Šarlenės regėjimai

Šarlenės regėjimas Nr. 190 - Tamsus laikas JAV kariuomenei / JAV pilotas

2019 m. spalio 23-24 d., antradienis ir trečiadienis


Garbinau ir šlovinau Viešpatį Sosto patalpoje, kaip kad visada darau. Pradėjusi melstis ir skelbti 91-ą psalmę, aš atsiradau skrisdama su savo ereliu per audros debesis. Mačiau keleivinį lėktuvą, bet ten nepasilikau. Tęsiau toliau, bet po truputį leidausi ir išvydau karinį sraigtasparnį, iš kurio kilo dūmai ir jis skrido taip, lyg būtų netekęs kontrolės. Mačiau pilotą, kuris stengėsi suvaldyti sraigtasparnį ir dabar buvo pats laikas pasirinkti Jėzų! Aš pasidalinau su juo savo viltimi ir tuomet jam giedojau. Jam bėgo ašaros. Sraigtasparnis pradėjo suktis netekęs kontrolės ir tuomet jis sudužo. Mano vaizdas pasikeitė, dabar buvau nelaimės vietoje, kuri buvo šiek tiek priekyje manęs ir truputį dešiniau ant uolėtos žemės, o pilotas buvo mano kairėje, stovėjo priešais mane, kitoje nelaimės vietos pusėje, bet labiau viso vaizdo fone. Ten buvo du angelai, stovintys abiejose jo pusėse. Jis vilkėjo spindintį baltą drabužį ir žiūrėjo į mane su didžiule šypsena. Jis švytėjo. Žinojau, kad jis priėmė teisingą pasirinkimą! Šlovė Viešpačiui! Išvydau kaip jis kartu su angelais pakilo per žybsnio akimirksnį. Tai buvo stulbinanti patirtis. Sunku paaiškinti ar suprasti. Nežinau, ar sraigtasparnyje buvo kitų žmonių.


Buvau labai pavargusi ir nusprendžiau sugrįžti į regėjimą kitą dieną.


2019 m. spalio 24 d. nuėjau pas Jėzų ir paklausiau, ar yra regėjimas įprastoje žiūrėjimo vietoje. Po to, kai susitikau savo šventųjų draugų grupę, mes nuėjome link regėjimų vietos, kur kiti visada yra susirinkę ir pažvelgiau į ekraną. Vaizde išvydau kelias nuotraukas. Pirma, mačiau karinį jūrų laivą vandenyje, kurį, neabejoju, esu mačiusi ir anksčiau senesniame regėjime. (Jėzus patvirtino, jog tai susiję su regėjimu Nr. 84, o ne 22). Tuomet nuotrauka pasikeitė ir aš mačiau pilotą/kareivį, einantį link sraigtasparnio. Lauke buvo tamsoka, bet nebuvau tikra, ar dėl audros, ar dėl to, jog audra vyko prasidedant nakčiai arba prieš pat aušrą. Bet buvo labai vėjuota ir lietinga. Jis savo veidą prisidengė nuo lietaus. Vietovėje esanti lempa leido man matyti, jog čia kažkokio tipo karinė bazė. Supratau, jog tai Amerikos bazė, bet ne ant JAV žemės. Pradėjau Jėzaus klausinėti. Ar šis pilotas eina link sraigtasparnio, kuris vėliau sudužo? "Taip." Ar jis dalyvavo kažkokio tipo gelbėjime? Jėzus atsakė: "Taip." Kas privertė sraigtasparnį sudužti? Ar tai buvo žaibas? "Taip", Jis atsakė. Prireikė šiek tiek laiko, kad suvokčiau visas nuotraukas. Buvau kiek pasimetusi ir Jėzus nurodė man toliau klausti Jo klausimų. Taigi, tam, kad būčiau tikra, dėl visa ko aš paklausiau, ar karinis jūrų laivas galėjo būti rusų? "Ne", atsakė Jėzus. Amerikiečių? "Taip", Jis atsakė. Esu jį mačiusi anksčiau? "Taip, matei." Tuomet supratau, jog pilotas vyko į gelbėjimo misiją, bet, deja, per audrą. Ar jis skrido pasiekti tą JAV karinį jūrų laivą, kuris buvo užpultas, kurį aš mačiau ankstesniame regėjime? Jėzus atsakė: "Taip." Supratau, jog ta amerikiečių karinė bazė yra netoli atakos vietos, bet žodis "netoli" yra reliatyvus. Kas užpuls JAV laivą, Rusija? "Taip", Jėzus atsakė. O, ne. Koks tamsus laikas Amerikos kariuomenei ir valstybei. Ech. Kokia žinutė? Jėzus pasakė: "Tai pasikartojantis įspėjimas iš 2 Metr 7:14. Tauta turi atgailauti ir sugrįžti pas Mane. Tikintieji, toliau melskitės už JAV ir už savo tautą, kad sugrįžtų pas Mane. Aš leidžiu įvykti negandoms, kurios padeda žmonėms nusižeminti ir siekti Manęs."


https://thepropheticbride.wordpress.com/2019/10/24/vision-190-a-dark-time-for-the-usa-military/

 

 

***BIBLIJOS PERLAI komentaras***

 

Ištrauka iš Šventojo Rašto, paminėta regėjime:

 

"Jeigu mano tauta, vadinama mano vardu, nusižemins, melsis, ieškos mano veido ir nusigręš nuo savo nedorų kelių, aš išgirsiu savo dangaus buveinėje, atleisiu nuodėmes ir atgaivinsiu kraštą." (2 Metraščių 7:14)