Šarlenės regėjimai

Šarlenės regėjimas Nr. 23 – Vulkanai sukelia destrukciją

2018 m. vasario 4 d.

 

Buvo vėlu ir pajaučiau, jog reikia paklausti Jėzaus, ar yra dar vienas regėjimas. Nuėjau į vietą, kurioje visada matau savo regėjimus. Kiti šventieji/Tikintieji ten taip pat buvo. Jie nuo mano akių būna uždengti, todėl aš nežinau, kas jie tokie yra.

 

Pasisukau pažiūrėti į ekraną ir iškart išvydau vulkano išsiveržimą iš kalno. Mano vaizdas buvo toks, jog mačiau vulkaną ekrano fone kairėje. Didžiulis piroplastinis pilkas debesis buvo labai gerai matomas, nes šovė aukštai į orą. Mačiau oranžinį/juodą sprogimą, o po jo besiveržiančią lavą iš kalno viršūnės. Pirmame plane, azijietiškai atrodantys vaikai ir suaugusieji rėkdami bėgė manęs link. Mačiau vieno jaunuolio veidą – galbūt paauglio – su siaubo išraiška. Buvo kaip 3D vaizdas, nes veidas buvo iškilęs [iš ekrano]. Mačiau kaip lavos upė sunaikina augalus ir namus. Kraštovaizdis buvo tropinis. Nesu įsitikinusi, ar tai buvo tankiai apygendinta vieta, nes mačiau tik keletą namų sunaikintų lavos.

 

Paklausiau Jėzaus, kodėl tai turėjo nutikti. Jis atsakė: “Mano žmonės turi melstis, melstis už savo šalį, atgailauti ir grįžti pas Mane.” Neturėjau jokio supratimo, kur ir kada tai įvyks.

 

https://thepropheticbride.wordpress.com/2018/02/05/vision-23-volcanos-bring-destruction/