Šarlenės regėjimai

Šarlenės regėjimas Nr. 183 - Invazija į JAV / Rusijos ataka JAV

2019 m. rugsėjo 15 d., sekmadienio vakaras


Aš garbinau ir šlovinau Viešpatį Sosto patalpoje. Pradėjusi maldos laiką ir skelbdama 91-ą psalmę, aš atsiradau virš miško ir judėjau nuo viršūnių žemyn. Pralėkiau pro kairėje esantį medį su jame esančiais trimis lokiais! - 2 mažyliai ir mama. Priešais mane buvo upelis arba nedidelė upė su pakraščiuose esančiais krūmais ir medžiais. Aš mąsčiau, kas galėjo išgąsdinti lokius? Aš pažvelgiau į visą vaizdą ir paklausiau Jėzaus, ką aš matau? "Žvelk įdėmiai", - Jis pasakė. Tuomet išvydau karių veidus, kurie slėpėsi krymūnuose. Jie vilkėjo tamsius kamufliažinius šalmus. Žinojau, jog kariai buvo išsigandę. Pradėjau jiems giedoti ir kalbėti padrąsinimo žodžius ir pasidalinau su jais savo viltimi. Aš pasidalinau su jais ištrauka iš Iz 41:10 ir kitų Rašto vietų. Mačiau kaip nedidelė karių grupė išlindo iš savo slėptuvių ir pradėjo eiti vienas už kito per negilų upelį, išilgai jo. Jie nuėjo link kairės. Supratau, kad jie laukė progos pajudėti, kai bus saugu. Palaiminau juos su malda ir sugrįžau prie baltojo suolelio vietos, kaip kad visada darau.


Aš paklausiau Jėzaus apie karius. Ar jie buvo amerikiečiai? Jis atsakė: "Taip." Tuomet supratau. Jie slėpėsi nuo Rusijos karių? Jis atsakė: "Taip." Tai reiškia, kad buvo įsiveržta į JAV? Jis atsakė: "Taip." Ech.


Aš nulipau laiptais, kaip kad visada, susitikau savo šventuosius draugus ir kartu su susirinkusiais pasisukau pažiūrėti į ekraną. Vaizde išvydau daug sraigtasparnių: tiek pagrindiniame vaizde, tiek ir fone, su kariais, kurie iš sraigtasparnių leidosi žemyn virvėmis. Taip pat mačiau ir parašiutų danguje. Supratau, kad jie rusai. Taip pat iš kitos perspektyvos mačiau vietoves/miestus atakuojamus su raketomis. Tai buvo invazija. Buvo chaosas. Esu mačiusi šį vaizdą - tą dalį su sraigtasparniais ir kariais ankstesniame regėjime Nr. 2). Bet dabar mačiau daugiau. Tai sunku matyti, nes aš turiu šeimą ir draugus JAV.


Jėzau, kokia žiniutė? "Invazija - tai sandorio, kuris padalina Mano žemę, Mano paveldą ir Jeruzalę, pasekmė." Tai nereiškia, jog tai įvyks iš karto? "Ne" - atsakė Jėzus. "Kitos pranašystės bus išpildytos prieš tai įvykstant." Kaip kad šventyklos pastatymas? "Taip." Jis atsakė. Trumpas pagelbės šventyklos statybose? "Taip." (Aš esu turėjusi ankstesnį regėjimą, tai patvirtinantį Nr. 107). Jėzus tęsė toliau sakydamas, kad mes turime "Toliau melsti išminties Trumpui." Jėzus taip pat pasakė: "Gaila, kad visa tauta turės kentėti savo vadovų sprendimo pasekmes." Bet kaip gi tikintieji? "Kaip ir sakiau anksčiau, Aš pasirūpinsiu Savaisiais."


Viešpatie, jaučiu, kad noriu pasakyti, kam vargintis ir melsti išminties Trumpui, jei jis vis tiek pasirašys tą sandorį. "Dukra, prezidentas priima daug sprendimų, ne tik šį vieną (sandorį). Jam reikia tikinčiųjų maldų, kad priimtų sprendimus, kurie Mane tenkina. Jis vis tiek turi padaryti didelį darbą ir jis turi būti palaikomas maldomis." Gerai, tada. Ačiū.


https://thepropheticbride.wordpress.com/2019/09/15/vision-183-invasion-of-the-usa/

 

 

***BIBLIJOS PERLAI komentaras***

 

Ištraukos iš Šventojo Rašto, paminėtos regėjime:


"Nebijok, nes aš su tavimi,
nebūgštauk, nes aš tavo Dievas!
Stiprinsiu tave, padėsiu tau,
remsiu tave savo teisumo dešine."
(Izaijo 41:10)