Šarlenės regėjimai

Šarlenės regėjimas Nr. 316 – 9-as regėjimas apie milžinų sugrįžimą: „Kaip Nojaus dienomis“

2021 m. rugpjūčio 13 d., penktadienio rytas

 

Ėjau į Dievo švetyklą, kad praleisčiau laiką su Dievu. Užlipau laiptais ir nusilenkiau priešais Viešpatį Dievą. Kai nusilenkiau, pastebėjau angelą Arielį ateinantį iš dešinės kartu su manimi nusilenkti. Keletą minučių pabuvau tyloje. Tuomet prabilo angelas Arielis: „Dukra, Aukščiausiojo Dievo tarnaite, ateik.“ Jis padavė man savo ranką ir aš atsistojau ir mes nuėjome per vietą, kuri yra priešais Dievą. Mes priėjome iki šios vietos pabaigos ir aš išgirdau garsų griaustinį ir balsą sakantį: „Aš Esu Viešpats. Kito nėra.“ Tuomet aš pažvelgiau. Aš žvelgiau žemyn ir vėl aš mačiau Žemę, esančią apačioje. Tuomet iš arti galėjau matyti didelį žmogų – milžiną su rausvais plaukais, besistengiantį greitai praeiti per seklią upę. Jis buvo nerangus ir negalėjo gerai bėgti. Mačiau žmones su šautuvais ir ginklais, bėgančius už jo, besivejančius jį. Abiejose upės pusėse buvo miškai ir už miško aš mačiau kalnus.

 

Angelas Arielis pasakė: „Tai iš senovės laikų, kaip Nojaus dienomis. Milžinai yra ruošiami ir jie sugrįš.“ Ką tai rieškia: „ruošiami“? Arielis atsakė: „Priešas juos ruošia kaip ir senovės dienomis, kai milžinai vaikščiojo Žemėje.“ Ar tai dalis priešo plano? Arielis atsakė: „Taip, dukra“.

 

Pradžios knygos 6:4 yra apie tai trumpai parašyta: „Anomis dienomis žemėje buvo milžinų [t. y. nefilimai]. Kai Dievo sūnūs [t. y. puolę angelai] vesdavo žmonių dukteris ir jos pagimdydavo jiems vaikų, jie būdavo galiūnais, senovėje garsiais vyrais.”

 

Nefilimus sukūrė specialūs angelai Budėtojai – angelai, kurie turėjo prižiūrėti žmoniją ir atsiskaityti [Dievui]. Bet jie pasitraukė iš savo pareigų ir sukilo prieš Dievą: užsigeidė žmogaus dukterų ir turėjo lytinių santykių su jomis. Vaikai, kurie jiems gimė yra milžinai – nefilimai. Enocho knyga paaiškina apie tai 6-19 skyriuose. Kadangi milžinai buvo sukurti iš dvasios ir kūno, jų DNR buvo modifikuota, o tai nulėmė, jog jie negali būti išgebėti – jie nėra sukurti pagal Dievo paveikslą, jie neturi sielos, kurią būtų galima išgelbėti. Jėzus nemirė už milžinus. (Regėjimuose Nr. 235, 268 Jėzus tai taip pat paaiškina). Kai jie miršta, yra išleidžiama piktoji dvasia, žr. Enocho knygos 15-ą skyrių.

 

Jėzus sakė peržvelgti ankstesnius regėjimus: Nr. 14, 17, 44, 106, 140, 163, 235, 268.

 

Mato 24:37 Jėzus sako: „Kaip buvo Nojaus dienomis, taip bus ir tada, kai ateis Žmogaus Sūnus.”

 

Kokia žinutė? Jėzus pasakė: „Mano mylimi vaikai, Aš Esu jūsų stiprybė ir drąsa, Manyje jūs galite stovėti tvirtai ir nebijoti.“

 

Aš taip pat supratau, jog Jėzus per Savo Žodį ir per daugelį pranašų įspėja apie ateities įvykius tam, kad mes būtume pasiruošę ir nebūtume tokie šokiruoti, kai tai įvyks. Kaip Jėzus yra anksčiau sakęs: „Matot, Aš jums apie tai iš anksto pasakiau…“

 

Yra tam tikra priežastis, kodėl Dievas pakvietė mane skaityti Enocho knygą. Man tai padeda suprastį šį regėjimą!

 

Enocho knyga

 

6 skyrius

 

1 Tomis dienomis, kai pradėjo daugėti žmonių, gražios ir dailios joms gimė dukterys. 2. Ir angelai, dangaus sūnūs, (Budėtojai) matė ir geidė jų, ir sakė vienas kitam: „Eime, pasirinkime sau žmonų iš žmonių dukterų. 3. ir turėkime su jomis vaikų…“ 6. Jų buvo du šimtai, kurie Jeredo dienomis nusileido ant Hermono kalno viršūnės, ir jie pavadino jį Hermono kalnu, nes ten jie prisiekė ir susaistė save pagal daugelį prakeiksmų dėl savo elgesio…“

 

7 skyrius

 

1. Ir jie visi kartu nuėjo ir pasiėmė sau žmonas, kiekvienas pasiimdamas sau po vieną, ir jie pradėjo su jomis sueiti ir suteršti save seksu su jomis. 2. Ir angelai pamokė jas kerų ir užkeikimų ir augalų šaknų įpjovimų ir supažindino jas su augalais. 3. Ir moterys tapo nėščios, ir jos pagimdė didelius milžinus, kurių ūgis buvo trys tūkstančiai elų. (Šarlenė: „Nežinau, kiek tai yra“). 4. Milžinai suvartojo visą žmonių vargą ir triūsą. O kai žmonės nebegalėjo ilgiau jų išlaikyti, milžinai atsigręžė prieš juos ir prarijo žmones. 5. Ir jie pradėjo nusidėti prieš paukščius, žvėris, roplius ir žuvis ir rijo vienas kito kūnus ir gėrė kraują. (Šarlenė: „Manau, jog šitaip atsirado diznozaurai“), (čia kalbama apie maišymąsi su gyvūnais, paukščiais ir t.t.).

 

15 skyrius

 

(Dievas kalbasi su Budėtojais ir galiausiai jiems ištaria teismo sprendimą). 6. Bet jūs pradžioje buvote dvasinės būtybės, gyvenote amžinąjį gyvenimą, ir buvote nemirtingi per visas pasaulio kartas. Todėl Aš ir nepaskyriau jums turėti žmonų, nes jūs esate dvasinės dangaus būtybės ir danguje buvo jūsų gyvenamoji vieta. 8. Ir dabar, milžinai, kurie gavosi iš dvasių ir kūno bus vadinami blogosiomis dvasiomis Žemėje, ir gyvens Žemėje. Piktosios dvasios išėjo iš jų kūnų, nes jie gimė iš žmogaus ir šventųjų Budėtojų, jų pradžia yra pirminės kilmės. 10. Jie bus piktosios dvasios šioje Žemėje… O dangaus dvasių buveinė bus danguje, bet Žemės dvasių, kurios gimė Žemėje, buveinė bus Žemėje. Ir milžinų dvasios sukels vargus, priespaudas, naikins, puls, sukels karus, destrukcijas ir sukels problemų Žemėje.

 

Prašau supraskite, aš vis dar stengiuosi išsiaiškinti, kaip priešas „ruošia“ milžinus. Aš žinau tik iš dalies ir matau iš dalies. Laukiu šio paaiškinimo iš Jėzaus. O iki to laiko, Steve Quayle yra autoritetas milžinų klausimu. Jis gali atsakyti į jūsų klausimus.

 

https://thepropheticbride.wordpress.com/2021/08/13/vision-316-9th-vision-of-the-return-of-giants-as-in-the-days-of-noah/