Šarlenės regėjimai

Šarlenės regėjimas Nr. 304 – Kanados Ministro pirmininko lyderiavimas pasikeis / Tunelis prie kalno sugriūna

2021 m. birželio 29 d., antradienio vakaras

 

Data yra teisinga. Aš turėjau du regėjimus 2021 m. birželio 29 d. Pagaliau aš dalinuosi antruoju regėjimu, kurį turėjau vakare. Kitas regėjimas buvo ryte.

 

Šlovinau Viešpatį Jėzų Sosto patalpoje. Dainavau senuosius himnus ir keletą naujesnių šlovinimo dainų/giesmių. Pradėjau melstis ir atėjus laikui skelbti 91-ą psalmę, aš užlipau į savo kalną dešiniuoju šlaitu ir taip pat padrąsinau kitus, buvusius su manimi. Pasiekiau viršūnę, išvydau savo erelį ir mes išskridome man skelbiant psalmę. Mes laikėmės kalnų grandinės. Mes atvykome prie tam tikro kalno ir mano vaizdas buvo toks, jog aš žvelgiau į kalną ir kelią, kuris vingiavo šalia jo. Kelias pasislėpė tunelyje. Pasukome dešinėn į vieną iš tunelio įėjimų ir skridome per jį. Kai tik išskridome iš tunelio, iš jo taip pat išvažiavo ir automobilis ir nuvažiavo vingiuotu keliu. Tuomet išgirdau garsų grumiantį garsą, kuris sklido už mūsų ir aš atsisukau pažiūrėti. Tunelis buvo suniokotas, nes dalis kalno sugriuvo. Supratau, jog tai nutiko dėl žmės drebėjimo ir tai įvyks Europoje.

 

Prie baltojo suolelio, aš paklausiau Jėzaus, ar šis regėjimas yra susijęs su kalnu, kuris sugriuvo ir palaidojo traukinį? Ir Jėzus atsakė: “Ne, dukra, čia kitas.” Tuomet pamąsčiau, jog tunelis šiame regėjime turi kelią, kuris eina per jį. Ankstesniame regėjime, ten buvo traukinys (Nr. 280). Aš padėkojau Viešpačiui, jog automobiliui buvo leista išvengti nelaimės. Bet Jėzus atsakė: “Ten bus keletas, kurie mirs.” Nors aš nemačiau jokių transporto priemonių, kol skelbiau 91-ą psalmę, skrisdama per tunelį, aš meldžiu ir tikiu, jog tai [psalmės deklaravimas] padarė tam tikrą poveikį ir Viešpats Jėzus tai panaudos.

 

Nuėjau pažiūrėti regėjimo. Nulipau laiptais, susitikau mane pasitinkančią grupę, kuri visada yra laiptų apačioje ir mes nuėjome link vietos, kur kiti jau buvo susirinkę. Pažvelgiau ir regėjime išvydau premjerą Džastiną Triudo [Justin Trudeau], kalbantį nuo kažkokios pakylos, jis turėjo mikrofoną ir kreipėsi į auditoriją. Vaizdas pasikeitė ir išvydau jį, sėdintį ant kėdės, jis buvo nuleidęs galvą ir lingavo ją savo rankose. Jis buvo nusiminęs.

 

Tuomet išgirdau Jėzų sakantį: “Jis pralaimės rinkimus. Atėjo laikas pokyčiams tavo tautoje. Aš nepamiršau kraujo praliejimo nuodėmės, kuri yra ant jo rankų ir ant jo tėvo rankų. Vargas tiems, kurie kuria neteisingus įstatymus. Atgailaukite!” Tuomet Jis tęsė: “Dar ne laikas tam, kad priešo planai būtų įvykdyti.”

 

https://thepropheticbride.wordpress.com/2021/06/29/vision-304-leadership-of-canadas-prime-minister-will-change-tunnel-by-mountain-collapses/

 

 

***BIBLIJOS PERLAI komentaras***

 

Justin Trudeau, Kanados ministras pirmininkas:

 

 

Jo kadencija turėtų tęstis iki 2023 m., bet, kiek suprantu, numatomi pirmalaikiai rinkimai jau 2021 metais.