Šarlenės regėjimai

Šarlenės regėjimas Nr. 339 – Ginkluotės pagerinimas / Ateina pokyčiai į Kanadą / Skelbkite Dievo Žodį, nes jis yra kalavijas

2022 m. sausio 17 d., pirmadienio vakaras

 

Garbinau ir šlovinau Viešpatį Jėzų Sosto patalpoje, kaip kad visada. Pradėjau užtarti Izraelį giesme ir naudojau vėliavą. Mėgstu Joshua Aarono giesmes, taip pat jų metu skelbiu Rašto ištraukas Dievui dėl Jo pažadų Izraeliui. Toliau meldžiausi ir užtarinėjau kitais klausimais. Atėjus metui skelbi 91-ą psalmę, aš dar kartą atsiradau kalno papėdėje, kur Mozė sėdėjo ant akmens, lyg laukdamas manęs. Mąsčiau, kur kiti kariai buvo. Supratau, jog jie buvo susirinkę dešinėje kalno pusėje ir mes susitiksime viršūnėje. Mozė ten buvo, kad mane padrąsintų. Tuomet jis nurodė man kopti, ir mes kopėme tylėdami. Priėjome didžiulę uolą priekyje mūsų, kuri atrodė kaip siena, bauginanti mane. Kartais priešas padeda kliūtis mūsų kelyje, pro kurias atrodo neįmanoma praeiti. Tai dažnai mus palieka nusivylusius ir išvargusius – netgi iki nevilties, ir mes esame viliojami pasiduoti, o gal mes ir pasiduodame kuriam laikui. Tai priešo strategija. Bet mes žinome, jog su Dievu viskas įmanoma. Manau taip pat svarbu būti bendravime su žmonėmis, kurie kalbėtų tiesą ir padrąsinimus mūsų gyvenimams. Tuomet tą kliūtį išvydau iš kitos perspektyvos. Buvau ore ir žvelgiau žemyn į mus ir mačiau, jog perkėlus tik keletą akmenų, atsivertų kelias mums praeiti. Svarbu prisiminti paprašyti Jėzaus pagalbos – strategijų kaip pašalinti arba kaip apeiti kliūtis. Dievas nebūtinai jas pašalins iš karto, nes Jis gali siekti mus kai ko išmokyti, bet Jis yra ištikimas laikyti mus Savo poilsyje, kol mes laukiame. Ir tai visada bus Jo numatytu laiku.

 

Mes tęsėme savo kelią ir prisijungėme prie kitų karių viršūnėje. Tuomet išvydau save, vilkinčią naują blizgančią ginkluotę. Tai buvo lyg lengvas auksinis metalas. Tuomet iš arti išvydau savo šalmą. Jo kraštai yra nusagstyti deimantais. Virš kaktos vidurinėje vietoje yra trys brangakmeniai. Vidurinysis brangakmenis yra grynas safyras ir yra didesnis nei kiti du esantys jam iš šonų. Mažesnieji brangakmeniai yra šviesiai mėlyni lyg akvamarinas. Suradau panašią nuotrauką savo šalmo, bet ta dalis, kuri eina virš akių nebuvo tiesi, bet buvo įlenkta kaip kad širdies forma, kuri matoma antroje nuotraukoje.

 

   

 

Tuomet galėjau iš arti matyti savo kalavijo rankeną. Ant jos yra trys brangakmeniai, kurie vertikaliai išdėlioti skaisčiai auksiniame metale. Jie visi to paties dydžio su septyniakampe forma. Manau, jog brangakmeniai yra raudonos, rožinės ir žalios spalvų. (Supratau, jog rožinis brangakmenis – tai rožinis deimantas. O aš mėgstu rožinę!) Negalėjau niekur surasti savo kalavijo nuotrauką. Viena, kurią radau yra kažkuom panaši. Buoželė yra mažesnė ir užapvalinta, stalo teniso kamuolio dydžio, o skersinis yra ne toks išlenktas. Taip pat kažkas yra išgraviruota ant ašmenų, kas yra užrašyta dangiška kalba, bet man nebuvo duota interpretacija. Išgirdau: „Siek to.“ Man buvo duota Pat 25:2 „Dievo šlovė – nuslėpti dalyką, karaliaus garbė – ištirti dalyką.“ Supratau, jog daugeliui karių suteikiami pagerinimai. Tai buvo mano angelas (kurio jau ilgoką laiką nebuvau mačiusi), kuris pristatė man pagerintą kalaviją.

 

 

Išvykau su savo ereliu skelbdama 91-ą psalmę. Atrodo, jog mes sustojome ir nusileidome ant žemės kažkur netoli upelio. Pažvelgiau į viršų ir išvydau daugybę karių su jų ereliais, tūkstančiais skrendančių kartu viena kryptimi. Buvo nepaprastas vaizdas. Žinojau, jog turiu prie jų prisijungti. Mums skrendant kartu, aš pastebėjau tamsius debesis už mūsų, greitai besiartinančius ir apsupančius mus. Tuomet aukščiau savo kairėje išvydau Jėzų. Jis sėdėjo ant Savo balto žirgo kartu su angelų būriu. Staiga visi kariai išsitraukė savo kalavijus. Mes buvome mūšyje. Išgirdau Viešpatį sakantį: „Šis mūšis už tautas.“ Ir tuomet išgirdau Viešpatį sakantį paskutines 91-os psalmės eilutes: „Kadangi jie pamilo Mane, Aš išlaisvinsiu juos ir apginsiu, nes jie Mano vardą pažįsta. Jie šauksis Manęs, ir Aš jiems atsakysiu. Būsiu su jais varge, išlaisvinsiu juos ir pagerbsiu. Ilgu gyvenimu pasotinsiu juos ir parodysiu jiems Savo išgelbėjimą.“

 

Tuomet išvydau bažnyčią. Ir aš mačiau didžiulį dvasinį demonišką valdovą virš jos. Mačiau kaip sugriūna bažnyčios sienos. Tada išgirdau Viešpatį sakantį: „Tavo liudijimo Žodis nugriauna sienas. Skelbk Mano Žodį. Skelbk ir deklaruok Raštą, nes Mano Žodis yra kalavijas. Pūskite šofarus.“

 

Mano supratimas toks, jog tikinčiųjų liudijimas kalba galingus žodžius į fizines ir dvasines realybes. Per kiekvieną istoriją, atsiskleidžia Dievo šlovė ir Jo širdis mums. Jos padrąsina, suteikia vilties ir leidžia augti tikėjime. Liudijimai kaip ginklai prieš priešus, panašiai kaip garbinimas ir šlovinimas, malda ir Dievo Žodžio kalbėjimas – jie pakeičia atmosferą, pasipriešina tam, ką priešas daro, ir net priverčia juos bėgti! (Man buvo priminta knyga „The Essential Guide to Healing“, kurią parašė Randy Clark ir Bill Johnson, 8 skyrius).

 

Aš taip pat supratau, kad reikia paraginti mus ir toliau skelbti bei deklaruoti Dievo Žodį virš bažnyčios. Arba atlikti pranašišką veiksmą. Per praėjusių metų, t. y. 2021, Paschą Jėzus nurodė man atlikti Jozuės žygio aplink Jerichą veiksmą. Kol žygiavau aplink bažnyčią, aš skelbiau Dievo Žodį kartą per dieną septynias dienas. Tuomet septintąją dieną, aš žygiavau aplink bažnyčią septynis kartus ir pučiau savo šofarą. Regėjimas, kurį mačiau po to, kai pučiau šofarą, buvo neįtikėtinas! Tai buvo apie tai, kaip ateities bažnyčios sienos nugriuvo. Tuomet Jėzus pradėjo ją atstatyti rankomis. Tuomet išvydau galingą angelą, esantį ore virš stovėjimo aikštelės, laukiantį Dievo, kad duotų jam nurodymą užpulti religijos dvasią, kuri laiko bažnyčią sukaustytą. Kovokime už bažnyčią ir išlaisvinkime ją. Religijos sienos nukrenta Jėzaus vardu!! Tvirtovės sugriūna, Jėzaus Kristaus Mesijo vardu! Amen!

 

Tada Jėzus man parodė Kanadoje esančio Otavos parlamento pastatą ir Kanados vėliavą ant vėliavakočio priešais pastatą. Tuomet pastatas pradėjo griūti ir tapo nuolaužų krūva. Ir Jis pasakė: „Mano Žodžio galia nuverčia vyriausybę.“

 

 

 

Aš supratau, jog mes turime kalbėti Rašto žodžiais apie vyriausybę. Pavyzdžiui, Ps 33:10-11 „Viešpats paverčia niekais tautų užmojus (Kanados vyriausybės), suardo tautų planus. Viešpaties sumanymas (Kanadai) lieka per amžius, Jo širdies mintys (Kanadai) per kartų kartas.“ Jer 33:6 „Bet Aš juos vėl išgelbėsiu ir išgydysiu (Kanadą), atversiu jiems taikos ir tiesos gausybę.“ Ps 72:8 „Teviešpatauja jis nuo jūros ligi jūros (Kanadoje) ir nuo Upės ligi žemės pakraščių.“ [Angl. k.: Ps 72:8 “He shall have dominion from sea to sea, (in Canada) and from the river to the ends of the earth.”]. Žodis „dominija“ buvau panaudotas oficialiame Kanados įstatyme „The Dominion of Canada“ [Kanados Dominija], o liepos 1 diena buvo vadinama Dominijos diena iki pat 1982 m. Šiandien ji vadinama Kanados diena.

https://www.christiancourier.ca/canada-and-christs-dominion-from-sea-to-sea/

 

Tada Jis parodė man naująją Kanados vėliavą ant vėliavakočio stipriai blaškomą vėjo. Ji atrodė taip pat kaip senoji, tik kad spalvos buvo ryškesnės – raudonas klevoo lapas buvo skaisčiai raudonas, o balta buvo tyriausia balta.

 

Tada Jėzus pasakė: „Priešo sumanymas yra suradomas. Aš atskleidžiu melą. Jų laikas beveik baigėsi. Ar Mano Žodis nėra kaip ugnis, kaip trupinantis uolą kūjis? Aš dar nebaigiau su šia tauta. Aš ją atstatysiu. Nauji vadai iškils. Aš ruošiuosi pastatyti naują vėliavą ir jūsų tauta bus šlovinga ir laisva. Mano vardas bus minimas. Toliau kovokite ir nepasiduokite.“

 

Ačiū, Dieve Tėve!

 

https://thepropheticbride.wordpress.com/2022/01/17/vision-339-armour-upgrades-change-coming-to-canada-declare-gods-word-as-it-is-a-sword/

 

 

Papildymas 2022 m. vasario 1 d.

 

Pasauliui toliau stebink, kas vyksta Kanadoje su sunkvežimių konvojumi, tampa akivaizdu, jog tai motyvavo kitas šalis daryti tą patį. Yra reportažų apie organizuojamus konvojus Australijoje, Naujojoje Zelandijoje, Brazilijoje, Trinidade ir Tobage, Egipte, Europoje: Prancūzijoje, Ispanijoje, Slovėnijoje ir kitose pasaulio šalyse. Regėjime Nr. 339 Jėzus pasakė: „Šis mūšis už tautas“. Ir iš tiesų taip yra! Tegul žmonės pakyla!

 

Gaila, bet daugumai klausantis pagrindinės žiniasklaidos, tiesa apie tai, kas iš tiesų vyksta Parlamento kalvoje Otavoje, yra nuslepiama ir iškeičiama į melą. Jie nusprendžia susikoncentruoti į kelias situacijas, kurios buvo daugiausia sukurtos žmonių, kurie net nėra konvojaus dalis, arba susikoncentruoja į situacijas, kurios buvo iškreiptos ir sufabrikuotos. Policija nepranešė nė apie vieną areštą per visą 2022 m. sausio 29-30 savaitgalį. Tai nėra smurtinis protestas, kurį nori premjeras Trudeau ir pagrindinė žiniasklaida perteikti. Jei pasiklausytumėte nepriklausomų žurnalistų, tai ten visiškai kitas supratimas. Turiu draugų, kurie dviem dienom vyko į Otavą, kad patys pasižiūrėtų ir praneštų, kas ten vyksta. Tai visiškai nepanašu į tai, kas rodoma žiniasklaidoje. Yra daugybė nepriklausomos žiniasklaidos platformų, kuriose yra kalbama tiesa. Radau dvi svetaines, kurios gali būti naudingos: https://www.faytene.tv ir https://tnc.news.

 

Sunkvežimių konvojaus protestas tapo kai kuo daugiau nei tik vakcinų mandatų užbaigimas šioje valstybėje. Jis uždegė Kanadoje ugnį, kuri mus suvienijo ir suteikė mums vilties. Jie reprezentuoja daugiau nei sunkvežimių vairuotojus! Jie stovi už visus, kurie yra pavargę ir persisotinę neteisybės ir diktatoriško valdymo, kuris suskaldė ir prislėgė tautą. Liberalioji vyriausybė uždėjo mandatus, kurių jie neturėjo teisės uždėti. Ir iš viso to, mano malda yra ta, kad bažnyčia suprastų, jog laikas pabusti ir pakilti. Dievo žodis paskutinis. Jis sakė, kad Trudeau kris žemyn. Tikiu, jog tai, ką Jis sakė, yra tiesa.

 

Kaip Dievas parodė man praėjusiame regėjime (Nr. 340), Trudeau kalnas sugrius ir jis bus pašalintas. Todėl aš sakau tau, o galingas Trudeau kalne ir tavo neteisinga vyriausybe, tu pavirsi lyguma. Ir belaisviai bus išlaisvinti Jėzaus vardu! (Zach 4:7)

 

Toliau užtarkite maldoje! Ačiū

 

https://thepropheticbride.wordpress.com/2022/02/01/update-re-vision-339-canadas-truck-convoy-protest/