Šarlenės regėjimai

Šarlenės regėjimas Nr. 261 – Užpuolamas JAV karinis laivas / Patarnavimas jūrų pėstininkui / Sodas Danguje

2020 m. gruodžio 22 d., antradienio vakaras

 

Kaip ir visada šlovinau Viešpatį Sosto patalpoje. Ir vėl aš mačiau Karalių Dovydą ir Jeremiją aukščiau mano dešinėje, stovinčius priešais savo sostus, šlovinančius kartu su manimi. Prašau supraskite, mano vaizdas yra kažkiek pridengtas ir aš visuomet galiu matyti tik juos du. Pradėjau melstis ir pasiekusi 91-ą psalmę, aš užlipau į kalną ir susitikau savo erelį ir pradėjau keliauti. Atsiradau žiūrėdama į karinį laivą, esantį kažkokioje įlankoje. Už jų buvo žemė, o jie patys buvo užpulti. Manau, jog esu tai mačiusi anksčiau. Priartėjau prie laivo ir išvydau užsiėmusius jūrų pėstininkus, nes, matyt, jie buvo gavę nurodymų. Išvydau vieną vyrą, kuris skubėjo žemyn geležiniais laiptais. Jis atrodė išsigandęs. Aš jam padainavau padrąsinančias dainas ir pasidalinau savo viltimi. Aš jį palaiminau.

 

Grįžtant prie baltojo suolelio, aš atsiradau kitoje vietoje. Mes buvome ne šventykloje, bet, greičiausiai, lauke dideliame sode su medžiais, gėlėmis, kriokliais ir daugybę takų. Jėzus stovėjo ir laukė manęs. Mes truputį paėjome ir tada prisėdome ant suolelio, kuris buvo šalia tako tarp medžių ir gėlių. Už jo buvo kažkoks krioklys. Vanduo tekėjo virš akmenų į nedidelį vandens telkinį. Aš atpažinau šį sodą, nes prisimenu mačiusi vaikus, bėgiojančius po jį, besijuokiančius ir linksmai leidžiančius laiką. Aš atsisėdau šalia Jo, bet negalėjau aiškiai matyti Jo veido. Pastebėjau, jog šventykla buvo kiek tolėliau aukščiau. Sodas įkurtas žemiau šventyklos, jos dešinėje pusėje. Jėzus manęs paklausė: “Ar tu pasiruošusi?” Kam pasiruošusi? Paklausiau. Ir Jis atsakė: “Ar pasiruošusi daryti darbus, kuriuos Tėvas tave pakvietė daryti?” Kelios mintys dingtelėjo, jog galbūt Jis buvo susirūpinęs, jog nesu pasiruošusi. Bet aš atsakiau: Jeigu Tu manai, jog esu pasiruošusi, tada, vadinasi, esu pasiruošusi. Supratau, jog man numatytas darbas netrukus prasidės. Tada Jis paminėjo man išlikti ištikimai ir klusniai. Jis atsistojo ir patraukė laiptais, vedančiais į šventyklą. Laiptai sudaryti iš dviejų pakopų: viena pakopa laiptų, tada nedidelė plokštuma iš akmens ir tada dar keletas laiptų. Aš nusekiau aukštyn paskui Jėzų. Bet kai pradėjau kilti laiptais, atsiradau laiptų apačioje, kur yra mane pasitinkanti grupė, netoli regėjimo veitos. Jeigu ir ėjau per šventyklą, tai aš to neprisimenu.

 

Susitikau grupę ir mes nuėjome prie regėjimų vietos, kur kiti jau būna susirinkę. Regėjimas atsivėrė mums matant laivo priekį. Mano vaizdas buvo toks, jog žvelgiau į laivo priekį iš vandens lygio, laivas plaukė vandenyne per dideles bangas. Mano vaizdas pasikeitė, dabar mačiau iš šono kaip laivas greitai plaukia, supratau, jog jis skuba į pagalbą kitai tautai. Supratau, jog tai JAV karinis laivas, kuris apsistos kažkur įlankoje ir bus užpultas. Šį užpuolimą vykdys Rusijos pajėgos. Esu turėjusi ankstesnių regėjimų dėl šio užpuolimo: Nr. 84, 85 ir 190, ir, deja, bus daug nukentėjusių. Yra ir atskiras užpuolimas regėjimuose Nr. 22 ir 210. Paklausiau Jėzaus, kada tai įvyks ir Jis atsakė: “Trumpo paskutinės kadencijos pabaigoje.” Kokia žinia? Kaip ir ankstesniuose regėjimuose, man buvo pasakyta:

 

“Jeigu mano žmonės, vadinami mano vardu, nusižemins, melsis ir ieškos mano veido ir nusigręš nuo savo nedorų kelių, tada aš išgirsiu iš dangaus, ir atleisiu jiems nuodėmes ir pagydysiu jų žemę. Melskitės, kad Trumpas priimtų sprendimus, kurie atitinka Mano valią, o ne jo. Jo apsėdimas su SANDORIU, nuves jį į žlugimą.”

 

Mano supratimas toks, jog šio sandorio (žr. regėjimus Nr. 9 ir 176) pasekmės paveiks visą JAV tautą. JAV karinis jūrų laivynas bus sužeistas, kas yra tik pradžia kitų atakų ir galiausiai Rusijos invazija, jeigu jie neatgailaus. Nr. 1, 2, 4, 5, 26, 76, 170, 183.

 

https://thepropheticbride.wordpress.com/2020/12/22/vision-261-attack-on-a-usa-navy-ship-ministering-to-a-marine-a-garden-in-heaven/

 

 

***BIBLIJOS PERLAI komentaras***

 

SANDORIS – čia turimas omeny "Šimtmečio sandoris", kurio pagrindinė esmė yra ta, jog dalis Izraelio žemės bus perleista Palestinai. Dievas Šv. Rašte yra pasakęs, jog Izraelis yra Jo žemė ir ši žemė negali būti padalinta, nes ši žemė yra pažadėta izraelio tautai. Ir jeigu kas padalins Izraelio žemę, tuomet ir jo paties žemė bus padalinta. Jeigu JAV pritars "Šimtmečio sandoriui", tada galima laukti atitinkamų padarinių.