Šarlenės regėjimai

Šarlenės regėjimas Nr. 364 - Tamsiaplaukiai milžinai / Trudeau skuba išeiti iš Parlamento pastato / Skeltas Trudeau liežuvis

2022 m. rugsėjo 6 d., antradienio vakaras

Šlovinau Viešpatį Jėzų Sosto patalpoje kaip kad visada darau. Pradėjau su Matt Maher giesme "The Lord’s Prayer (It’s Yours)" https://youtu.be/36hBlBGVFSs, garsiai skelbiau 89-tą psalmę, kuri man priminė seną himną - "I will Sing of the Mercies of the Lord". Galiausiai, giedojau pagal Matthew West giesmę "Grace Wins" https://youtu.be/3a1WKcB7umU. Pradėjau melstis. Atėjus metui skelbti 91-ą psalmę, nuėjau į vietovę neroli kalno, kur aš jau kurį laiką nueinu. Mačiau karius ant žirgų, jojančius risčia dideliu apskritimu. Apskritimo išorėje ant žemės buvo prismeigta iečių, ir kai kariai priartėdavo, jie pasilenkdavo ir išsitraukdavo ietį, sekundę ar dvi taikydavosi, o tuomet paleisdavo į taikinį (tai tas pats taikinys, su kuriuo aš praktikavausi laidyti strėles, bet šis iečių taikinys buvo arčiau). Angelas ištraukdavo ietį ir įsmeigdavo ją vėl į žemę, ir viskas vėl kartodavosi. Supratau, kad kiekvienas karys žino, kuri jo ietis. Tuomet prie manęs priėjo Jėzus ir padavė man ietį. Negalėjau įžiūrėti jokių detalių, bet žinojau, kad ji padaryta iš kažkokio metalo ir ant jos buvo tam tikri brangakmeniai, kurie susiję su manimi. Viliuosi, jog vieną dieną galėsiu aiškiau įžiūrėti. Prisijungiau prie kitų praktikavimuisi. Mąsčiau, kur aš padėsiu ietį, kai nesinaudosiu ja? Negavau į tai jokio atsakymo. Spėju, jog dvasiniame pasaulyje, ji visada po ranka, kai jos reikia. ;-) Nujojau iki kalno ir kartu su kitais kopiau į viršų. Buvo naudojami įvairūs ginklai, o save mačiau prisidengiančią su skydu, kad apsisaugočiau nuo priešo strėlių. Pasiekiau viršūnę, užsėdau ant erelio ir išskridau skelbdama psalmę.

Atvykau prie skardžio, atsistojau ant krašto ir pažvelgiau žemyn. Apačioje buvo kelias. Ši skardžio pusė, praktiškai, stačiai leidosi žemyn. Tuomet pasisukau į kairę ir išvydau pora didelių vyrų, metančių žemyn didžiulius uolos gabalus ant pravažiuojančių automobilių. Uolos jiems buvo nesunkios. Jų plaukai buvo ilgi, tamsūs ir netvarkingi. Jų drabužiai man priminė tai, ką žmonės vilkėjo bibliniais laikais, su kailiu ir gyvūno odomis (nebuvo jokių ryškių spalvų). Jų kojos buvo stambios ir basos. Jie man priminė milžinus, kuriuos esu mačiusi ankstesniuose regėjimuose. Joks normalus žmogus negalėtų pakelti tokių didelių uolų ir mesti jų žemyn, kaip kad jie darė. Negaliu pasakyti, kokio ūgio jie buvo, bet žinojau, kad jie buvo aukštesni nei žmones.

Prie baltojo suolelio, Jėzus patvirtino, jog vyrai, kuriuos mačiau buvo milžinai. Atrodė kažkas tokio kaip iš pasakų knygos, bet esu turėjusi per daug regėjimų apie juos, todėl negaliu laikyti tai savo vaizduotės dalimi. Dievas mums atskleidžia ir parodo, kas bus. Mes neturime bijoti, nes nėra neįmanoma jų sunaikinti. Prisiminkite ištrauką iš Skaičių 13:7-33, 14:1-38, dvylika šnipų, kuriuos Mozė siuntė išžvalgyti Kanaano žemės ir kurie sugrįžo po 40 dienų (reikšmingas skaičius dėl išbandymo laiko). Jie pranešė matę Nefilimus (milžinus) ir tapo labai išsigandę. Kalebas, vienas iš dvylikos šnipų, užtikrintai pasakė izraelitams paklausyti Mozės ir eiti, ir užimti tą žemę ir paveldėti ją, nes tai jų pažadėtas paveldas, bet jie maištavo. Jie pamiršo, kas jiems yra Dievas ir labiau pasitikėjo baime. (Šis maištas jiems kainavo 40 metų, nes Dievas privertė juos klaidžioti dykumoje). Prisiminkite, jog tai buvo jaunasis Dovydas, kuris užmušė Galijotą su svaidykle ir vienu akmeniu! (1 Sam 17). O vėliau, 1 Metr 11:23, Benaja, vienas iš Dovydo galingų vyrų, užmušė aukšto ūgio egiptietį vyrą (7,5 pėdų aukščio [2,5 metrų aukščio]) su jo paties ietimi. 1 Metr 20:4 Sibechajas užmušė Sipają, refaimų/refajų palikuonį (milžiną), o 5-oje eilutėje Elhananas, Jayro sūnus, užmušė Lachmį, Galijoto brolį. 8-oje eilutėje, mes skaitome, kaip Gato milžinai, krito po Dovydu ir jo galingais vyrais. Kitos ištraukos apie milžinų nužudymus: Pr 14:5, 2 Sam 21:16-17.


Mokausi pasitikėti Dievu, Jo tobula meile, kuri išvaro visas baimes. 1 Jono 4:18. Tegul tai būna pirma vieta, į kurią einame, mūsų pasirenkamas mąstymo kelias, kai sukyla baimės. Išeikite iš sutikimo su baime ir ateikite į sutikimą su Dievu, kuris sako, kas tu esi Jame, kas Jis yra tavyje, ir skelbkite Jo pažadus Jo Žodyje, skirtus jūsų gyvenimui.

Ankstesni regėjimai apie milžinus: Nr. 14, 17, 44, 106, 140, 163, 235, 268, 316, 321.

 

Nulipau laiptais ir susitikau mane pasitinkančią grupę ir mes nuėjome link vietos, kur kiti jau buvo susirinkę. Vaizde išvydau premjerą Trudeau, skubiai einantį koridoriumi kartu su nedidele žmonių grupe, kuri jį sekė iš paskos. Jie buvo gerai apsirengę, kaip parlamento nariai. Nemačiau jų veidų. Patalpos lubos buvo aukštos, o grindys buvo marmurinės. Man tai priminė parlamento pastatą. Trudeau ėjo link vienų durų, virš jų aš mačiau raudoną "IŠĖJIMAS" ženklą. Jis atidarė duris ir toliau ėjo žemyn laiptais, jis ėjo vienas, nes kiti juo iš paskos nebesekė. Jis nulipo keletą laiptų, tuomet sustojo ir atsisėdo. Jis susiėmė su rankomis savo galvą. Regėjimo pabaiga.


Suprantu, jog tai dar vienas patvirtinimas, jog Trudeau pasitrauks iš Kanados premjero pareigų. Artėja pokytis valdžioje, bet kada tai įvyks ir kaip, aš nežinau. Jie skubiai jį nuvedė prie durų - tai galėtų reikšti, jog nariai esantys jo liberalų partijoje atsigręš prieš jį, kad išgelbėtų savo pačių karjeras ir užsitikrintų, kad jis paliks pareigas. Tai būdas jiems atskirti save nuo Trudeau ir išgelbėti savo reputaciją ir partiją. Raudonas išėjimo ženklas aiškiai parodo kelią, vedantį iš pastato ir iš vyriausybės. (Žiūrėti nuotrauką žemiau). Raudona spalva reiškia, kad jo rankos suteptos krauju. Durys - tai vienintelės duris į pastato šoną ar galą. Tai nėra pagrindinis išėjimas, kurį šioje pozicijoje esantis asmuo pasirinktų. Tai žeminantis dalykas. Man tai primena darbuotojus, kuriems yra liepta pasišalinti per galines duris, kad jie nebūtų pastebėti. Trudeau prisėda ant laiptų ir rankomis susiima galvą, nes jis negali patikėti tuo, kas jam įvyko. Jo kalnas iš tikrųjų sugriūna.


Žinau, kad Dievas ir daugiau žmonių pašalins iš reikšmingų pozicijų, kaip kad Jis ir minėjo praeitame regėjime, bet vėlgi, aš nežinau, kada tai įvyks. Aš tiesiog Juo pasitikėsiu Jo tobulu laiku ir toliau budėsiu ir melsiuosi.
 
Šį rytą, rugsėjo 8 dieną, savo Dievo laiku, aš turėjau trumpą regėjimą apie Trudeau veidą, kuris iš dalies persimainė į gyvatę, o jo liežuvis tapo skeltas, nes jis vis išsikišdavo jam iš brunos. Trudeau žodžiai tapo nuodais šiai tautai, kaip klastingos gyvatės. Tai buvo šlykštus vaizdas. Ech. Viešpatie, pašalink jį [iš pareigų] ir išgelbėk jį. Ačiū.

Dėl ankstesnių regėjimų: esu mačiusi, kaip jis rankomis susiima galvą regėjime Nr. 304. Regėjime Nr. 340, Trudeau kalnas sugriūna ir "jis buvo ant kelių, palinkęs virš mažo riedulio, jo veidas nuleistas, jis negalėjo tuo patikėti." Kiti regėjimai apie Trudeau ir artėjančius pokyčius valdžioje: Nr. 339, 343, 361.
https://thepropheticbride.wordpress.com/2022/09/06/vision-364-dark-haired-giants-trudeau-rushing-to-exit-the-parliament-bldg-trudeaus-forked-tongue/

 

 

***BIBLIJOS PERLAI komentaras***

 

Ištraukos iš Šventojo Rašto, paminėtos regėjime:

 

Skaičių 13:7-33 https://www.bible.com/en-GB/bible/419/NUM.13.LBD-KAN

Skaičių 14:1-38 https://www.bible.com/en-GB/bible/419/NUM.14.LBD-KAN

1 Samuelio 17 https://www.bible.com/en-GB/bible/419/1SA.17.LBD-KAN

 

"Be to, jis nukovė vieną egiptietį, penkių uolekčių ūgio milžiną. Nors egiptietis turėjo rankoje ietį kaip audėjo riestuvą, Benaja išėjo prieš jį su vėzdu ir išplėšęs ietį iš egiptiečio rankos nukovė jo paties ietimi." (1 Metraščių 11:23)

 

"Po to kilo karas su filistinais prie Gezero. Tuomet Sibechajas Hušietis nukovė Sipają, kuris buvo vienas iš refajų palikuonių. Jie buvo nugalėti." (1 Metraščių 20:4)

 

"Vėl kilo karas su filistinais. Jayro sūnus Elhananas nukovė Galijoto Gatiečio brolį Lachmį, kurio ieties kotas buvo kaip audėjų riestuvas." (1 Metraščių 20:5)

 

"Šie buvo kilę iš refajų Gate. Jie krito nuo Dovydo ir jo vyrų rankos." (1 Metraščių 20:8)

 

"Keturioliktaisiais metais Kedorlaomeras ir jam artimi karaliai atžygiavo ir numalšino refajus Aštarot Karnaimuose, zuzus Hame, emus Šave Kirjataimuose." (Pradžios 14:5)

 

"Vienas iš milžinų palikuonių, Išbi Benobas, bandė Dovydą užmušti. Jo bronzinė ietis svėrė tris šimtus šekelių, ir jis turėjo prisijuosęs naują kalaviją. Bet Cerujos sūnus Abišajas atėjo jam į pagalbą, puolė filistiną ir užmušė. Tuomet Dovydo vyrai prisiekdami jam kalbėjo: 'Į mūšį su mumis daugiau neisi, kad neužgesintumei Izraelio žiburio'." (2 Samuelio 21:16-17)


"Nebėra meilėje baimės, bet tobula meilė išveja baimę. Baimė numato bausmę, taigi kas bijo, tas dar netobulai myli." (1 Jono 4:18)