Šarlenės regėjimai

Šarlenės regėjimas Nr. 254 – Išlaisvinti prekybos žmonėmis ėriukai / Patarnavimas vyrui iš Centrinės Amerikos

2020 m. lapkričio 10 d., antradienis

 

Šlovinau ir garbinau Viešpatį Jėzų Sosto patalpoje, kaip kad visada. Šiandien galėjau dainuoti be krenkštimo, nes mano balsas sugrįžo. Šlovė Viešpačiui! Dainavau tol, kol užkimau. Pradėjau melstis. Kurį laiką meldžiausi, nes mano širdis taip pat yra apsunkusi dėl JAV ir Trumpo. Aš buvau apsivilkusi Dievo ginkluotę, kai kopiau į kalną. Man pasiekus viršūnę, ten manęs jau laukė mano erelis. Aš pradėjau skelbti 91-ą psalmę, kol mes keliavome. Pastebėjau, jog mes skridome virš vandenyno ir virš didelio debesies. Nusileidome ir atsiradome vietovėje, kuri neseniai buvo užtvindyta. Mačiau žmones brendančius per purviną vandenį, kuris matyt buvo gatvėje, nes iš abiejų pusių buvo pastatai. Aš buvau susikoncentravusi ties vienu vyru. Ant savo peties jis nešė ryšulį ir ruošėsi perbristi per gilų vandenį. Aš jam padainavau, pasidalinau su juo savo viltimi ir priminiau, jog Jėzaus kraujas yra galingesnis už bet ką kitą. Todėl sudainavau “There is Power in The Blood!” [“Kraujyje yra galia!”]. (Aš supratau, jog jis turi reikalų su raganavimu ir jis yra kažką pasirašęs savo krauju). Išvydau kaip jis paėjėjo arčiau pastato kairėje pusėje. Jis verkė ir buvo palūžęs. Išvydau kaip nedidelė vienmotorė gelbėjimo valtis artėja link jo. Žinojau, jog Jėzus pagelbsti šiam žmogui atsiųsdamas pas jį valtį. Bet aš nebemačiau, ar jis įlipo į valtį.

 

Prie baltojo suolelio paklausiau Jėzaus, ar užtvindyta vieta yra Centrinėje Amerikoje? (Pastebėjau, jog tas vyras man priminė žmones, esančius iš Hondūro arba Gvatemalos. Aš esu juos mačiusi ankstesniame regėjime Nr. 23). Ir Jis atsakė: “Taip.” Sunku, nes dabar yra daug žmonių, kurie kenčia nuo įvairiausių nelaimių globaliu mastu. Bet Jėzus ankstesniuose regėjimuose sakė, jog bus daugiau nelaimių ir negandų, nes Jis ir toliau drebina pasaulį, kad atvestų žmones į atgailą (Nr. 99, 197, 225, 253). Ir “Tai ne klimato kaita.” (Nr. 41, 146, 155). Melskitės už paklydusius.

 

Įprastu keliu nuėjau iki regėjimų vietos: nulipau žemyn laiptais, susitikau mane pasitinkančią grupę ir su jais nuėjome link vietos, kur kiti jau buvo susirinkę. Regėjimas atsivėrė mums matant didelį ėriuką pripildantį ekraną. Tada mano vaizdas pasikeitė ir išvydau daug mažų ėriukų man iš dešinės paliekančių tamsos vietą ir bėgančių per žalias kalveles link Jėzaus, kuris netoliese stovėjo ryškioje dienos šviesoje man iš kairės. Bėgdami ėriukai garsiai mekeno. Atrodė taip lyg kas būtų galiausiai atidaręs tvoros duris, už kurių nekantriai laukė avelės, ir jos visos vienu metu išbėgo. Tai buvo taip miela žiūrėti. Aš paklausiau Jėzaus: Kas yra šie ėriukai? Jis atsakė: “Jie yra vaikai iš didžiulio prekybos žmonėmis rato. Atkeliauja išgelbėjimas ir išgydymas mano ėriukams.” Šlovė Viešpačiui! Esu dėkinga už džiugų regėjimą. Gera sulaukti tokio perlo sunkumų metu.

 

Supratau, jog mums reikia melstis už grupę, kuri stengiasi atskleisti tuos, kurie yra į visa tai įsivėlę. Tai pavojinga, nes bus atskleisti žmonės, užimantys aukštas pareigas. Pasimelskite, jog būtų įvykdytas teisingumas ir apsaugos tiems, kurie sunkiai dirba ties šiuo reikalu.

 

https://thepropheticbride.wordpress.com/2020/11/11/vision-254-freed-little-lambs-of-sex-traffic-ministering-to-a-man-in-central-america/