Šarlenės regėjimai

Šarlenės regėjimas Nr. 170 - Aliaskos kruizinis laivas ir Rusijos invazija

2019 m. birželio 25 d., antradienio vakaras


Aš garbinau ir šlovinau Sosto patalpoje, kaip aš visada darau. Dvasinės kelionės metu, skelbdama 91-ą psalmę, aš skridau pro Aliaskos kruizinį laivą prie Britų Kolumbijos pakrantės, Kanados, jis plaukė šiaurės kryptimi. Aš toliau keliavau vakarų kryptimi, kol deklaravau, ir atvykau prie raketos Rusijoje, kuri turėjo būti paleista. Ji buvo balta. Tuomet aš vėl atsiradau prie kruizinio laivo, bet kažkas ten buvo labai negerai. Šį kartą aš buvau viduje ir ten buvo absoliutus chaosas, žmonės šaukė ir verkė. Aš mąsčiau, ar tai dėl galingos audros, nes atrodė, jog laivas nebuvo gerame balanse, kadangi baldai judėjo į vieną pusę. Aš paprašiau aiškumo ir Jėzus pasakė: "Sprogimas". Aš pradėjau giedoti, kad padrąsinčiau tikinčiuosius ir patraukčiau netikinčius prie Kristaus. Aš prisiminiau raketą, kurią aš mačiau anskčiau. Aš paklausiau Jėzaus, ar jiems smogė ta raketa ir Jėzus pasakė: "Taip." Aš paklausiau, kodėl Rusija turėtų užpulti kruizinį laivą? Jėzus atsakė: "Atsakomasis smūgis". Supratau, jog Kinija palaiko šią ataką.


Prie baltojo suolelio vietos, aš paklausiau Jėzaus, kas vertė baldus judėti į vieną pusę. Jis patvirtino, jog kruizinis laivas skendo ir linko į vieną pusę. Daug žmonių mirs. Ech.


Nuėjau į regėjimų vietą ir susitikau savo šešis ištikimus šventuosius. Mes nuėjome į regėjimų vietą, kur visi kiti buvo susirinkę. Šiandien jie atrodė niūrūs ir tylūs. Aš pasisukau pažiūrėti į ekraną ir išvydau sprogstančią raketą, kuri trenkėsi į žemę. Tuomet mano vaizdas pasikeitė ir aš žiūrėjau į JAV žemėlapį, bet iš netolimo palydovo atstumo. Jis buvo tamsus. Žemėlapis rodė, kur kitos raketos sudavė į žemę, atskleidė sprogimus, kai jos sprogdavo. Supratau, jog tai strateginės vietos, kurios buvo pasirinktos, ir jog tai buvo Rusijos invazija į JAV. Jėzus pasakė: "JAV turi atgailauti. Teismas artinasi į šią tautą, jei jie nepaklausys įspėjimų ir neatgailaus." Aš paklausiau, kas įvyks pirmiau: žemės drebėjimai ar invazija? Jėzus atsakė: "Žemės drebėjimai įvyks prieš invaziją." Supratau, kad maldos nulemia rezultatą. Jėzus pasakė: "Atgaila juos išgelbės." Tuomet Jis man davė ištrauką iš 2 Metr 7:14 "Jeigu Mano tauta, vadinama Mano vardu, nusižemins, melsis, ieškos Mano veido ir nusigręš nuo savo nedorų kelių, Aš išgirsiu Savo dangaus buveinėje, atleisiu nuodėmes ir atgaivinsiu kraštą." Aš esu mačiusi Rusijos ataką ankstesniuose regėjimuose Nr. 1 (mano pats pirmas regėjimas!), 2 ir 22. Prašau melskitės toliau už šią tautą, kad ateitų į atgailą. (Nors visoms tautoms reikia atgailauti, bet konkrečiai šis regėjimas buvo apie JAV.)


https://thepropheticbride.wordpress.com/2019/06/25/vision-170-the-alaskan-cruise-ship-and-the-russian-invasion/