Šarlenės regėjimai

Šarlenės regėjimas Nr. 324 – 5-as regėjimas įspėjimas apie dabartines ir ateities vakcinas: „Jos nebuvo sukurtos tam, kad jums padėtų“ / Artėjantis badmetis ir dar viena globali pandemija

2021 m. spalio 1 d.

 

Šis regėjimas labai laiku pasirodė, nes vėliau dienos bėgyje man buvo pranešta apie padidėjusius suvaržymus mano provincijoje tiems, kurie yra nevakcinuoti. Priešas akivaizdžiai persekioja tuos, kurie nesutinka su jo planais ir jis yra nenumaldomas: toks spaudimas sukuriamas mums pasiduoti ir priimti. Apgaulė kartais tiesiog visa apimanti ir tai sunku stebėti, nes tai skaldo šeimas, draugus ir bažnyčias. (Primena man ištrauką iš Mato 10:34-36). Bet Dievas kviečia mane pasitikėti Juo, neatsitraukti, mylėti sunkumuose ir toliau melstis. Mano viltis yra Jame ir aš tikiu tuo, ką Jis daro ir ką Jis darys. Prisiminkite – „Virš visko, karštai mylėkite vienas kitą, nes meilė uždengia gausybę nuodėmių.“ (1 Petro 4:8)

 

Leidau laiką su Dievu arba tiesiog buvau priešais Viešpatį Dievą Visagalį Jo šventykloje. Paskutiniu laiku man buvo priminta ateiti pas Jį su tikslu ir su pagarba ir baime/drebėjimu (kartais aš per daug išsiblaškau. Patarimas – padėkite tolyn savo telefonus, kai leidžiate laiką su Dievu!). Tai buvo geras pamokymas. Šiandien aš pasirinkau pas Jį ateiti su pagarba ir džiaugsmu. Pasirinkimas leisti laiką Jo Artume yra tai, kaip mes išmokstame PAŽINTI mūsų Tėvą Jo pilnatvėje. Tai yra Jo širdis mums. Tai akis į akį kiekvieno iš Jo vaikų siekimas pažinti Jį virš informacinio pažinimo. Tai yra bendravimas, ir nesvarbu, ar tu matai dvasiniame pasaulyje ar ne.

 

Bandžiau nutildyti savo mintis, stengiausi susikoncentruoti ties Jo didybe. Aš nusišypsojau. Išvydau priešais save didelę Šviesą ir Ugnį. Likau atsiklaupusi priešais Jį, bet šį kartą aš buvau vietoje priešais laiptus, kurie veda į Jo Buvimą. Šios vietos grindys yra plačios ir tarnauja kaip koridorius tarp didžiulių kolonų, kurios yra strategiškai išdėliotos kiekvienoje pusėje į eilę. Kolonos mane ženkliai pralenkia savo dydžiu. Išvydau angelą Arielį besiartinantį prie manęs, ir jis kuriam laikui kartu su manimi priklaupė. Tuomet jis atsistojo ir padavė man savo ranką, kaip kad dažnai taip daro. Mes netoli kartu paėjome ir aš pažvelgiau į priekį. Priešais mane buvo tušti ir sausi laukai. Vėjas pustė dulkes. Vaizdas pasikeitė ir aš pastebėjau vaiką, sėdintį prie nedidelio namo durų. Supratau, jog vaikas yra alkanas. Supratau, jog tai reprezentuoja badą. Tuomet vaizdas pasikeitė ir aš buvau ligoninėje, kur visi vilkėjo tuos baltus kostiumus, kurie pilnai juos dengė, panašiai kaip apranga dėvima laboratorijose, kurios dirbama su pavojingais virusais ir bakterijomis. Aš supratau, jog daug žmonių miršta ir daug jau mirė.

 

Išgirdau Viešpatį, sakantį: „Artinasi badas ir dar viena epidemija, kuri taps globali. Tai sukels daug mirčių. Tai buvo išpranašauta Mano Žodyje. Bet nebijokite. Ilsėkitės Manyje, nes Aš nugalėjau pasaulį.“

 

Paklausiau Dievo – ar ši sekanti globali pandemija yra ta, apie kurią Tu kalbėjai man ankstesniuose regėjimuose?

 

Ir Dievas atsakė: „Taip, dukra. Globali infekcija taip pat privers gaminti daugiau vakcinų, bet jos nepadės, ne daugiau nei dabartinės, kurios yra naudojamos. Jos nebuvo sukurtos tam, kad jums padėtų. Nepriimkite šių ateities vakcinų. Jos yra dalis žvėries sistemos, kaip kad ir sakiau praeityje. Jūs esate įspėti.“

 

Ačiū, Dieve, jog Tu pasirinkai mus įspėti. Meldžiu, jog žmonės pasirinktų išgirsti. Prašau peržiūrėkite ankstesnius regėjimus Nr. 239, 251, 253, 272.

 

Luko 21:11 „Įvairiose vietose bus didelių žemės drebėjimų, badmečių, marų (epidemijų), bus baisių įvykių ir didelių ženklų iš dangaus.“

 

Mato 24:7 „Tauta sukils prieš tautą ir karalystė prieš karalystę. Įvairiose vietose bus badmečių ir žemės drebėjimų.“

 

Mato 24:7 „Tautos išeis kariauti prieš tautas ir karalystės prieš karalystes. Ir bus baisių žemės drebėjimų, siaubingų epidemijų, ir vietomis badmečių.“ („The Passion“ vertimas)

 

Mato 10:34-36 „Nemanykite, jog aš atėjęs nešti žemei ramybės. Aš atėjau nešti ne ramybės, o kalavijo. Atėjau sukiršinti sūnaus prieš tėvą, dukters prieš motiną ir marčios prieš anytą. Žmogaus namiškiai taps jam priešais.“ Taip pat žiūrėkite Michėjo 7:6 [„Sūnus niekina tėvą, duktė sukyla prieš motiną, marti prieš anytą; žmogaus priešai yra jo paties namiškiai.“]

 

https://thepropheticbride.wordpress.com/2021/10/01/vision-324-5th-vision-warning-of-present-and-future-vaccinations-they-were-not-created-to-help-you-coming-famine-and-another-global-pandemic/