Šarlenės regėjimai

Šarlenės regėjimas Nr. 292 – Izraelitai bėga į Jordaniją / "Naikinimo bjaurastis" kalba Briuselyje

2021 m. birželio 1 d., antradienio vakaras

 

Aš sugrįžau priešais Viešpatį Jėzų Jo Sosto patalpoje, garbinau ir šlovinau. Mąsčiau, ar aš čia sugrįšiu, nes juk paskutinius 10 regėjimų buvau gavusi kitoje vietoje. Jėzus padrąsino mane, kad neapleisčiau anradienio vakaro maldos laiko. Taigi, aš sugrįžau. Po garbinimo laiko, pradėjau melstis. Pasiekusi 91-ą psalmę, aš lipau savo kalnu ir pastebėjau pokytį tame, ką aš galiu matyti. Šlaitas, kuriuo reikia kilti, buvo aiškesnis, ir kai užlipau į viršų, vaizdas slėnio, esančio apačioje, buvo taip pat aiškesnis. Bet taip pat, kai aš ten stovėdama laukiau savo erelio, du dideli demonai nusileido vienoje ir kitoje mano pusėje. Aš juos tiesiog ignoravau. Išvydau prisiartinantį savo erelį ir aš su juo išvykau, skelbdama psalmę. Mes skridome pro kalnuotą vietą, kuri man priminė Sinajaus kalno vietovę. Tuomet mes buvome tiesiai priešais tai, ką aš žinojau esant Petrą, Jordanijoje – ta vieta, kuri yra iškalta uolose. Esu ją mačiusi dokumentiniuose filmuose. Staiga aš prisiminiau vieną iš savo ankstesnių regėjimų, kur mačiau žmones bėgančius ir besileidžiančius akmens laiptais. Regėjimas Nr. 97 (šis regėjimas buvo sudėtingas, nes tai buvo pirmas kartas, kai mačiau mirties angelą ir suvokiau jo dalyvavimą Jokūbo nelaimės metu). Mes toliau skridome ir išvydau žmones einančius į daugelį urvų.

 

Prie baltojo suolelio, aš paprašiau Jėzaus patvirtinimo, jog žmonės, kuriuos mačiau besislepiančius urvuose buvo žydai, kurie bėgo nuo Antikristo arba, kitaip sakant, nuo “naikinimo bjaurasties, kuri stovi šventoje vietoje”, kaip parašyta Mato 24:15-22. Jėzus atsakė: “Taip, dukra.” Aš esu mačiusi antikristą 3-joje šventykloje ankstesniuos regėjimuose: Nr. 11, 230. Paprašiau Jėzaus, kad patvirtintų, jog vieta į kurią mačiau bėgančius izraelitus yra Jordanija? Ir Jėzus atsakė: “Taip, dukra.” Mes matome, jog Jordanijos tauta suteiks prieglobstį tuo sudėtingu laiku, kai prasidės Jokūbo nelaimės metas.

 

Jėzus tuomet mane padrąsino dėl to, jog aš nusprendžiau nesikišti į kovą su demonais, kurie nuolat stengiasi mane atitraukti ar įbauginti mane: tuomet, kai aš būnu kalno viršuje dvasiniame pasaulyje arba tuomet, kai patiriu patyčias ar bauginimus fiziniame pasaulyje. Aš nebijau, nes aš žinau, kas aš esu Viešpatyje ir aš žinau, kokią valdžią turiu Jame. Amen! (Daugeliui bažnyčių to reikia išmokti ir to mokyti kitus!)

 

Supratau, jog manęs laukia regėjimas. Tai nepasikeitė. Aš nulipau laiptais, susitikau savo įprastą pasitinkančiųjų grupę ir mes nuėjome link vietos, kur kiti jau buvo susirinkę. Vaizdas atsivėrė mums matant puikiai apsirengusį džentelmeną, kuris ėjo link pakylos, kurią aš atpažinau. Bet jo veidas buvo sąmoningai išplaukęs/užslėptas. Jis pradėjo kalbėti, bet aš jo negirdėjau. Mano vaizdas pasikeitė ir aš išvydau, jog jis kreipėsi į patalpą, kurią esu mačiusi ankstesniuose regėjimuose. Tai buvo tarsi pusapvalis ratas tobulai padalintas į eiles, kurios laipsniškai kilo aukštyn, lyg amfiteatre. Jis šiek tiek judėjo aplink, kol kalbėjo. Supratau, jog žmonės labai įdėmiai klausėsi jo kalbos ir buvo ja sužavėti. Supratau, jog žmogus su išplaukusiu veidu yra antikristas. Ir man kol kas nėra leidžiama sužinoti jo tapatybės. Aš staiga vėl prisiminiau Europos Sąjungos pastatą Briuselyje, kuris primena Babelio bokštą. Esu turėjusi ankstesnius regėjimas apie antikristą tame pastate: 53, 59, 243.

 

Mato 24:15-22 “Todėl, kai pamatysite per pranašą Danielių paskelbtą naikinimo bjaurastį, stovinčią šventoje vietoje (kas skaito, teišmano), tada, kas bus Judėjoje, tebėga į kalnus, kas ant stogo, tenelipa žemėn pasiimti ko nors iš savo namų, o kas laukuose, tenegrįžta pasiimti apsiausto. Vargas nėščioms ir žindančioms tomis dienomis! Bet melskitės, kad jums netektų bėgti žiemą ar per sabatą. Tuomet bus didelis suspaudimas, kokio nėra buvę nuo pasaulio pradžios iki dabar ir kokio daugiau nebebus. Ir jeigu tos dienos nebūtų sutrumpintos, neišsigelbėtų nė vienas kūnas. Bet dėl išrinktųjų tos dienos bus sutrumpintos.”

 

Kokia žinutė? Jėzus pasakė:

 

“Toliau melskitės už Mano paveldą. Tegul jie supranta, jog AŠ ESU Vienintelis, kuris suteikia jiems saugumą! Tegul jie supranta, jog ne nuo jų išminties ir galios priklauso tai, jog jie nebuvo sunaikinti savo priešų. Melskitės, jog jie suprastų, jog AŠ ESU jų Mesijas ir kad jie sugrįžtų pas Mane. Bet dėl to, jog jie yra kietasprandžiai žmonės, jie turės eiti per didelį vargą. Tai jau beveik juos pasiekė.”

 

 

 

 

https://thepropheticbride.wordpress.com/2021/06/01/vision-292-israel-flees-to-jordan-the-abomination-of-desolation-speaking-in-brussels/