš dalies. Viršuje išvydau savo milžinišką erelį, laukiantį manęs prie uolos. Ten šone buvo laiptai, vedantys iki viršūnės, todėl negalėjau lengvai užlipti ant erelio nugaros. Galiausiai mes išskridome, man skelbiant 91-ą psalmę.

Regėjimas: Priešais save mačiau gražų saulėlydį - buvo matyti neįtikėtinai sodri oranžinė, geltona ir raudonos spalvos, kurios atsispindėjo virš vandens telkinio. Aš vis dar buvau ore iš paukščio skrydžio perspektyvos. Atvykau arčiau prie paplūdimio vietovės. Mačiau, kad vyras žvejojo upės žiotyse, kuri tekėjo į tą vandens telkinį. Atrodė taip lyg jis būtų užsiėmęs museline žvejyba, kadangi jis turėjo ilgą virvę, kuri šokinėjo virš vandens. Šalia upės buvo miškas. Aš atsistojau ant paplūdimio ir stovėjau jį stebėdama. Man buvo leista iš arti pamatyti jo dėvimą žvejo kepurę, ant kurios buvo pritvirtina pora žuvies tipo smeigtukų. Taip pat mačiau, kad jis dėvi akinius nuo saulės - bet aš pagalvojau, kad keista, jog jis juos dėvi, nes saulė jau buvo pradėjusi leistis (ir iš šios perspektyvos, saulė jam buvo iš kairės už medžių). Tada aš atpažinau jį esant kai ką, ką aš pažįstu iš bažnyčios vadovų. Mačiau, kad jis stengiasi užmesti savo meškerės virvę į vandenį ir mačiau, kad jis pagavo neblogo dydžio žuvį. Bet tada pasirodė ryklys ir ją surijo. Mačiau, kad ten yra dar keletas ryklių toje vietoje, kur upė įteka į vandenyną. Deja dėl savo prasto regėjimo, jis stengėsi vėl užmesti savo meškerę į tą pačią vietą. (Aš galvojau: Kodėl jis nenusiima akinių nuo saulės? Jis būtų galėjęs pamatyti, kad jis galėjo pasitraukti tik kelis metrus į kairę pusę link upės, nes rykliai ten neplaukiojo). Akivaizdu, kad jis turėjo problemų su regėjimu. Ilgai neužtrukęs, jis pagavo dar vieną žuvį. Bet kai tik jis ją pagavo, pasirodė ryklys ir ją pavogė. Šį kartą jis jautėsi labai išvargęs, numetė žemyn savo meškerę ir pasakė: "Nežinau, kodėl rykliai vis atima mano žuvį!" Tada aš išvydau vyrą, visą apsirengusį juodai, prieinantį prie jo. Aš atpažinau tą vyrą ir žinau, kad jis yra susijęs ir daro įtaką žvejui. Jis griežtai patarė žvejui susirasti absoliučiai kitą žvejybos vietą, ką aš supratau, jog tai būtų kažkur kitur, bet ne šitoje vietoje. Bet žvejas šiek tiek dvejojo. Jis žinojo šią vietą ir vietovė buvo gera, nes žuvis užkibdavo labai greitai, bet netgi su tais akiniais nuo saulės, jis kažkaip žinojo, kad jis neturės laiko nuvykti į kitą vietą prieš nusileidžiant saulei. Aš taip pat supratau, kad praeityje jis būtų metęs į šalį visus perspėjimus ir šoktų pasinaudoti galimybe, bet dabar jis nebuvo toks tikras. Džiaugiausi, kad jis dvejojo.

Mano vaizdas pasikeitė. Dabar mačiau žvejį, sėdintį ant uolos šalia upės pakraščio ne taip toli nuo tos vietos, kur upė įteka į vandenyną. Jis buvo palinkęs, kaire ranka pasirėmęs galvą. Žinojau, kad jis buvo labai nusiminęs. Dešinėje rankoje jis laikė akinius nuo saulės, jie buvo nuimti nuo jo veido ir dabar jis galėjo matyti. Draugo, kuris jam blogai patarinėjo, daugiau nebebuvo šalia.

Interpretacija: Nuvykau prie baltojo suolelio vietos pasikalbėti su Jėzumi apie šį įdomų regėjimą.

Supratau, kad žvejys reprezentuoja konkrečios bažnyčios vadovą. Žuvis reprezentuoja žmones, kuriuos jis žvejoja. Jo širdis yra labai už išgelbėjimą ir paklydusių atpirkimą. Kepurė greičiausiai yra jo mantija, nes aš suprantu, kad jis yra pranašas evangelistas, kas yra jo patepimas. Jėzus sakė: "Sekite paskui Mane, ir Aš jus padarysiu žmonių žvejais!" Mato 4:18-20. Tamsūs akiniai nuo saulės reprezentuoja dvasinį aklumą/apgaulę ir vergiją. Jo aklumas neleido jam tinkamai su išmintimi įvertinti situaciją. Jis dukart užmetė meškerę į tą pačią vietą, žinodamas, kad žuvį atima rykliai. Tai parodo jo apgaulės gylį - jis žinojo, kad žuvis yra atimama ryklių/priešo, bet jis negalėjo suprasti kodėl. Aklumas taip pat neleido jam pamatyti paprasto sprendimo - kas būtų išmintis - pasitraukti keletą metrų į kairę, kad būtų galima saugiai žvejoti. Dvasinis aklumas vadovybėje yra labai pavojingas, nes priešo tikslas yra pavogti Dieviškas mantijas iš tų, kurie jam atveria duris ir panaudoti demonišką įtaką juos valdyti. Priešas siekia išlikti pasislėpęs, savo laiką panaudodamas per vadovus, kad sukurtų netikrus mokytojus ir netikrus pranašus. (Galima pastebėti schemas/sumanymus, kaip pašalinti tikrus pranašus ir mokytojus iš bažnyčios). Jie naudos išdidumą, įžeidimą, vaidus, susiskaldymus, chaosą, sumaištį, skausmą/sužeidimą ir pan., kad galutinai įvykdytų griūtį ir netgi visišką bažnyčios sužlugdymą. Suprantu, kad vyras, apsirengęs juodai, kuris stengėsi duoti jam netikrą patarimą yra toks vyras, kurį priešas naudoja, kad įgalintų demonišką įtaką virš žvejo ir jo bažnyčios. Žvejo dvasinis aklumas yra susijęs su tuo vyru. Suprantu, jog šitaip vyksta jau kurį laiką. Žvejo dvejojimas parodo, kad Dievas darbuojasi jo širdyje. Besileidžianti saulė reprezentuoja, kad laikas senka.


Žvejys sėdi ant uolos, labai nusiminęs, dešinėje rankoje laiko akinius nuo saulės. Suprantu, kad šis vaizdas yra atsakymas į maldas. Tikiu, kad malda palietė Dievo širdį ir dėl Savo nepaprastos malonės Dievas nuėmė akinius nuo saulės ir atskleidė apgaulę ir melus, kuriais žvejys tikėjo. Žvejys dabar gali matyti ir dabar jis suvokia, ką jis padarė. Šis suvokimas sukėlė jam gilią kančią. (Aš galiu įsivaizduoti kaltę, gėdą, savęs pasmerkimą, baimę, ir tokį palūžimą). Tai svarbi kryžkelė žvejui, nes jo pasirinkimas nulems, ką toliau darys Dievas. Tai galimybė jam viską padaryti teisingai. Jeigu jis nusižemins ir prisiims atsakomybę už savo veiksmus ir elgesį priešais bažnyčią ir atgailaus, tada jis sulauks gailestingumo. Jeigu jis to nepadarys, Dievas jį pašalins. Jėzus neparodė, kaip atrodytų jo pašalinimas. Daug ką reikia padėti prie Jėzaus kojų. 2 Kor 7:10 "Mat liūdesys pagal Dievo valią per atgailą atveda į išgelbėjimą, ir to netenka gailėtis, o šio pasaulio liūdesys veda į mirtį."

Man gaila šio žvejo. Aš prisimenu žodžius iš Matthew West dainos: “Grace wins everytime" ("Malonė laimi kiekvieną kartą").

Yra keletas klausimų, kuriuos mes galima savęs paklausti ir kurie padeda mums suvokti save Dievo Artume: Ar mes esame kaip tas žvejys, ar kaip tas juodai apsirengęs vyras? Ar mes dėvime akinius nuo saulės, kurie temdo Dievo Šviesą mūsų širdims ir neleidžia mums suvokti tiesos? Ar mes turime tokių žvejų kaip šis savo gyvenimuose?

Turėkime mes malonės šiam žvejui, kaip ir Dievas turi malonės mums. Dievas darys tai, ką jis turi daryti, bet nebūkime kaip Jona, kuris laukė Ninevės sunaikinimo, nes jis manė, kad jie verti Dievo rūstybės. Melskimės už žvejus (vyrus ir moteris) šiame pasaulyje, atleiskime jiems ir parodykime jiems, kaip atrodo Tėvo meilė. Tai nėra lengva, bet įmanoma per Kristų. Viskas prasideda nuo savęs pačių nusižeminimo priešais Viešpatį ir savo širdžių apvalymo. Tada galėsime matyti Jėzaus akimis.

Regėjimas: Nulipau laiptais, susitikau mane pasitinkančią grupę, kuri visa buvo ten, ir mes nuėjome link vietos, kur kiti jau buvo susirinkę. Vaizde išvydau stiklainį su raudonu padažu. Perspektyvai tolstant, mačiau, kad kažkas laiko tą stiklainį su padažu, kuris atrodė kaip mano namie gamintas spageti padažas. Mano perspektyva pasikeitė ir aš išvydau žmones, skubančius parduotuvės lentynų eilėse, iš panikos griebiančius daiktus iš lentynų.

Interpretacija: Suprantu, kad yra tam tikras raginimas ruoštis tam, kas artinasi jau netolimoje atietyje. Kaip tai arti, nesu tikra. Jėzus pasakė: "Toliau darykis maisto stiklainius ir kaupk atsargas".

 

Regėjime Nr. 272 Jėzus buvo sakęs: “Artinasi dar vienas virusas, toks, kuris atrodys kaip covid, bet bus daug blogesnis ir daugelis žmonių mirs. Vakcinos, kurias dabar gaunate, nepadės. Bus sukurta dar daugiau vakcinų, bet nepriimkite jų. Jos yra dalis žvėries sistemos. Peržiūrėk ankstesnius regėjimus, kuriuos tau rodžiau.” (Nr. 239, 251, 253), o nuo to regėjimo dar prisidėjo ir Nr. 365.

Aš taip pat žinau, kad Dievas nėra baimės ir panikos Dievas. Jis įspėja apie tai, kas įvyks pakankamai iš anksto, kad mes būtume pasiruošę. Ankstesni regėjimai dėl šito buvo 2020 metais. Nr. 365 pasirodė 2022 m. rugsėjo 12 d. Pirmas įspėjimas pasirodė prieš tris metus man, bet aš žinau, kad nesu vienintelė, kuriai tai buvo pasakyta. Prisiminkite, jog kai aš matau regėjimus ekrane, aš visada esu su kitais, kurie jau būna susirinkę. Tie, kurie gali prikaupti daugiau atsargų, būkite pasiruošę pasidalinti su tais, kurie negali.

https://thepropheticbride.wordpress.com/2023/09/11/vision-395-gods-grace-for-the-deceived-fisherman-stocking-up-the-canning/