Šarlenės regėjimai

Šarlenės regėjimas Nr. 97 – Mirties angelas aplankys Izraelį / Jokūbo nelaimės metas

2018 m. rugjūčio 20 d.

 

Prabėgo šiek tiek laiko nuo tada, kai buvau nuėjusi pasižiūrėti į regėjimų ekraną. Atostogavau. Nors aš toliau meldžiausi ir leidau laiką su Jėzumi, kol buvome išvykę, bet aš pasirinkau padaryti regėjimų pertrauką. Praleidau puikų laiką garbindama ir šlovindama Sosto patalpoje. Buvo gera vėl tai daryti. Aš sėdėjau su Jėzumi ant balto suolelio ir tiesiog buvau su Juo.

 

Išvydau, kaip vienas iš mano šventųjų draugų man mojavo, todėl aš nuėjau į regėjimų vietą ir su visais pasisveikinau ir pažvelgiau į ekraną.

 

Regėjimas atsivėrė ir mačiau Jėzų stovintį debesyse: DIDŽIULIS Jėzus, kuris buvo labai rimtas. Savo dešinėje rankoje Jis laikė kalaviją ir žodis "teismas" man atėjo į mintį. Tuomet ten, kur stovėjo Jėzus, atsirado nauja figūra. Tai buvo tamsi, grėsminga figūra, kuri vilkėjo juodu ilgu drabužiu su gobtuvu. Savo rankose jis laikė kalaviją, jį buvo suėmęs už rankenos. Kalavijas buvo nukreiptas žemyn. Angelas nebuvo demoniškas. Paklausiau, ar tai yra mirties angelas ir Jėzus atsakė: "Taip."

 

Tuomet vaizdas pasikeitė ir išvydau žmones bėgančius žemyn baltos, kreminės spalvos akmens laiptais, kurie vedė žemyn. Supratau, jog jie bėga slėptis. Dėl mirties angelo, aš supraau, jog tai tas pats angelas, kurį Dievas panaudojo, kad atimtų pirmagimių gyvybes paskutinėje rykštėje, kai izraelitai buvo Egipto vergijoje. Aš taip pat supratau, jog mirties angelas ruošiasi suduoti Izraeliui. Aš buvau liūdna. Aš paklausiau Jėzaus apie tai, kas čia vyksta. Jis pasakė, jog "artinasi laikas, kai aš leisiu mirties angelui ateiti ir pasiimti dalį Mano paveldo. Tai bus labai sudėtingas laikas Izraeliui, didelės nelaimės laikas, toks, kokio niekada nėra buvę, nei po to kada toks bus. Tai turi įvykti, kad sugrąžinčiau juos pas save. Nelaimė ateis ir jie bėgs į kalnus. Jie ieškos prieglobsčio. Jie bėgs ir slėpsis. Toliau melskitės už Izraelį. Melskitės, jog jų širdys sugrįžtų pas Mane. Melskitės, kaip kad ir iki šiol." (Aš vis užtardavau Izraelį maldose už jų išgelbėjimą, jog jie įtikėtų, jog Ješua yra jų Mesijas ir kad pranašystė dėl Izraelio būtų išpildyta, kaip kad parašyta Žodyje. Taip, kaip ir pranašai nuo senovės laikų darė Irzaeliui.) Jėzus davė man ištrauką iš Mato 24:15-21. Aš paklausiau, kada visa tai įvyks ir Jis atsakė:

 

"Greitai, mylimoji." Deja.

 

Nuotraukoje pavaizduota tai, kokį aš mačiau mirties angelą. Nors aš nemačiau jo sparnų.

 

 

https://thepropheticbride.wordpress.com/2018/08/20/vision-97-angel-of-death-will-visit-isreal/

 

 

***BIBLIJOS PERLAI komentaras***

 

“Todėl, kai pamatysite per pranašą Danielių paskelbtą naikinimo bjaurastį, stovinčią šventoje vietoje (kas skaito, teišmano), tada, kas bus Judėjoje, tebėga į kalnus, kas ant stogo, tenelipa žemėn pasiimti ko nors iš savo namų, o kas laukuose, tenegrįžta pasiimti apsiausto. Vargas nėščioms ir žindančioms tomis dienomis! Bet melskitės, kad jums netektų bėgti žiemą ar per sabatą. Tuomet bus didelis suspaudimas, kokio nėra buvę nuo pasaulio pradžios iki dabar ir kokio daugiau nebebus.” (Mato 24:15-21)