Šarlenės regėjimai

Šarlenės regėjimas Nr. 332 – 2-as įspėjimas apie žemės drebėjimą, kuris sukels nuošliaužas Britų Kolumbijoje, Kanadoje ir su tuo susijęs vulkano išsiveržimas

2021 m. lapkričio 22 d., pirmadienio vakaras

 

Aš noriu paminėti kai ką apie Trumpo sugrįžimo laiką. Manęs keletas žmonių klausė, ar dabar jo sugrįžimas įvyks iki šių metų pabaigos, t. y. iki 2021 m. gruodžio 31 d. ar, galimai, iki Bideno pirmųjų metų termino pabaigos, kas gautųsi 2022 metų sausio 20 d. Aš mąsčiau apie tai ir paklausiau Jėzus, o Jis atsakė: „Bet kuriuo atveju, Trumpas sugrįš.“ Jis nedavė man patvirtinimo nė vienai iš šių datų. Viskas įvyks tuomet, kuomet Dievas pasakė, kad įvyks, o tai visada būna Jo numatytu laiku. Aš ir toliau melsiuosi, budėsiu ir lauksiu. (Aš žinoma viliuosi, jog tai bus 2021 m. gruodžio pabaiga! Kuo anksčiau, tuo geriau.)

 

Aš vėl šlovinau ir garbinau Viešpatį Jėzų naudodama juostas. Aš mačiau save lyg šokėją, kuri garbina Viešpatį Sosto patalpoje, o mano juostos, judėdamos ore, sukurdavo blizgesio bangas. Supratau, jog atmosfera pasikeisdavo. Pradėjau melstis ir staiga mane užgriuvo visas svoris to, ko aš turėjau melstis. Pradėjau verkti ir kovojau su mintimi viską baigti. Mane pradėjo varginti mintys apie tai, jog aš nežinau, kaip reikia dėl visko melstis. Aš mąsčiau, jog nežinau strategijų, tai kaip aš galiu būti efektyviu maldos kariu, todėl turėčiau nustoti ir viską mesti ir pan. Jaučiau stiprų pasipriešinimą, slegianti dvasia mane puolė, kad aš viską mesčiau. Aš paprašiau Jėzaus pagalbos. Aš išgirdau: „Dukra, pavaryk šalin priešą ir melskis iš savo širdies.“ Todėl nustojau emocionaliai reaguoti, pavariau priešą ir stengiausi toliau melstis. Man pavyko. Ar dar kas nors iš jūsų patiria spaudimą viską mesti?

 

Man pasiekus kalną, aš išvydau save einančią šalia Jėzaus ant to kelio, kurį mačiau ankstesniame regėjime Nr. 331, kuriame buvo kariai ant savo baltų žirgų, judančių link kalno. Bet šį kartą buvo tik Jėzus ir aš. Aš buvau Jo kairėje, o mūsų žirgai sekė mus iš paskos. Atkreipiau dėmesį, jog Jėzus kalbėjo su manimi, bet aš negalėjau girdėti, ką Jis sakė. Supratau, jog tai padrąsinimas, nes Jis man šypsojosi ir buvo toks rūpestingas. Aš jaučiau didelę ramybę. Jis nuvedė mane prie kalno papėdės ir aš prisijungiau prie kitų karių, kad užkoptume į kalną. Mes pasiekėme viršūnę, susitikome savo erelius ir aš išvykau, skelbdama 91-ą psalmę.

 

Atvykau prie kalno ir upės su visžaliais medžiais. Tuomet išvydau traukinio galą, kol jis važiavo išilgai palei kalną. Mano vaizdas buvo toks, jog galėjau traukinį matyti iš galo ir šiek tiek iš viršaus. Man bežiūrint į neilgo traukinio priekį, pastebėjau, jog didžiulė akmenų nuošliauža artinasi iš mano dešinės. Negaliu pasakyti, ar ji užkrito ant kai kurių automobilių, ar ne. Aš mačiau kaip nuošliaužos akmenys vis pylėsi ant bėgių ir toliau žemyn. Nemanau, jog apačioje esantis slėnis buvo labai toli. Tuomet galėjau iš šono pamatyti traukinį ir nuošliaužą. Aš mačiau, jog traukinys buvo neilgas ir tai, jog kai kurie automobiliai buvo apdengti akmenimis.

 

Prie baltojo suolelio, aš paklausiau Jėzaus patvirtinimo apie tai, jog aš esu mačiusi labai panašų regėjimą ir Jis atsakė: Taip, dukra, tu matei.“ Nr. 280. Aš paklausiau, kas sukėlė nuošliaužas ir Jėzus atsakė: „Žemės drebėjimas.“ Supratau, jog bus mirčių. Meldžiu, jog tie, kurie bus traukinyje, patirtų susitikimą su Jėzumi ir pasirinktų jį, prieš numirštant. Ech. Nuėjau pažiūrėti regėjimo.

 

Nulipau laiptais, susitikau mane pasitinkančią grupę ir mes nuėjome į vietą, kur kiti jau buvo susirinkę. Vaizde išvydau tą patį kalną, kur įvyko nuošliauža, bet aš buvau ore ir mačiau viską iš kalno viršaus. Mano dešinėje buvo akmenų nuošliauža. Pažvelgiau kiek į kairę ir toli į kalnyno grandinę ir išvydau dūmus, kylančius į orą – panašiai kaip vulkano išsiveržimas. Aš paklausiau Jėzaus, ar tai vulkanas ir Jis atsakė: „Taip, tai vulkanas.“ Ar vulkano išsiveržimas sukėlė žemės drebėjimą? Ir Jėzus atsakė: „Taip, dukra.“ Man tai priminė vulkaną, kuris išsiverš netoli Britų Kolumbijos ir Albertos provincijų pasienio Kanadoje, ką aš mačiau ankstesniuose regėjimuose Nr. 57, 58, 252. Aš paklausiau Jėzaus, ar tai tas pats ir Jis atsakę: „Taip, dukra, tas pats.“ Tai reiškia, jog vulkano išsiveržimas sukels žemės drebėjimą ir Jėzus atsakė: „Teisingai.“ Kokia žinutė? Jėzus pasakė:

 

“Aš ir toliau kelsiu negandas, kad pažadinčiau žmones. Išgirskit Mane, kai sakau, jog tai Aš, Viešpats, kuris leidžia įvykti nelaimėms. Tai ne klimato kaita! Tai yra melas iš priešo. Aš noriu, kad žmonės suprastų Mano amžinąją meilę jiems – Aš juos myliu viskuo, kas Aš Esu. Aš kviečiu: atverkite ausis ir išgirskite Mane kviečiantį! Aš trokštu, kad jūs atgailautumėte ir sugrįžtumėte pas Mane.“

 

Viešpaties Žodis man priminė 90-ųjų dainą, kurią atlieka Michael W. Smith – „I’ll Lead You Home“ („Palydėsiu tave namo“)

https://youtu.be/qy-qyagnaRI

 

Jėzus pasakė: „Aš esu Kelias, Tiesa ir Gyvenimas! Niekas nenueina pas Tėvą kitaip, kaip tik per Mane.“ (Jono 14:6). Jis yra vienintelis, kuris gali jus palydėti namo. Išgirskite Jį kviečiantį! Amen. Palaimos jums visiems.

 

https://thepropheticbride.wordpress.com/2021/11/22/vision-332-2nd-warning-of-earthquake-causing-rockslide-in-bc-canada-r-t-volcanic-eruption/