Šarlenės regėjimai

Šarlenės regėjimas Nr. 197 - Negandų įspėjimai tęsis

2019 m. gruodžio 9 d., pirmadienio rytas


Šiandien mano regėjimas kitoks. Aš buvau dangaus vietoje, kurioje aš dažnai būnu "tiesiog buvimo" su Dievu kaip Liūtu laiku. Tai miško vieta su kriokliais, kalnais ir nedidele upe, kuri pro ten teka. Pirmą kartą ten apsilankiau po savo pirmojo 3-jų dienų pasninko. Tai buvo atlygis. Nuo tada, man buvo leista tyrinėti tą vietą. Šiandien aš sėdėjau prie upelio ir Dievas buvo šalia Liūto pavidalu, kuris yra maždaug Aslano dydžio. Galingas vėjas mus pasiekė ir aš girdėjau jį ir jaučiau. Dievas pasakė: "Aš Esu tas pats vakar, šiandien ir per amžius. Tai pokyčių vėjas. Žemė bus pilna negandų." Tuomet Jis parodė man Žemę - vaizdą iš kosmoso žvelgiant į Žemę ir Jis pasakė: "Žiūrėk." Aš mačiau uragano debesų formavimąsi. Tuomet atvykau arčiau prie vandenyno ir išvydau galingas bangas, kurios, supratau, sukels daug potvynio. Žemė ir toliau dejuos ir drebės kaip gimdymo skausmuose. Ir Dievas tęsė: "Bet prisimink, kas Aš Esu. Aš Esu Alfa ir Omega ir Aš Esu orų pokytyje. Stovėk tvirtai Manyje." Vėliau tą dieną, aš sugrįžau pasižiūrėti ir tamsūs debesys buvo tolumoje, ir aš išvydau didžiulę žaibo iškrovą, smogiančią tiesiai žemyn (aš kiek pašokau nuo to) ir prasidėjo galinga audra. Išgirdau tą patį balsą: "Bus netekta gyvybių, bus destrukcijos ir sielvarto. Sielvartų laikas tęsis." Paklausiau apie savo tautą - Kanadą. Ir Jis atsakė: "Jie nebus išimtis." Aš paklausiau apie teisiuosius, nes ankstesniuose regėjimuose Jis sakė, kad Jis pasirūpins Savaisiais. Ir Jis atsakė: "Aš visada pasirūpinu Savaisiais, bet ir jie pajus to padarinius. Glauskitės prie Manęs. Toliau melskitės. Mano širdies troškimas yra, kad žmonės sugrįžtų pas Mane ir būtų išgelbėti."


Aš pradėjau verkti. O, Dieve, aš taip gailiuosi dėl mūsų nuodėmių ir ką jos Tau sukėlė - tokį sielvartą. Man gaila, jog tai, atrodo, yra vienintelis būdas mus pažadinti. Aš dėkoju Tau, jog Tu nesielgi su mumis taip, kaip nusipelnome su savo nuodėmėmis. Ačiū, jog Tu, iš savo didelio gailestingumo, toliau mus įspėji. Prašau, atleisk mums. Kviesk tikinčiuosius melstis. Pažadink mus iš mūsų nusiraminimo!  Ak, Tėve, Aba, trauk paklydusius pas Jėzų ir atverk jiems akis. Meldžiu išklausyk, dėl Kristaus!


https://thepropheticbride.wordpress.com/2019/12/09/vision-197-calamity-warnings-will-continue/