Šarlenės regėjimai

Šarlenės regėjimas Nr. 235 – Milžinas / Didelis medis - “Kaip danguje, taip ir žemėje”

2020 m. liepos 19 d. sekmadienio vakaras

 

Skaitydami šį regėjimą, turėkite omeny, jog aš negaliu pasirinkti, ką noriu matyti!

 

Kaip ir įprastai, Sosto patalpoje šlovinau ir garbinau. Skaičiau Raštą ir dainavau. Ten taip pat buvo ir kitų Sosto patalpoje, bet aš jų gerai nemačiau. Tiesiog žinojau, jog jie ten yra. Vieninteliai, kuriuos aiškiau atpažinau buvo karalius Dovydas ir pranašas Jeremijas, kurie, kaip visada, yra aukštai mano dešinėje ir stovi šalia savo krėslų ar sostų. Atrodo, jog jie ten visada dainuoja kartu su manimi. Nežinau, kodėl Jėzus man leidžia matyt tik juos ir nieko kito.

 

Kai pradėjau melstis ir deklaruoti 91-ą psalmę, atsiradau esanti ant savo erelio ir mes leidomės nuo kalno viršūnės ir keliavome virš visžalio miško, skriedami virš medžių viršūnių. Tada mes nėrėm pro medžius ir atsiradome atviroje miško erdvėje šalia nedidelio upelio. Ten augo paparčiai ir krūmai. Medžiai buvo ganėtinai stori ir aukšti. Mačiau Jėzų, stovintį kitoje upelio pusėje, mano kairėje. Pažvelgiau į priekį ir išvydau milžiną, sėdintį šalia upelio prie akmenų krūvos, kažką valgantį. Jis turėjo raudonus plaukus ir buvo tikrai stambus ir gana bjaurus. Jis man priminė milžiną iš pasakų knygos. Esu turėjusi ankstesnių regėjimų apie milžinus (Nr. 14, 17, 44, 106, 140, 163). Aš pažvelgiau į Jėzų ir pasakiau: “Rimtai, dar vienas milžinų regėjimas?” (Neturėjau omeny skųstis, bet turbūt pasiskundžiau. Atleisk.) Nebuvau tikra, ką turėčiau daryti, nes kaip tik baigiau deklaruoti psalmę. Tada išvydau nedidelę grupę žmonių – galbūt apie 10, kurie tyliai ėjo per mišką. Iš karto pradėjau juos drąsinti, kalbėti Rašto žodžiais, primindama jiems, kad būtų ryžtingi ir stiprūs Viešpatyje kaip Dovydas su Galijotu ir kad jie gali jį nugalėti! Išvydau vieną vyrą, kuris lipo aukštyn akmenimis už milžino ir tada greitai įdūrė savo ilgu peiliu ar kažkuo ilgu ir metaliniu į milžino kaklą, vertikaliai (atrodė, jog tai nuėjo į jo nugarą – atgrasus momentas). Milžinas sureagavo ir suklupo apstulbęs, paėjo kelis žingsnius ir nukrito su bumbtelėjimu. (Girdėjau bumbtelėjimą). Kiti taip pat jį puolė, bet nežinau, kokius ginklus jie naudojo. Atrodo, smūgiai buvo sukoncentruoti į kaklą. Aš ir toliau juos drąsinau. Pažvelgiau į Jėzų ir tai buvo viskas, nes dabar jau buvau prie baltojo suolelio.

 

Paklausiau Jėzaus apie milžiną. Supratau, jog tai susiję su ateitimi. Jis pasakė: “Kaip Nojaus dienomis. Milžinai yra dideli ir stiprūs, bet juos galima nugalėti, nes jie yra gremėzdiški ir lėti.” Aš konkrečiai paklausiau, ar milžinai gali būti išgelbėti dvasine prasme ir Jėzus atsakė: “Ne. Jie yra nefilimai. Jų DNR yra pažeista puolusių angelų. Jie nėra sukurti pagal Dievo paveikslą.” Rašto ištrauka apie tai, kaip puolę angelai pakeitė DNR galima rasti Pradžios knygos 6:5. Supratau, jog šis milžinas yra iš Europos.

 

Nuėjau į regėjimų vietą, susitikau mane pasitinkančią grupę ir nuėjome prie kitų, kurie jau buvo susirinkę. Vaizdas atsivėrė matant milžinišką medį, didžiausią medį, kurį man kada teko matyti, augantį ant uolėtos, miškingos kalvos. Jo kamienas buvo tokio pločio kaip mano namas! Jo šakos buvo stambios ir dengė plačią vietą. Mano vaizdas pasikeitė ir dabar stovėjau ant vienos iš šakų. Galėčiau čia pasistatyti kėdę ir patogiai atsisėsti net nepagalvodama apie galimybę nukristi. Mačiau vaikus ir kitus žmones ant šakų mano kairėje. Tada pažvelgiau žemyn į priekį ir pastebėjau, jog kitoje medžio pusėje buvo uolėtas skardis, kuris leidosi tiesiai žemyn į apačioje esantį miškingą slėnį. Paklausiau Jėzaus apie medį. Jis atsakė: “Kaip danguje, taip ir žemėje.” Aš paklausiau, ar tokio tipo medis yra danguje ir Jis atsakė: “Taip. Bet taip pat bus ir žemėje.” Bus? Jėzus atsakė: “Bus naujas dangus ir nauja žemė. Kūriniai bus tokie, kokių tikėjosi Tėvas.” Tai taip padrąsina! Geras regėjimas! Ačiū, Jėzau.

 

Radau keletą nuotraukų. Įsivaizduokite šį medį (tik daug didesnį!), žvelgiantį į slėnį.

 

 

https://thepropheticbride.wordpress.com/2020/07/20/vision-235-the-giant-the-big-tree-on-earth-as-it-is-in-heaven/

 

 

***BIBLIJOS PERLAI komentaras***

 

Ištrauka iš regėjimo:

 

“Tomis dienomis, kaip ir vėliau, kai dangiškosios būtybės [puolę angelai] susijungė su žmonių dukterimis, žemėje pasirodė milžinai.” (Pradžios 6:4)

 

Mūsų laikais puolę angelai labiau žinomi kaip "ateiviai".