Šarlenės regėjimai

Šarlenės regėjimas Nr. 343 – Trudeau bus išbalsuotas / Bažnyčiai reikia prabusti / Artinasi atgimimas

2022 m. vasario 16 d., trečiadienio rytas

 

Pastaruoju metu nekaip jaučiausi, todėl mano maldos laikas ir žinučių gavimo iš Dievo laikas buvo šįryt. Tai buvo prieš mano buvimo su Dievu laiką. Tai nėra neįprasta, nes anksčiau šiuo laiku esu gavusi daug apreiškimų.

 

Atsiradau paplūdimyje, kur bangos švelniai skalavo krantą. Sėdėjau basa. Bangos paliesdavo mano pėdas prieš sugrįždamos atgal į jūrą. Pasisukau ir išvydau Dievą milžiniško liūto pavidalu, stovintį priešais mane. Nusilenkiau su veidu paliesdama smėlį. Tuomet Jis prigulė, o pati žemė sudrebėjo, kai Jis taip padarė. Žiūrėjau į Jo akis ir jos buvo mielos ir švelnios. Jis kvėptelėjo man į veidą ir pasakė: „Būk ramybėje, dukra.“ Atsisėdau prie vienos iš Jo priekinių letenų, kad pabūčiau ramybėje. Pasilikau ten keletą minučių. Sunku yra tiesiog būti tyliai ir nieko nesakyti. Tada Dievas atsistojo ir pradėjo eiti priekyje manęs. Pažvelgiau žemyn ir išvydau didžiulį Jo pėdos antspaudą/pėdsaką! Įlipau į jo vidų ir jo gylis pralenkė mano ūgį! Jeigu man jį reiktų išmatuoti, sakyčiau, kad Jo pėdsakas buvo 12x12 pėdų [3,6x3,6 m] arba net didesnis. Sekiau paskui Viešpatį, kol Jis ėjo. Jo uodega mosikavo ore ir man reikėjo pažvelgti aukštyn, kad galėčiau pamatyti uodegos kutą. Išgirdau Jį sakantį: „Aš einu pirma tavęs, dukra. Tu esi saugi netgi mano pėdos antspaude.“ Man tai priminė ištrauką apie tai, jog mano žingsniai yra saugūs Jame. Ps 37:23 „Viešpats nukreipia gero žmogaus žingsnius ir Jis džiaugiasi jo keliu.“ KJV vertimas, o NIV vertime parašyta „Viešpats sutvirtina žingsnius to žmogaus, kuris džiaugiasi Juo.“ Man taip pat patinka TPT vertimas „Kai Yahweh džiaugiasi tuo, kaip tu gyveni savo gyvenimą, tuomet Jis vedą kiekvieną tavo žingsnį.“

 

Tuomet išgirdau kaip Viešpats pasakė: „Pažvelk į savo Ministrą pirmininką.“ Aš pažvelgiau aukštyn ir aš vėl išvydau premjerą Trudeau, sėdintį savo krėsle, rankomis jis buvo susiėmęs už galvos ir žiūrėjo su netikėjimu. Tuomet vaizdas pasikeitė ir aš išvydau federalinį parlamentą sesijoje Otavoje ir sesija buvo pertraukta triukšmo. Buvo girdėti bildesys ir garsūs balsai. Išgirdau Viešpatį, sakantį: „Jie išbalsuos jį. Dalykai atsiskleidžia, dukra. Įvyks balsavimas ir jis bus pašalintas.“ Premjeras bus pašalintas, aš paklausiau? „Taip, dukra. Bet yra daugiau nei tai. Korupcija bus atskleista. Laikui bėgant – melas bus atskleistas. Slapti sumanymai bus atskleisti. Tavo šalis sukyla. Aš tai naudoju kaip katalizatorių. Bažnyčia pabus. Korupcijos ir religijos sienos nugrius.“

 

Supratau, jog bus išlieta tiesa. Panašiai kaip barometro prietaisas, kurį aš turiu. Praėjusią savaitę slėgis buvo toks mažas, jog skystis tekėjo iš viršaus ir lašėjo ant palangės. (Labai skausminga mano galvai diena!). Man buvo pranešta, jog tai pranašiškas ženklas. Tiesa iškils į paviršių, kai korupcija bus atskleista. Ir dėl to, įvyks pasikeitimas vadovų postuose šioje tautoje. Esu turėjusi ankstesnių regėjimų apie Trudeau: apie rinkimų pralaimėjimą Nr. 304, ateinantį pokytį vyriausybėje Nr. 339, sugriūvantį Trudeau kalną Nr. 340, 341. Tai 5-as regėjimas apie Trudeau ir jo pašalinimą iš vadovo posto. Amen!

 

Tuomet išvydau milžinišką tiranozaurą reksą. Supratau, jog tai reprezentuoja religinę dvasią. Jis sugniuždė bažnyčią, nes ją laikė pavergtą, kaip pakinkytą į jungą. Man tai priminė ištrauką iš Raudų 1:14 „Mano nuodėmės į jungą buvo surištos…“ Mūsų tauta ir bažnyčia yra surištos į jungą – jis kabo mums ant kaklų, mes esame belaisviai. Išvydau galingus angelus išsitraukiančius savo kalavijus, puolančius tą tiranozaurą reksą ir pagaunantį jį. Mačiau save, kaip sudaviau religijos dvasiai per pėdą. Ji suriaumojo iš skausmo. Mes visi jį puolėme. Aš nebuvau viena. Tai ateina iš kylančios bažnyčios. Kai jie supras, jog jie nusidėjo, jie atgailaus ir pakils maldoje. Būtent taip ir pargriaunama religija. Viskas prasideda nuo bažnyčios ganytojo, kuris atgailauja ir kviečia savo bandą atgailai ir atstatymui. „Atgailoje ir ramybėje yra jūsų išgelbėjimas…“ Iz 30:15. Tai vienintelis kelias.

 

Supratau, jog Dievas kviečia žmones, kad padėtų atstatyti sugriautą bažnyčią. Dievas pasakė: „Aš keliu Nehemijus, Ezras, Mozes, Deboras, Esteras, Mordechajus, Danielius ir kitus pranašus, kad atkurtų ir atstatytų Mano bažnyčią. Ateina atgimimas. Taip, dukra, ateina atgimimas. Toliau melskis to. Aš būsiu pašlovintas tame.“

 

Man buvo priminta ištrauka iš Raudų 2:18-19 „Šaukis širdimi Viešpaties, dejuok, Siono dukterie! Liek ašaras upeliais dieną naktį… Atsikelk ir šaukis naktį kiekvienos sargybos pradžioje! Išliek savo širdį kaip vandenį Viešpaties akivaizdoje! Kelk į jį rankas...“

 

Paklausiau Viešpaties apie tuos, kurie prisideda prie premjero melo. Mąsčiau apie federalinį sveikatos ministrą, kuris patarinėja premjerui. Išgirdau Viešpatį, sakant: „Jų mokslas nėra Mano mokslas. Aš pašalinsiu arčiausiai esančius prie premjero, kurie man yra pasibjaurėjimas. Jis bus nutildytas ir pašalintas. Jo melagingas liežuvis bus išpjautas. Jis šnabždėjo melus premjerui į ausį pakankamai ilgai.“ Suprantu, jog šitoje vietoje šnabždanti dvasia yra pitono dvasia. Nesileisiu į detales, nes tai jau kitas puslapis. Yra daug patikimų apaštalų ir pranašų, kurie kalba apie pitono dvasią. Jennifer LeClaire, Isaiah Saldivar, Daniel Adams, Mike Signorelli ir kiti.

 

https://thepropheticbride.wordpress.com/2022/02/16/vision-343-trudeau-will-be-voted-out-the-church-to-wake-up-revival-is-coming/