Šarlenės regėjimai

Šarlenės regėjimas Nr. 253 – Perspėjimas dėl artėjančių Bill’o Gates’o vakcinų / Patarnavimas, raganos išlaisvinimas / Žodis iš Dievo apie artėjančius sudrebinimus

2020 m. lapkričio 3 d., antradienio vakaras

 

Kaip visada šlovinau Sosto patalpoje. Dainavau himnus ir sekmadieninės mokyklos vaikystės dainas. Dangus mane drąsino, nes aš pati turėjau sunkumų ateiti su džiaugsmu. Kai kuriomis dienomis man iš tiesų reikia pasistengti, kad pasirinkčiau džiaugsmą! Bet džiaugsmas ateina tuomet, kai labiau susikoncentruoju į Jėzų ir mažiau į save. Pradėjau melstis ir pasiekusi 91-ą psalmę, užlipau ant to kalno, susitikau savo erelį ir išvykome man skelbiant psalmę. Dabar aš supranu iš kitų pranašų – ypač Sadhu, jog dvasinės kelionės taip pat vadinamos perkėlimu [angl. k. “to translate”]. Kad ir koks žodis, aš atsiradau virš miško juostos ir staiga mes buvome užpulti: mes buvome numušti demoniško valdovo arba galiūno, kuris buvo gana didelis. Mes nukritome ant žemės nesužaloti ir vėl pakilome. Aš tęsiau psalmės deklaravimą, bet nebuvau užtikrinta, kur mes turėtume nukeliauti. Erelis mane nunešė į tą pačią vietą, kur buvome užpulti ir dabar aš stovėjau ant žemės netoli upelio medžiais apaugusioje vietoje, kur buvo susirinkusi nedidelė grupė žmonių, atliekančių kažkokį ritualą. Lyderė, kuri suprantu yra ragana, aukojo gyvulį ir kažką skandavo kartu su kitais, esančiais aplink ją. Aš pradėjau dainuoti ir kalbėti jiems tiesą, bet mano dėmesys, pagrinde, buvo skirtas lyderei. Ji pradėjo stipriai drebėti, jos akys užsivertė į galvos vidų, taip lyg ji patirtų traukulius. Aš tęsiau dainavimą ir kalbėjau tiesą. Išvydau kaip ji kosi ir dejuoja, nusileidusi ant savo rankų ir kelių, ir išgirdau kaip ji pasakė: “Noriu būti laisva!”. Tada ji išpažino savo nuodėmę. Jėzus stovėjo priešais ją ir pasiūlė jai savo ranką. Supratau, jog ji matė Jį. Angelai stovėjo už jos, kad pagelbėtų. Ji įsikibo į Jėzaus ranką, kai Jis padėjo jai atsikelti ir ji pradėjo vaikščioti aplink mojuodama rankomis ir verkdama sakė: “Šlovė Viešpačiui, aš esu laisva! Ačiū tau, Viešpatie Jėzau!” Aš buvau apstulbinta. Vau!

 

Prie baltojo suolelio, paprašiau Jėzaus, kad ši moteris būtų nuvesta prie kokio žmogaus, kuris galėtų ją pamokyti. Jis pasakė, jog jai padės. Aš paklausiau, kas vyko su tuo ritualu? Jėzus pasakė, jog jie dirbo ties prakeiksmu, bet man nepasakė, prieš ką jis buvo nukreiptas. Nuėjau pažiūrėti, ar yra koks regėjimas.

 

Nulipau laiptais, pasitikau mane pasitinkančią ištikimą grupę ir kartu nuėjome į regėjimų vietą, kur kiti jau buvo susirinkę. Vaizdas atsivėrė mums matant, kaip vilkas stovi ant dviejų kojų. Tada jis pradėjo bėgti grieždamas dantimis, o tada vėl atsistojo ant dviejų kojų ir tuomet vilkas apsivilko baltu laboratorijos paltu. Vilko veidas pavirto į Bill’ą Gates’ą. Tada mano vaizdas pasikeitė ir dabar mačiau didžiulį buteliuką su adata. Vaizdas vėl pasikeitė ir mačiau kaip Bill’as Gates’as užlipa ant pasaulio žemėlapio ir juokiasi. Supratau, jog artėjantis vakcinavimas yra dalis žvėries sistemos ir ponas Gates’as vaidina didelį vaidmenį jį kuriant. Vykdomas piktojo planas. Mus stengiasi pripratinti priimti vakcinas. Esu turėjusi ankstesnį regėjimą šiuo klausimu (Nr. 251). Kokia žinutė, Jėzau?

 

“Štai, Aš jums iš anksto tai pasakiau. Būkite įspėti! Klausykitės Mano pranašų. Ateities vakcinos yra pavojingos. Jos yra dalis žvėries sistemos. Ir taip, jūs esate pratinami prie to, kas laukia. Bet nebijokite. Tvirtai stovėkite Manyje – Mano žodyje – ir jūs pažinsite ramybę.”

 

Tai nutiko 2020 m. lakričio 4 d. mano buvimo su Dievu laiku: aš buvau tyloje priešais Dievą Jo šventykloje – mano “tiesiog buvimo” laiku. Išgirdau Jį sakant: “Aš drebinu tautas: išbandau jas, kad pašalinti pelus, kad liktų tai, kas negali būti sudrebinta. Aš kviečiu tikrąją bažnyčią. Aš leisiu negandas ir artėjančias epidemijas, kad sudrebinčiau žmones. Artinasi virusas, kuris yra pavojingesnis nei dabartinė pasaulinė liga. Aš jums iš anksto tai pasakiau, kad būtumėte pasiruošę.” Jis man nurodė ištrauką iš Hbr 12:26-27.

 

https://thepropheticbride.wordpress.com/2020/11/03/vision-253-warning-of-the-coming-vaccinations-of-bill-gates-ministering-deliverance-of-a-witch-word-from-god-of-more-shaking-to-come/

 

 

***BIBLIJOS PERLAI komentaras***

 

Ištrauka iš Šv. Rašto, paminėta regėjime:

 

“Jo balsas anuomet drebino žemę, o dabar Jis pažadėjo, sakydamas: „Aš dar kartą sudrebinsiu ne tik žemę, bet ir dangų!“ Žodžiai „dar kartą“ rodo, kad iš sutvertųjų dalykų bus pašalinti sudrebinamieji, kad pasiliktų tai, kas nesudrebinama.” (Hbr 12:26-27)