Šarlenės regėjimai

Šarlenės regėjimas Nr. 308 – 3-ias įspėjimas dėl Rusijos įsitraukimo į atominį sprogimą vandenyne ir cunamio bangą užliejančią Niujorką, JAV / Rusijos oro ataka JAV

2021 m. liepos 15 d., ketvirtadienio vakaras

 

Šiandien aš šlovinau ir garbinau, kol važinėjau dviračiu aplink savo vietovę. Pasiekusi 91-ą psalmę, aš atvykau prie savo kalno, ir kol aš į jį lipau, aš pastebėjau, jog aš vėl pagelbėjau kitiems. Konkrečiai vienam asmeniui, aš sugriebiau jam už rankos ir padrąsinau šį žmogų tęsti [kopimą]. Kai pasiekiau viršūnę, susitikau savo erelį ir mes išskridome man skelbiant psalmę. Pastebėjau, jog mes skridome žemyn ir aš atsiradau pakibusi virš vandenyno. Mes nėrėme į vandenį ir pasiekėme vandenyno dugną, kur aš išvydau didžiulį prasivėrusi plyšį. Nežinojau, kaip toli plyšys tęsiasi, bet aš supratau, jog jis buvo gilus. Ir jo viduje aš išvydau kažką tamsiai raudonos spalvos, ką aš supratau esant išlydytą uolą. Nemačiau, jog ji iškiltų. Tuomet aš pradėjau kilti į viršų ir artinausi prie vandens paviršiaus. Staiga, priešais save išvydau kažkokį propelerį nuo povandeninio laivo, kuris plaukė pirmyn. Jo paviršius buvo lygus ir tamsus.

 

Sugrįžusi iš savo maldos nuo dviračio, aš nuėjau prie baltojo suolelio vietos, kad paklausčiau Jėzaus apie povandeninį laivą. Aš paklausiau, ar povandeninis laivas buvo Rusijos ir Viešpats Jėzus atsakė: “Taip, dukra.” Ir aš pasakiau, jog esu mačiusi ankstesnius regėjimus apie Rusijos povandeninius laivus vandenyse. O gal tai tas pats vienas? “Tai tas pats vienas, dukra. Ir jis bus panaudotas, kad sukeltų galingą sprogimą vandenyno dugne, kad būtų sukurta didžiulė cunamio banga.” Ar šis cunamis palies Niujorko miestą, JAV? Jėzus atsakė: “Taip, dukra.” Ankstesni regėjimai apie Rusijos povandeninį laivą, kuris sukuria atominį sprogimą po vandeniu kaip ataką nukreiptą prieš Niujorką, JAV: Nr. 26, 281.

 

Nuėjau pažiūrėti regėjimo. Bet aš nelipau laiptais, kaip kad paprastai lipu. Aš tiesog pažvelgiau nuo baltojo suolelio vietos.

 

Aš pažvelgiau ir išvydau kažkokios rūšies torpedą ar raketą, kuri judėjo žemyn po vandeniu labai dideliu greičiu. Supratau, jog ji buvo paleista iš to povandeninio laivo, kurį ką tik buvau mačiusi. Vaizdas pasikeitė ir aš dabar mačiau panoraminį vaizdą, nes galėjau matyti, kaip ta raketa atlekia man iš dešinės ir trenkiasi į vandenyno dugną. Ir kai tai įvyko, staiga viskas nušvito, o tuomet stipriai sujudo vanduo ir visokios nuolaužos užtamsino mano vaizdą. Viskas įvyko labai greitai. Šį kartą nemačiau bangos. Bet esu ją mačiusi 4-iuose ankstesniuose regėjimuose apie cunamio bangą, kuri užlieja Niujorko miestą: 26, 124, 132, 216. Jėzus man taip pat priminė, jog šis povandeninis laivas taip pat gali šaudyti ir vertikaliai. Jis man taip pat priminė, jog bus ir oro ataka, kuri sukurs cunamio bangą. Daugiau detalių ankstesniuose regėjimuose: 26, 281.

 

Esu turėjusi ankstesnių regėjimų apie Rusijos ataką JAV, jų žemei ir kariniam jūrų laivynui: Nr. 2, 76, 84, 85, 143, 170, 183, 190.

 

Kokia žinutė, Jėzau?

 

“Ji išlieka ta pati, dukra. Aš kviečiu atgailai ir kviečiu šią tautą sugrįžti pas Mane. Jei nebus atgailos, tuomet įvyks teismas/bausmė.” Ir Jėzus man dar kartą nurodė 2 Metraščių 7:14:

 

“Jei mano tauta, kuri vadinasi mano vardu, nusižemins, melsis, ieškos mano veido ir atsisakys savo blogų kelių, Aš išgirsiu danguje, atleisiu jos nuodėmes ir išgydysiu jų žemę.”

 

Tikintieji, toliau melskimės atgimimo JAV, jog jie atgailautų ir sugrįžtų pas Viešpatį. To reikia visoms tautoms, bet šis regėjimas yra būtent apie JAV. Ačiū Viešpatie už Tavo besitęsiančią malonę ir gailestingumą mums visiems! Ačiū, jog ir toliau mus įspėji ir nesielgi su mumis taip, kaip mes nusipelnome dėl savo nuodėmių. Atgimimas artinasi! Išlikime ištikimi maldoje! Amen!

 

https://thepropheticbride.wordpress.com/2021/07/15/vision-308-3rd-warning-with-the-russian-involvement-re-oceanic-nuclear-explosion-and-the-tsunami-wave-on-ny-usa-russian-air-attack-on-usa/