Šarlenės regėjimai

Šarlenės regėjimas Nr. 365 - Dar vienas įspėjimas: bus išleistas mirties angelas / "Artinasi kai kas blogesnio nei covid. Ruoškitės." / "Kur Mano besimeldžianti bažnyčia? Bažnyčia turi pakilti, pasninkauti ir melstis"

2022 m. rugsėjo 12 d., pirmadienio rytas ir vakaras

Tai sunkus regėjimas. Ne tik kad vaizdai buvo sunkūs, bet taip pat ir Žodžiai, kuriuos pasakė Jėzus buvo sunkūs. Dievas niekada nesibaidė sunkių temų. Dievas dalinasi savo širdimi, nes Jam tai labai rūpi.

Pirmadienio rytą leidau laiką su Dievu. Aš atsiklaupiau priešais Jį Jo šventykloje. Kai pažvelgiau į viršų, išvydau didelę tamsią figūrą su kapišonu, nesimatė jokio veido. Jis laikė pjautuvo tipo kalaviją. (Vaizdas panašus į nuotrauką žemiau). Esu mačiusi tą pačią figūrą ankstesniame regėjime Nr. 97 (bet kalavijas buvo kitoks tame regėjime). Tuomet mano perspektyva pasikeitė ir aš išvydau jį pavirstantį į tamsų debesį, bet jis pats pasiliko kaip tamsus angelas su kapišonu priekyje debesies, jis laikė pjautuvą, kuris judėjo virš Žemės. Supratau, kad jis yra mirties angelas.

Tuomet išgirdau Viešpatį, sakant: "Artinasi nuniokojimas, dukra; kai kas blogesnio nei covid-19. Pasiruoškite. Jie ruošiasi išleisti dar vieną sukurtą virusą. Bus daug mirčių. Aš ruošiuosi išleisti mirties angelą. Jam bus leista paimti daugelio gyvybes, bet tik tiek." Jis tęsė: "Kur Mano besimeldžianti bažnyčia? Bažnyčia turi pakilti, pasninkauti ir melstis!" (Pabaigoje įdėjau pastabą dėl pasiruošimo).

Tuomet vaizdas pasikeitė ir aš išvydau keletą sunkių vaizdų: žmonės ligoninės lovose, žmonės, gulintys ant šaligatvių, ir motina, laikanti rankose savo mažylį, kuris atrodė be gyvybės ženklų. Tuomet vaizdą užpildė švirkštas. Pagal dozę atrodė, jog tik mažas kiekis turės būti suleistas, bet iš adatos galo ištekėjo keletas juodo skysčio lašų. Ant švirkšto buvo pavaizduotas juodos kaukolės ir sukryžiuotų kaulų simbolis. Po to, aš išvydau kūdikį, esantį gimdoje, ir kai kas juodo tekėjo per placentą ir pro virkštelę. Vaikelis judėjo lyg bandydamas nuo to pabėgti. Ech.

Žmones, kuriuos mačiau ligoninės lovose ir gulinčius ant šaligatvių ir vaiką, laikomą rankose, yra pavyzdžiai žmonių, kurie bus paliesti viruso, kuris taps kita globalia pandemija, kaip kad Dievas ir įspėjo ankstesniuose regėjimuose Nr. 272, 324. Štai ištrauka iš Nr. 324: "...Globali infekcija taip pat privers gaminti daugiau 'vakcinų', bet jos nepadės, ne daugiau nei dabartinės, kurios yra naudojamos. Jos nebuvo sukurtos tam, kad jums padėtų. Nepriimkite šių ateities 'vakcinų'. Jos yra dalis žvėries sistemos, kaip kad ir sakiau praeityje. Jūs esate įspėti."

Mano supratimas iš ankstesnio regėjimo Nr. 272, jog būsima globali infekcija atrodys labai panašiai kaip covid-19, kaip Jėzus ir sakė: "Artinasi dar vienas virusas, toks, kuris atrodys kaip covid, bet bus daug blogesnis ir daugelis žmonių mirs. 'Vakcinos', kurias dabar gaunate, nepadės..."


Švirkštas reprezentuoja naujas infekcijas arba "vakcinas", kurios bus sukurtos kaip atsakas į naująjį virusą. Juoda kaukolė ir sukryžiuoti kaulai yra įspėjimas: juoda reiškia mirtį ir blogį. Sumanymas yra sąmoningai pakenkti. Galima susieti kaukolę ir sukryžiuotus kaulus su masonais, kurie yra susiję su Illuminati. Nedidelis juodo skysčio kiekis, išbėgantis iš adatos yra sukurtas receptas. Užteks tik mažų pakartotinių dozių, kad būtų įvykdytas jų planas. Prieš tai priimtos vakcinų dozės bus panaudotos kartu su naujesnėmis, panašiai kaip statybiniai blokai. Pirmosios vakcinos buvo pripratinančios mus ir tikslingai sukompromituojančios mūsų sveikatą. Jėzus nurodė man sugrįžti prie ankstesnių regėjimų apie Jo įspėjimą nepriimti vakcinų. Nr. 239, 251, 253, 272, 324. Regėjime Nr. 272 Jėzus patvirtino, kad sekanti "vakcinų" banga yra sukurta su dirbtiniu intelektu ir chemikalais, kurie, su sekančiomis injekcijomis, modifikuos jūsų DNR.


Kūdikis, esantis gimdoje, nėra apsaugotas nuo injekcijų. Dar negimęs kūdikis taip pat bus paveiktas.

Vakarinės maldos laikas. Aš šlovinau Viešpatį Sosto patalpoje. Pradėjau melstis ir atėjus metui skelbti 91-ą psalmę, aš nuėjau į vietą, kurioje yra mano žirgas. Pažvelgiau aukštyn ir išvydau Jėzų, stovintį ir apsirengusį su Savo ginkluote. Atėjau ir atsistojau prie Jo kojų, nes Jis buvo labai aukštas. Mano ūgis buvo toks kaip nedidelio vaikelio, esančio prie Jo kojų. Už Jėzaus buvo dangaus armijos, visi su ginklais, atrodantys kaip kariai. Jėzus pasakė: "Dukra, Mano armijos yra pasiruošusios. Aš laukiu, kol bažnyčia prabus. Atgailauk, bažnyčia, ir pakilk. Aš laukiu pagalbos šauksmo. Išleiskite galingus angelus!"

Dabar aš ant žemės ir užsėdu ant savo žirgo bei prisijungiu prie kitų, kad joti iki kalno papėdės. Mes pradedame kopti. Didžiulis drakono tipo demoniškas valdovas pūtė į mus ugnį, bet mūsų buvo tiek mažai, kad mes galėjome tik apsisaugoti patys. Mes negalėjome jo nugalėti. Mes paprašėme pagalbos. Ir angelai buvo pasiruošę susikauti su tuo valdovu. Bet nemačiau, kad jie kautųsi. Kodėl? Pasiekiau kalno viršūnę, užsėdau ant savo erelio ir išvykau, skelbdama psalmę. Mačiau save, žiūrinčią į bažnyčios vidų. Ten buvo žmonių, priklaupusių suoluose, besimeldžiančių, bet labai mažai! Supratau, jog tai susiję su tuo, kad tiek mažai žmonių negali nugalėti drakono. Bažnyčia turi išmokti, kad atgaila ir bendra malda ir pasninkas veda link tos būtybės nugalėjimo.

Nulipau laiptais, susitikau mane pasitinkančią grupę ir mes ėjome dešiniau, kur kiti jau buvo susirinkę. Vaizde išvydau laboratoriją. Mačiau keletą žmonių, pilnai apsirengusių baltomis apsaugomis, atliekančių reikiamus darbus. Vienas pripylinėjo buteliukus, kol kitas ėjo link mikroskopo ir padėjo kažką pasižiūrėjimui, o kitas žiūrėjo į tai pro kompiuterio ekraną. (Man tai priminė ypatingai saugomą laboratoriją su pavojingomis užkrečiamosiomis ligomis). Vaizdas pasikeitė ir aš išvydau sargybinį, stovintį prie tvoros netoli pastato. Jo plaukai buvo trumpi tamsūs/juodi, o jo uniforma buvo alyvuogių spalvos ir jis man priminė Kinijos kareivį.

Supratau, kad virusas yra gaminamas laboratorijoje su didele apsauga. Kinija yra įsitraukusi, bet jie ne vieni šiame plane. Žiūrėkite ankstesnį regėjimą Nr. 253 apie Bill'o Gates'o įsitraukimą.

Aš paklausiau, kodėl tiek daug žmonių mirs? Jėzus atsakė: "Tie, kurie priėmė dabartines "vakcinas" dėl to vargs. Jų imunitetas buvo sukompromituotas. Prisimink, kad Aš sakiau, jog jos sukurtos tam, kad pakenktų žmonėms, o ne padėtų. Ir jos neapsaugos jūsų nuo ateities virusų." (251, 253, 272, 324).

Jėzau, kodėl Tu išleidi mirties angelą? Jėzus atsakė: "Mano Tėvas jį išleidžia, kad pažadintų bažnyčią. Mano troškimas toks, kad jis atvestų juos ant kelių, padėtų jiems nusižeminti ir šauktis Mano vardo. Jiems to nepavyko pirmą kartą. Netgi su konvojumi, jiems to nepavyko." Aš pasakiau, jei visi mirs, nebebus bažnyčios, kuri atgailautų, pasninkautų ir melstųsi! Ir Jėzus atsakė: "Ne visi mirs. Aš prižiūrėsiu Savo teisiuosius. Mano širdies troškimas, kad jie siektų Manęs visa savo širdimi, ir pažintų Mane, pažintų galią esančią juose per Mane, ir naudotų ją!" Mokausi to, jog pokytis prasideda nuo mano pačios širdies - nuo mano nusižeminimo priešais Dievą, nuo atgailos dėl tų dalykų, nuo kurių turiu būti apvalyta ir tuomet nuo stipraus Jo siekimo, noro būti Jo Artume ir suvokimo Jo širdies man. Prisiminiau dieną, kai malda išgelbėjo Dunkirk Antrojo pasaulinio karo metu ir Rees Howell kviečiantį maldai Antrojo pasaulinio karo metais, kad būtų užbaigtas Hitlerio valdymas. Ak, Viešpatie, pakelk savo Esteras ir Danielius, kurie kviestų pasninkui ir maldai šiais krizės laikais!

Bažnyčia turi eiti Šventosios Dvasios patepime ir galioje, demonstruodama Dievo karalystės evangeliją ženklais, stebuklais ir galingais darbais. Ir pragaro vartai jos nenugalės!

Apd 2:42-47, Ef 4:11-13, 1 Kor 12, Mato 10:8 "Jėzus pasakė: gydykite ligonius, prikelkite mirusius, išvarinėkite demonus!" Man buvo priminti žodžiai iš Newsboys giesmės "We Believe", ypač perėjimo žodžiai: https://youtu.be/WjZ01FcK0yk

"Tebūna paklydusieji surasti ir mirusieji prikelti
Čia ir dabar teprasiveržia meilė
Tegul bažnyčia gyvena garsiai, savo Dievui sakykime:
"Mes tikime, mes tikime!"
Ir pragaro vartai nenugalės
Nes Dievo galia perplėšė uždangą
Dabar mes žinome,kad Tavo meilė neapvils
Mes tikime, mes tikime!"


Ką reiškia "pasiruoškite"? Prieš du metus, aš turėjau panašų supratimą apie pasiruošimą. (2020 m. rugpjūčio 7 d., regėjimas Nr. 239). Tuo metu turėjau supratimą, kad reikia pasiruošti maisto atsargų ir kitų dalykų maždaug trims mėnesiams. Higienos reikmenis, valymo reikmenis, maistą su ilgu galiojimu (pvz. konservuoti produktai, makaronai, ryžiai, lęšiai, šaldiklį pripildyti su mėsa, pieno milteliai ir keletas miltų maišų. Džiovintas maistas, kurio galima prisidžiovinti arba nusipirkti. Bet svarbiausia žinutė buvo nebijoti ir nepanikuoti. Aš paklausiau Jėzaus, kada tai įvyks ir Jis atsakė: "Labai, labai greitai." Bet Jo "labai, labai greitai" nereiškia, jog staiga. Tai vienintelis dalykas, kuris buvo man patvirtintas.https://thepropheticbride.wordpress.com/2022/09/12/vision-365-another-warning-the-angel-of-death-will-be-released-something-is-coming-worse-than-covid-prepare-where-is-my-praying-church-the-church-must-rise-up-fast-a/

 

 

***BIBLIJOS PERLAI komentaras***

 

Ištraukos iš Šventojo Rašto, paminėtos regėjime:

 

"Jie ištvermingai laikėsi apaštalų mokslo ir bendravimo, duonos laužymo ir maldų. Nuostaba ėmė kiekvieną, nes apaštalai darė daug stebuklingų ženklų. Visi tikintieji laikėsi drauge ir visa turėjo bendra. Nuosavybę bei turtą jie parduodavo ir, ką gavę, padalydavo visiems, kiek kam reikėdavo. Jie kasdien sutartinai rinkdavosi šventykloje, o savo namuose tai vienur, tai kitur laužydavo duoną, džiugia ir tauria širdimi drauge vaišindavosi, garbindami Dievą, ir buvo visos liaudies mylimi. O Viešpats kasdien didino jų būrį tais, kurie ėjo į išganymą." (Apaštalų darbai 2:42-47)

 

"Tai jis paskyrė vienus apaštalais, kitus pranašais, evangelistais, ganytojais ir mokytojais, idant aprūpintų šventuosius tarnystės darbui, Kristaus Kūno ugdymui, kol visi pasieksime tikėjimo vienybę ir Dievo Sūnaus pažinimą, tapsime tikrais vyrais pagal Kristaus pilnatvės amžiaus saiką." (Efeziečiams 4:11-13)

 

1 Korintiečiams 12 https://www.bible.com/en-GB/bible/419/1CO.12.LBD-KAN

 

"Gydykite ligonius, prikelkite mirusius, apvalykite raupsuotus, išvarinėkite demonus. Dovanai gavote, dovanai ir duokite!" (Mato 10:8)